Sám pháp địa xúc

Đi như Bụt đi

Khải Bạch

Lạy đức Thế Tôn, Ngài đã từng bước đi trên hành tinh này như một con người tự do, con cũng muốn bước đi trên hành tinh này như một con người tự do. Con biết là nếu con mong muốn, với tất cả trái tim, con cũng có thể làm được như Ngài. Chung quanh con có những người không bước đi được như thế. Họ chỉ biết chạy. Chạy về tương lai, bởi vì họ nghĩ hạnh phúc không thể có trong giây phút hiện tại. Họ đi trên đất nhưng tâm họ để trên mây. Họ đi như những người mộng du, không biết là họ đi đâu.

Bạch đức Thế Tôn, con nguyện noi gương đức Thế Tôn luôn luôn bước đi như một người tỉnh thức. Con nguyện trong bước chân nào, bàn chân con cũng chấm được vào mặt đất, và con ý thức được là con đang bước trên thật địa chứ không phải đang đi trong một giấc mơ. Đi như thế con có thể tiếp xúc được với tất cả những nhiệm mầu của vũ trụ. Con nguyện bước đi như thế nào mà bàn chân con có thể in lên mặt đất dấu ấn của thảnh thơi và của an lạc. Con biết những bước chân như thế sẽ có công năng trị liệu cho thân tâm con và cho cả trái đất.

Trong khi đi thiền ngoài trời với tăng thân,con nguyện sẽ ý thức được rằng con đang có hạnh phúc được đi với tăng thân, con sẽ tập đi không phải như một giọt nước mà như một dòng sông. Với hơi thở và bước chân, con chế tác năng lượng chánh niệm và chánh định để góp phần vào năng lượng chánh niệm hùng hậu của tăng thân. Con sẽ mở thân tâm con ra để năng lượng tập thể này đi vào trong con, bảo hộ con và đưa con đi như một dòng sông. Con biết trao gởi thân tâm của con và những niềm đau của con cho tăng thân ôm ấp và trị liệu, như vậy trong khi đi thiền tập con sẽ được nuôi dưỡng và chuyển hóa rất nhiều. Trong thiền đường, mỗi khi đi thiền hành con cũng sẽ đi như thế, mỗi bước chân được phối hợp với một hơi thở vào hay với một hơi thở ra. Con nguyện đi như thế nào để mỗi bước chân có thể nuôi dưỡng được con và tăng thân con bằng năng lượng thảnh thơi và vững chãi.

Địa Xúc

Con xin được lạy xuống trước đức Thế Tôn, trước đức Bồ tát Trì Địa để khắc sâu vào trong trái tim con lời phát nguyện là luôn đi như Bụt đi và đi như một dòng sông. (C)