Sám pháp địa xúc

Chuyển năng lượng tình dục thành chí nguyện độ đời

Khải Bạch

Bạch đức Thế Tôn, từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, chúng con đã vì vô minh che lấp tâm trí mà không thấy được rằng năng lượng ái dục nếu không được nhận diện và bảo hộ thì có thể gây ra tàn hại trong thân tâm, trong gia đình và xã hội. Vì vô minh, vì không biết phép thực tập bảo hộ thân tâm, vì không tạo được môi trường văn hóa và xã hội lành mạnh mà chúng con đã phạm giới tà dâm. Chúng con đã hiếp đáp, đã lạm dụng trẻ em và lạm dụng ngay cả con cháu của chúng con trong vấn đề tình dục. Chúng con đã gây đổ vỡ và khổ đau kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Chúng con hôm nay đã giác ngộ lỗi lầm, nguyện xin sám hối. Chúng con nguyện học hỏi và thực tập những pháp môn mà đức Thế Tôn đã chỉ dạy để nhiếp phục thân tâm, làm cho môi trường sống trở nên lành mạnh, đưa năng lượng thân tâm đi về hướng mở mang trí tuệ và từ bi và sử dụng năng lượng ấy để làm việc độ sinh giúp đời.

Chúng con biết trên thị trường, người ta làm giàu bằng cách bán dâm rất nhiều, không phải chỉ bằng thân xác mà còn bằng âm thanh, hình ảnh và dụng cụ. Hình ảnh khêu gợi dục tình đâu đâu cũng có mặt, trên sách báo, trên màn ảnh truyền hình, nơi rạp chiếu phim, nơi các hình quảng cáo, trong những cuốn băng, trên youtube và trong mạng lưới internet. Tuổi trẻ bây giờ đang là nạn nhân của thị trường ấy. Hạt giống tình dục bị tưới tẩm hàng ngày nhiều lần, và số lượng thanh niên thiếu nữ từ mười ba tuổi trở đi sa vào lưới cám dỗ của dục tình đã vượt quá mức báo động. Chúng con biết đây là một thảm họa cho người trẻ, biết dục tình mà chưa biết thương yêu. Những thiếu niên thiếu nữ này khi lớn lên sẽ không có cơ hội thấy được thế nào là tình yêu đích thực.

Chúng con nguyện làm tất cả những gì có thể làm để tạo ra môi trường sinh sống lành mạnh cho xã hội, nhất là cho các thế hệ trẻ. Chúng con biết rằng nếu tâm bồ đề và chí nguyện độ sinh của chúng con lớn mạnh thì hầu hết năng lượng của chúng con sẽ được dồn về hướng ấy. Và năng lượng tình dục của chúng con không còn đủ sức mạnh để gây tác hại cho chúng con và cho hoàn cảnh sinh hoạt của chúng con. Chúng con cầu xin đức Thế Tôn soi sáng thêm cho chúng con trong sự thực tập này.

Địa Xúc

Con xin thành tâm lạy xuống ba lạy trước đức Thế Tôn và trước các vị thánh tăng qua các triều đại. Con xin đức Thế Tôn và tổ tiên tâm linh của con yểm trợ con với chí nguyện sâu sắc này. (C)