Lá thư Làng Mai 37 – 2014

Xuân Đất mẹ Trời cha

Sư Bá Giác Viên

Sáng trăng dì sáng cả nhà
Hiểu thương khắp chốn thuận hòa về đây
Nước non muôn thuở sum vầy
Nuôi nhau tỉnh thức đêm ngày lạc an
Bây giờ lai khứ thanh nhàn
Đi vào đất mẹ vén màn sân si
Cao xanh mưa nắng có khi
Thảnh thơi im nói duy trì chẳng lơi
Rừng lộc biếc suối hoa tươi
Khai thêm suối phúc vun bồi gốc may
Ngân hà gởi sáng cho hay
Muôn loài cành nhánh cùng cây thân tình
Tùy duyên hiện chẳng diệt sinh
Thong dong đi đến mọi miền có nhau
Qua rồi ý niệm trước sau
Qua rồi chân vọng bỏ cầu từ nay
Đơn thuần biết cái đang này
Nâng niu trần thế cho tày rong chơi
Bây giờ rõ mặt ca lời
Thở đi đất mẹ cha trời thở đi.

Thái Lan 18/12/2013