Sám pháp địa xúc

Tiêu thụ trong chánh niệm

Khải Bạch

Bạch đức Thế Tôn, trong kinh Hoa Nghiêm Ngài đã dạy: “Cái một chứa được cái tất cả. Và hiện tại không những chứa đựng quá khứ mà còn chứa đựng cả tương lai.” Nhìn sâu vào hiện tại, con có thể thấy được tương lai. Con có thể sống và tiếp xúc được với tương lai trong giây phút hiện tại. Con có thể thấy được thế hệ con cháu tương lai của con, và con có thể tiếp xúc với các thế hệ ấy trong con, ngay trong giờ phút hiện tại. Con thấy giữ gìn cho con là giữ gìn cho họ, thương yêu con là thương yêu họ, hiến tặng cho con là hiến tặng cho họ. Những bước chân con bước đi trong chánh niệm, có vững chãi, có an lạc, có thảnh thơi, là những cái mà con có thể hiến tặng cho con nhiều lần trong ngày. Mỗi bước chân như thế có tác dụng nuôi dưỡng con, nuôi dưỡng tổ tiên trong con và cũng nuôi dưỡng cho các thế hệ con cháu con. Mỗi hơi thở chánh niệm có an lạc và thảnh thơi là một phẩm vật hiến tặng. Sự hiến tặng này đem niềm vui và sức sống cho con, cho tổ tiên con và cho con cháu con ngay trong giờ phút hiện tại. Con ăn cơm cũng là để nuôi dưỡng tổ tiên và con cháu. Con ngồi thiền cũng là để nuôi dưỡng tổ tiên và con cháu. Và con ao ước mỗi giây phút thực tập của con cũng đều là để nuôi dưỡng cho tổ tiên và con cháu con. Con thấy mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi nụ cười, mỗi cái nhìn… đều là một hành động của tình thương chân thật.

Những gì con đưa vào thân tâm con phải có chất liệu lành mạnh, từ thức ăn vật chất cho đến thức ăn tinh thần, từ thức ăn thức uống cho đến sách báo, phim ảnh, ca khúc và đàm thoại, từ đoàn thực qua xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Con không muốn nuôi tổ tiên và con cháu con bằng những sản phẩm có độc tố như thèm khát, hận thù, bạo động và tuyệt vọng. Con chỉ muốn nuôi dưỡng và hiến tặng cho tổ tiên và con cháu con những thực phẩm lành mạnh, có tác dụng nuôi dưỡng, thanh lọc và chuyển hóa. Con biết sự thực tập chánh niệm trong lúc tiêu thụ là phương thức để bảo hộ hữu hiệu nhất cho con, cho tổ tiên và cho con cháu con. Và con nhận diện rằng sự thực tập này là sự thực tập thương yêu đích thực.

Con nguyện chỉ trao truyền cho con cháu con trong con và ngoài con, những hoa trái của sự thực tập hàng ngày của con. Những năng lượng của hiểu biết, của thương yêu, những ngôn từ và hành động phát xuất từ chánh kiến, chánh tư duy và chánh ngữ. Con nguyện sống giây phút hiện tại như thế nào để có thể bảo đảm được một tương lai tươi sáng cho con cháu con. Và con biết rằng nếu các con cháu con đang có mặt trong con ở giây phút hiện tại thì con cũng sẽ có mặt trong các con cháu con ở giây phút tương lai. Hai giây phút ấy đang có mặt trong nhau.

Địa Xúc

Con xin lạy xuống trước đức Thế Tôn, bậc Tỉnh Thức Toàn Vẹn. (C)

Con xin lạy xuống trước đức Đại Trí VănThù Sư Lợi. (C)

Con xin lạy xuống trước đức Tôn giả Đại Hiếu Ma Ha Mục Kiền Liên. (C)