Lời nguyện cầu đầu năm 2012

Kính lạy Mẹ – Bồ Tát Thanh Lương Đại Địa,
Kính lạy chư vị Tổ tiên tâm linh và huyết thống của chúng con,

Trong giờ phút linh thiêng khởi sự cho Năm Mới, chúng con tập hợp lại đây với tư cách một gia đình tâm linh để cùng dâng lên Mẹ và chư vị tổ tiên lòng biết ơn và nguyện ước sâu sắc của chúng con trong Năm Mới. Chúng con ý thức rằng Mẹ và chư vị đang có mặt trong chúng con và là nơi nương tựa vững chãi cho tất cả chúng con.

Kính lạy Mẹ, thở vào chúng con ý thức rằng chúng con cũng như tổ tiên của chúng con đều là con của Mẹ. Với đức kiên trì chịu đựng, đức trung hậu bền vững, đức vô úy đại hùng cùng đức sáng tạo không hề mệt mỏi, Mẹ đã đưa chúng con ra đời, chuyên chở và nuôi dưỡng chúng con qua ngàn muôn kiếp. Mẹ còn cho ra đời vô lượng các vị Bụt, Bồ Tát và các bậc Thánh nhân.  Mẹ là Đại Địa, Mẹ là Terra, Mẹ là Gaia, là hành tinh xanh xinh đẹp và mát lành của chúng con. Mẹ là Bồ Tát Thanh Lương Đại Địa. Chúng con biết rằng dù chúng con và tổ tiên của chúng con đã gây ra bao nhiêu lầm lỗi, chúng con cũng được mẹ tha thứ. Và mỗi lần trở về với Mẹ là Mẹ lại đưa vòng tay từ mẫu ôm lấy chúng con vào lòng.

Chúng con đã tạo ra chia rẽ, hận thù, khổ đau, cô đơn và tuyệt vọng  vì những tri giác sai lầm và tâm phân biệt. Chúng con đã để cho tập khí chủ nghĩa cá nhân lộng hành, gây tàn hoại cho chính bản thân và khiến cho Mẹ phải nhọc lòng. Chúng con đã chạy theo danh vọng, tiền tài, quyền lực và tư dục mà quên mất rằng những thứ ấy không bao giờ có thể đem lại hạnh phúc chân thực cho chúng con.

Chúng con từ muôn kiếp đã không nhận ra rằng Mẹ chính là Tịnh Độ, là Thiên quốc, là quê hương xinh đẹp và mầu nhiệm nhất. Và vì vậy mà chúng con luôn đi tìm kiếm cõi Tịnh Độ hay Thiên quốc ở một nơi xa xôi nào đó trong tương lai. Điều này đã gây khổ đau cho chính chúng con và cả cho Mẹ. Lạy Mẹ, trong giờ phút linh thiêng này khi tiếp xúc với Mẹ, chúng con xin buông bỏ tất cả những rong ruổi, tìm cầu để trở về dâng lên Mẹ và chư vị tổ tiên sự có mặt đích thực của chúng con. Chúng con đã về, chúng con đã tới. Mẹ chính là quê hương duy nhất của chúng con!

Chúng con đã thấy được rằng chỉ có tình thương yêu và sự hiểu biết mới làm cho sự sống của chúng con có ý nghĩa, giúp chúng con chữa lành thân tâm cũng như có thể bảo vệ và giữ gìn vẻ đẹp của Mẹ. Chúng con phải tập sống với nhau như một gia đình, một tăng thân vì tất cả chúng con đều là con của Mẹ. Chúng con biết rằng xây dựng tình huynh đệ trong giây phút hiện tại là cách thức duy nhất để bảo đảm cho con cháu chúng con một tương lai sáng đẹp trên trái đất này.

Lạy Mẹ, trong giờ phút bước sang  Năm Mới 2012, chúng con kính cẩn phát nguyện là chúng con sẽ tập sống thật hài hòa và an vui trong phạm vi gia đình và tăng thân của chúng con, như những con ong cùng sống chung trong một tổ ong hay những tế bào của cùng một cơ thể. Chúng con hứa sẽ học hỏi thái độ cởi mở để có thể truyền thông được dễ dàng với những thành phần khác trong gia đình và trong tăng thân chúng con. Chúng con hứa sẽ luôn tập hạnh lắng nghe và nói lời hòa ái. Chúng con nguyện tập lắng nghe tiếng nói của Mẹ, để có thể hiểu Mẹ sâu sắc hơn và để có thể tiếp nhận lời chỉ dạy của Mẹ cũng như của tổ tiên chúng con. Chúng con sẽ tập lắng nghe anh chị em, bằng hữu và con cháu của chúng con để chúng con có thể sống hài hòa và hạnh phúc với nhau. Chúng con nguyện sẽ tập thấy hạnh phúc của gia đình và tăng thân là hạnh phúc của chính mình.

