Sám pháp địa xúc

Ba sự quay về và nương tựa

Khải Bạch

Bạch đức Thế Tôn, nhiều lúc con bị rơi vào những tình huống khó khăn và hoang mang, con không biết phải làm gì, phải xử lý ra sao, phải quyết định như thế nào. Mỗi lần như vậy, nhờ Năm giới mà con có tự tin hơn, con thấy rõ đường hướng, con biết mình cần phải làm gì và không nên làm gì. Là người hành trì Năm giới, con xin học để nắm vững phép thực tập Tam quy, nghĩa là ba phép quay về nương tựa. Quy y Tam bảo là một sự thực tập đòi hỏi nhiều học hiểu và quán chiếu, bởi vì con biết cái thấy và cái hiểu về Bụt, Pháp và Tăng của con còn đang yếu kém. Con biết nếu cái thấy và cái hiểu về Bụt, Pháp và Tăng của con càng ngày càng sâu, thì sự thực tập quay về nương tựa sẽ đem lại cho con càng ngày càng nhiều vững chãi, bình an và hạnh phúc. Quy y Tam bảo không phải chỉ là một tín ngưỡng hoặc một lễ nghi mà là sự thực tập hàng ngày. Con biết mỗi giây phút của đời sống hàng ngày đều có thể là một giây phút thực tập quy y Tam bảo. Giờ phút nào mà con đặt bản thân con dưới sự che chở của Tam bảo là giờ phút ấy con cảm thấy được bảo hộ, được vững vàng, thảnh thơi và hạnh phúc.

Con biết các vị xuất gia cũng phải thực tậpquy y Tam bảo trong từng giây phút và trong khi năng lượng của Tam bảo có mặt trong con thì sự hành trì Năm giới trở thành dễ dàng, không khó khăn gì.

Đức Thế Tôn đã từng dạy trong kinh Người Áo Trắng là sự thực tập Tam quy và Năm giới có thể đem lại hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Con có niềm tin vững chãi và có kinh nghiệm bản thân về lời dạy ấy. Con xin nguyện thực tập sâu sắc và giúp những người thân của con thực tập như con.

Địa Xúc

Con xin lạy xuống ba lạy trước đức Thế Tôn, bậc Thầy của Trời và Người. (C)