Sám pháp địa xúc

Bảo hộ cho nhau bằng giới luật và uy nghi

Khải Bạch

Bạch đức Thế Tôn, là người xuất gia, chúng con may mắn được thực tập sống đời sống phạm hạnh. Chúng con biết rõ rằng lý tưởng của người xuất gia chỉ có thể thực hiện được với sự cắt bỏ hoàn toàn những ràng buộc đối với ái dục, cho nên chúng con nguyện thực tập tất cả mọi giới điều và uy nghi trong giới bản để có thể tự bảo hộ cho con, bảo hộ cho kẻ khác, và không để cho con sa lầy trong vũng bùn tà dục. Con biết hành động dâm dục của con sẽ làm tan vỡ cuộc đời xuất gia của con và làm hại đến cuộc đời của kẻ khác mà không cho con thực hiện được lý tưởng cứu độ chúng sinh của mình. Con nguyện không xem thường những uy nghi đã được chế tác ra, không bao giờ dám cho đó là những giới điều nhỏ nhặt có thể giúp con bảo vệ tự do. Con sẽ không dám tự cho là mình đã đủ tự tại, đã đủ hùng lực, và không cần đến sự thực tập những uy nghi mà Bụt đã chế tác.

Bạch đức Thế Tôn, con biết ái sẽ đưa đến dục. Con cũng biết hạt giống của ái đang có mặt trong con và chỉ chờ được tưới tẩm mà cắm rễ, đâm chồi và nẩy lộc. Một khi năng lượng ái nhiễm biểu hiện, con sẽ mất bình an trong thân tâm, và ái nhiễm sẽ thiết lập những chướng ngại lớn trên con đường tu tập của con. Hình tướng của ái rất vi tế, nếu con không tự bảo hộ bằng các uy nghi thì chất liệu của ái sẽ có cơ hội cắm rễ vào thân tâm con, sẽ làm cho phẩm chất tu học của con và của Tăng thân con đi xuống. Con sẽ đánh mất tự do của con và của người khác.

Bạch đức Thế Tôn, con nguyện không tìm cơ hội để có mặt một mình bên cạnh người khác phái mà con có cảm tình, không nói lên những câu nói hay làm những cử chỉ có thể tưới tẩm hạt giống ái nhiễm nơi con và nơi người ấy, cho dù người ấy là người xuất gia hay tại gia.

Con biết cùng là đệ tử của đức Thế Tôn, chúng con phải xem nhau như anh chị em trong một nhà. Tình huynh đệ có thể nuôi dưỡng và bảo hộ chúng con trên con đường thực tập và hoằng hóa. Chúng con xin hứa với đức Thế Tôn là trên phương diện tình cảm, chúng con sẽ không đi xa hơn tình huynh đệ. Giới luật, uy nghi và sự bảo hộ giáo giới của các bạn đồng tu trong tứ chúng, là những phương tiện thiết yếu để giúp chúng con xây dựng tình huynh đệ, và ngăn ngừa không để chúng con đi vào con đường ái nhiễm. Chúng con nguyện luôn luôn lắng nghe những lời cảnh sách và giáo giới của tăng thân. Mỗi khi được một phần tử của tăng thân nhắc nhở rằng chúng con đã bắt đầu có những dấu hiệu vướng mắc tình cảm, thì chúng con sẽ chắp tay tiếp nhận lời nhắc đó mà không tìm cách minh oan, không oán trách hoặc hờn giận người đã nhắc nhở con.

Là người tại gia, chúng con không có may mắn được sống hăm bốn giờ một ngày trong môi trường thực tập miên mật của tăng thân xuất gia, chúng con biết chúng con phải thực tập giới thứ ba cho thật vững chãi, và nhất quyết không để cho những hình ảnh và những âm thanh phi lễ tưới tẩm hạt giống tà dục nơi chúng con. Chúng con nguyện sử dụng thì giờ rỗi rảnh của chúng con để học hỏi giáo pháp, nghe kinh, tụng kinh, tham dự pháp đàm và tổ chức cùng nhau tu học, hoặc tham gia các công tác văn hóa và xã hội để giúp người và độ đời. Hễ có cơ hội là chúng con sẽ lên chùa tham dự các khóa tu, các thời pháp thoại và pháp đàm. Chúng con nguyện sẽ tham dự đều đặn những ngày Bố tát tụng giới, nguyện nuôi dưỡng tâm bồ đề trong chúng con càng ngày càng lớn. Bởi vì chúng con biết rằng khi năng lượng hiểu biết và thương yêu đã hùng hậu, chúng con sẽ không còn bị quân binh của tà dục lôi cuốn nữa.

Địa Xúc

Con xin thành kính lạy xuống ba lạy trước đức Thế Tôn và đức Tôn giả luật sư Ưu Ba Ly. (C)