Sám pháp địa xúc

Xây dựng hạnh phúc với chánh tín và chánh tinh tấn

Khải Bạch

Bạch đức Thế Tôn, con thấy ngoài kia có rất nhiều người đang khổ đau, đang tàn phá thân tâm họ, chỉ vì họ chưa có một niềm tin, chưa có một con đường. Đức Thế Tôn đã từng dạy, làm thân con lừa hay con lạc đà phải chuyên chở nặng chưa hẳn đã là khổ, ngu si không biết hướng đi, đó mới thật là khổ. Con biết rằng con rất may mắn, con đã có đường đi rồi và con có niềm tin nơi con đường ấy. Mỗi khi con áp dụng giáo lý của đức Thế Tôn vào đời sống, con thấy có sự lắng dịu và chuyển hóa. Con thấy năng lực của niệm, của định và của tuệ tăng tiến nơi con, giúp cho con vượt thoát bế tắc và sầu khổ. Càng học hỏi và thực tập theo giáo pháp của đức Thế Tôn, con thấy niềm tin ấy càng vững chãi hơn mỗi ngày. Năng lượng của niềm tin đem đến cho con nhiều hạnh phúc. Do đó con biết rằng niềm tin của con được xây dựng trên kinh nghiệm sống của chính con chứ không phải trên một lời hứa hẹn. Con biết đức tin nơi con là một năng lượng sáng suốt chứ không phải là một sự mê tín. Con có niềm tin lớn nơi Ngài, nơi giáo pháp của Ngài và nơi tăng đoàn của Ngài. Con đã có niềm tin, đã có hướng đi, con không cần phải hoang mang lo sợ, đó là hạnh phúc lớn nhất của con.

Bạch đức Thế Tôn, nhờ có năng lượng của niềm tin, con xin phát nguyện thực tập chánh tinh tấn, nguyện tu tập và hành động để mỗi ngày có thể đi tới một cách dũng mãnh trên con đường chuyển hóa và độ đời. Con nguyện tránh tiếp xúc và tiêu thụ những gì có công năng tưới tẩm những hạt giống tiêu cực trong tâm thức con, như hạt giống của đam mê, của hận thù, của bạo động, v.v… Con không muốn để cho những hạt giống đam mê, hận thù và bạo động có cơ hội bị tưới tẩm, biểu hiện và lớn mạnh thêm. Nếu lỡ những hạt giống tiêu cực ấy bị tưới tẩm và biểu hiện thành tâm hành, thì con sẽ tìm đủ cách để những tâm hành ấy trở về dưới chiều sâu tâm thức dưới dạng những hạt giống. Con biết là nếu những tâm hành tiêu cực thường xuyên biểu hiện thì chúng sẽ lớn lên rất mau chóng, còn nếu chúng được nằm yên lâu ngày dưới đáy sâu tâm thức thì chúng sẽ yếu dần đi. Nghe lời đức Thế Tôn, con sẽ thực tập như lý tác ý. Con chỉ lưu ý tới những ý tưởng, hình ảnh và âm thanh có thể tưới tẩm những hạt giống tốt lành nơi con, để đưa những tâm hành trong sáng đẹp đẽ ấy trở về, và để cho những tâm hành bất thiện trong con được thay thế.

Bằng sự học hỏi, trì tụng, bằng cách thân cận các bậc thiện tri thức, con giúp cho những tâm hành trong sáng và đẹp đẽ trong con được biểu hiện thường xuyên. Và con sẽ tìm mọi cách để cho những tâm hành tích cực như từ, bi, hỷ, xả được biểu hiện và duy trì lâu dài trong tâm ý. Con biết nếu những tâm hành ấy có cơ hội phát triển lớn mạnh thì chúng sẽ giúp con thực hiện được nhiều chuyển hóa, đem tới cho con và cho những người xung quanh rất nhiều hạnh phúc.

Bạch đức Thế Tôn, Ngài đã dạy chúng con cách thức để chế tác ra năm nguồn năng lượng là tín, tấn, niệm, định và tuệ. Năng lượng của niềm tin đưa tới năng lượng của sự tinh chuyên, và theo đó các năng lượng niệm, định và tuệ sẽ được chế tác và làm lớn thêm niềm tin. Con xin lạy xuống trước đức Thế Tôn, các vị Thánh tăng và phát nguyện mỗi ngày sẽ thực tập để chế tác và làm hùng hậu thêm năm nguồn năng lượng quý giá ấy.

Địa Xúc

Con xin lạy xuống trước đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. (C)

Con xin lạy xuống trước Tôn giả Đại Trí Xá Lợi Phất. (C)

Con xin lạy xuống trước Tôn Giả Đại Biện Tài Phú Lâu Na. (C)