Lá thư Làng Mai 37 – 2014

Khoá tu Việt Wake Up

Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn về chuyến đi Việt Wake Up của quý thầy và quý sư cô trẻ Làng Mai. Chuyến đi Việt Wake Up sẽ được diễn ra vào dịp ‘Spring break’ tháng 3 năm nay tại Bắc Mỹ và sẽ hướng tới người trẻ Việt Nam từ 18 đến 38 tuổi sinh ra hoặc lớn lên tại Bắc Mỹ. Phong trào Wake Up do Sư Ông Làng Mai (Thiền Sư Thích Nhất Hạnh) thành lập vào năm 2008 và đã được quý thầy và quý sư cô Làng Mai hướng dẫn khắp nơi trên thế giới trong mấy năm qua. Đây là lần đầu tiên phong trào Wake Up được hướng dẫn đặc biệt cho người trẻ Việt Nam tại Bắc Mỹ.

Chuyến đi Việt Wake Up có mục đích:

Giới thiệu cho các bạn trẻ Việt Nam đến với phong trào Wake Up nhằm tạo nên một xã hội hạnh phúc, lành mạnh và từ bi.

Tạo cơ hội để các bạn trẻ học hỏi về các pháp môn tu học chánh niệm có công năng giúp các bạn trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt trong những năm trong đại học, sau đại học, trong việc lập nghiệp và tạo dựng gia đình.

Chia sẻ với các bạn các pháp môn có công năng nuôi dưỡng hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, xử lý khó khăn, chuyển hóa khổ đau, và bắc nhịp cầu truyền thông giữa các thế hệ trong gia đình.

Cung cấp cho các bạn một lăng kính mới để khám phá lại gia tài văn hóa và tâm linh của tổ tiên để lại.

Chuyến đi Việt Wake Up sẽ được tổ chức tại các thành phố ở Bắc Mỹ như sau:

Toronto, Canada: 5-9/3, Houston, TX: 13-17/3, Seattle, Wa: 20-24/3, San Francisco, CA: 27-30/3
Tại mỗi địa điểm trên sẽ có một khóa tu (Wake Up Spring camp) và một buổi pháp thoại công cộng. Tất cả các sinh hoạt sẽ được hướng dẫn bằng tiếng Anh. Nếu các bạn muốn biết thêm tin tức về chuyến đi Việt Wake Up này hoặc các bạn muốn đăng ký, xin viếng thăm trang nhà www.vietwakeup.org.