Sám pháp địa xúc

Làm mới với tự thân

Khải Bạch

Bạch đức Thế Tôn, quá khứ còn lưu lại những vết thương trong thân tâm con, và khi thiết lập được thân tâm trong giây phút hiện tại thì con vẫn có thể tiếp xúc với quá khứ trong giây phút ấy. Những lỡ lầm, những khổ đau con đã từng gây ra trong quá khứ vẫn còn ghi dấu ấn trong con. Con có thể nhận diện chúng, mỉm cười với chúng. Và con phát nguyện là từ nay về sau, con sẽ khôn khéo không tư duy, không nói năng và hành xử như con đã từng tư duy, nói năng và hành xử, để không còn gây ra những lỗi lầm như trong quá khứ con đã gây ra.

Đức Thế Tôn đã dạy là tất cả đều do tâm, lỗi lầm do tâm tạo ra mà lỗi lầm cũng do tâm chuyển hóa. Một khi tâm con nhận diện được những dấu ấn của khổ đau, của lỗi lầm quá khứ đang có mặt trong hiện tại, mỗi khi tâm con phát nguyện không lập lại những khổ đau, những lỗi lầm ấy thì các vết thương trong con bắt đầu được chữa lành.

Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm

Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm

Sám hối xong rồi, lòng nhẹ nhõm

Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong.

Địa Xúc

Con xin được lạy xuống trước Tôn giả Bất Hại[1], người có khả năng chuyển hóa tận gốc hạt giống bạo động. (C)

Con xin lạy xuống trước đức Bồ tát Cầu Sám Hối. (C)

[1] Trước khi xuất gia, Tôn giả đã từng là một tên sát nhân nổi tiếng với tràng chuỗi đeo ở cổ kết bằng những ngón tay của những người mà anh ta đã hạ sát. Sau khi được gặp Bụt, tên sát nhân hối cải và xin được xuất gia. Nhờ quyết tâm tu học, Đại đức đã hoàn toàn lột xác, trở nên “hiền hơn cục đất”, đúng với tên mới của thầy là Ahimsaka, có nghĩa là bất hại.

Xin tham khảo thêm Đường Xưa Mây Trắng, chương 53 và 56, nhà xuất bản Phương Đông và Công ty Sách Phương Nam, 2017.