Sám pháp địa xúc

Sám Pháp

Tôi nhớ có một lần hai chị em được hầu chuyện Thầy tôi, Thầy đã nói với chúng tôi rằng: Thầy mới viết xong cuốn sách  Sám Pháp Địa Xúc, các con hãy thực hành sám pháp này thay cho kinh Thủy Sám. Cũng từ đó, Làng Mai đã thực tập Sám Pháp trong thời khóa hằng ngày.Trước ngày tôi thọ giới lớn, tôi đã dành thời gian riêng để thực tập một mình . Khi thực tập tôi thấy lòng mình nhẹ lân lân, hạnh phúc cứ dâng trào, những khổ đau và khó khăn được trị liệu và chuyển hóa. Tôi đã tiếp xúc rất sâu những lời Thầy dạy, tôi cảm thấy mỗi ngày mình như mới hơn, vui hơn. Điều mà tôi nhớ mãi là mỗi lần thực tập xong là tôi muốn viết thư cám ơn Thầy, cám ơn Bụt đã cho tôi một con đường và một giáo lý quá thâm diệu để nương theo mà hành trì. Trong thời gian qua, có rất nhiều tăng thân đến với nhau cùng thực tập phép Sám pháp này thay cho tụng  kinh. Năm ngoái có một vị Hòa Thượng từ Huế sang Làng Mai thăm, khi trở về  HT đã  hành trì Sám Pháp mỗi ngày, lại còn tổ chức các buổi lễ tụng Năm giới tân tu nữa. Nghe sự chia sẻ niềm vui và hạnh phúc khi được hành trì của Ngài, tôi càng trân quý và muốn pháp môn thực tập mầu nhiệm này đến cùng các bạn. Một khi chúng ta hết lòng thực tập, thì sự tiếp xúc sâu sắc với giây phút hiện tại có mặt . Lúc ấy,  chúng ta sẽ chế tác ra bình an, niềm vui và hạnh phúc. Chúc bạn thực tập có nhiều niềm vui và  lợi lạc trong cuộc sống.