Sám pháp địa xúc

Xử lý năng lượng tình dục

Khải Bạch

Kính bạch đức Thế Tôn, trong quá khứ con đã không biết cách xử lý năng lượng tình dục của con, cho nên con đã tạo ra nhiều lầm lỡ. Con biết con người đã là một loài động vật thì năng lượng tình dục có mặt trong con là một điều tự nhiên. Nhưng tại vì trong quá khứ con chưa biết sống, chưa biết thực tập nên con đã để cho hạt giống của tình dục bị tưới tẩm quá nhiều. Con đã đọc những sách báo, xem những phim ảnh có nhiều hình ảnh khêu gợi và kích thích dục tình, cho đến nỗi đã có lúc con lao đao và mất hết bình an vì sự biểu hiện của năng lượng ấy.

Bạch đức Thế Tôn, con đã được dạy về sự thật thân tâm nhất như. Con biết rằng những gì xảy ra cho thân cũng là xảy ra cho tâm, cho nên con đã phát nguyện giữ gìn thân tâm con, không để cho những hạt giống dục tình bị tưới tẩm. Con nguyện từ nay trở đi con không đọc sách báo và xem phim ảnh kích động dâm tính, không nghe và không nói những câu chuyện về dâm dục, không sử dụng điện thoại và máy vi tính để tiếp xúc với những âm thanh và hình ảnh kích động dâm tính. Con nguyện không tiêu thụ rượu và các chất ma túy, những chất có thể làm mất đi sự sáng suốt nơi con, là chướng ngại lớn nhất để bảo hộ thân tâm con và bảo hộ cho người khác.

Ý thức rằng sự thực tập thủ dâm chỉ làm cạn khô nguồn suối thân tâm, con xin hứa với đức Thế Tôn là con sẽ không để cho con bị lôi kéo vào hành động đó. Con nguyện góp sức để vận động thắp sáng ý thức về những tai hại của sự kích động dâm tính.

Bạch đức Thế Tôn, con biết rằng dục tình gây ra khổ đau, trong khi đó tình yêu đích thực là một nguồn hạnh phúc. Con xin hứa với đức Thế Tôn con sẽ nuôi dưỡng đức từ, bi, hỷ và xả mỗi ngày để xây dựng hạnh phúc cho con, cho gia đình và cho những người xung quanh.

Địa Xúc

Con xin lạy xuống ba lạy trước đức Thế Tôn để chiêm nghiệm và để làm vững bền thêm lời phát nguyện của con. (C)