Lạy Mẹ, chúng con xin sám hối và thành kính hứa với Mẹ cùng chư vị tổ tiên cũng như con cháu của chúng con là chúng con sẽ tập thở có chánh niệm, tập đi có chánh niệm trong từng giây phút của đời sống hàng ngày, tập nhìn và nghe bằng mắt và tai của gia đình và của tăng thân, tập sống đơn giản trở lại và tập thương theo tinh thần từ bi, không kỳ thị như Mẹ đã làm. Chúng con xin hứa sẽ không trốn chạy khỏi khổ đau mà chỉ nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa khổ đau. Chỉ khi nào chúng con hiểu được gốc rễ của khổ đau thì chúng con mới có cơ hội chữa lành và tiếp xúc được với hạnh phúc chân thực cũng như giúp phục hồi vẻ đẹp và sự tươi mát của Mẹ.

Mẹ đã gọi chúng con trong ngàn muôn kiếp và có những người trong chúng con đã nghe được tiếng kêu đau thương của Mẹ. Mẹ đã hỏi chúng con hàng triệu lần rằng “liệu Mẹ có thể tin tưởng và trông cậy vào các con hay không?”. Trong giờ phút này đây, chúng con xin chắp tay búp sen, một lòng hướng về Mẹ và dâng câu trả lời chân thành này lên Mẹ: “Mẹ từ bi và thánh thiện của chúng con ơi, Mẹ có thể trông cậy và tin tưởng ở chúng con”. Chúng con nguyện thực tập cho Mẹ và cho tất cả tổ tiên cũng như con cháu của chúng con để hòa bình, an lạc và thương yêu có mặt trở lại trên thế gian này. Chúng con kính dâng lên chư vị hương hoa, quả phẩm cùng lòng hiếu thảo của chúng con. Xin Mẹ và chư vị tổ tiên tin tưởng ở chúng con.

 

 

 


 

 

New Year Prayer to Mother Earth and all Our Ancestors

 

Dear Beloved Mother Earth,

Dear Ancestors, both Spiritual and Genetic,

We present ourselves before you at this solemn moment of the New Year to express our awareness, our gratitude and our aspiration as a spiritual family. We know that our ancestors are always alive in us and that we can always take refuge in you and in our ancestors.

Dear Mother Earth, breathing in, we see that we and all of our ancestors are your children. With your patience, stability, endurance and creativity you have raised us and guided us through many lifetimes. You have given birth to countless Great Beings, Buddhas, Saints and Bodhisattvas. You are the great Earth, you are Terra, you are Gaia, you are this beautiful blue planet. You are the Earth Refreshing Bodhisattva – fragrant, cool, and kind. We see that though we and our ancestors have made many mistakes, you have always forgiven us. Each time we return to you, you are ready to open your arms and embrace us.

Because of our wrong perception and discrimination we have lived a life of separation, hatred, loneliness, suffering, and despair. We have allowed individualism to prevail, and it has caused a lot of damage and hardship to you and to ourselves. We have run after fame, wealth, power, and sensual pleasures and have forgotten that these pursuits could never bring us true happiness.

We have spent many lifetimes not able to recognize your presence as the Pure Land, as the Kingdom of God, as the most wondrous home that we have. We have run after a distant Promised Land, in heaven or in the future. This has caused us and you much suffering. Tonight as we touch the Earth, we let go and offer you and our ancestors our true presence. We have arrived. You are our home, our only home.

We have learned that only love and compassion can make our lives meaningful, allowing us to protect and preserve your beauty, and allowing us to heal ourselves. We can learn to live as one family – as a community of brothers and sisters, all children of the same Great Mother Earth, giving our descendants a chance for a healthy and a bright future. We know that only through building brotherhood and sisterhood in the present moment can we make this future a reality.

Dear Mother, tonight, on the occasion of the New Year 2012, we make the vow to learn to live in harmony and peace, in the very heart of our family and our community, just as bees in the same beehive and cells in the same body. We promise that we shall remain openhearted and capable of communicating with the members of our family and our community. We promise to always listen deeply and to use peaceful and loving speech. We shall learn to listen to your voice, Mother Earth, to understand you deeply and to hear your guidance and the guidance of our ancestors. We vow also to listen to our brothers, our sisters, our friends, and to our children so that we may live in peace and harmony with them. We promise to learn to see the happiness and well-being of our family and community as our own happiness and well-being.

Dear Mother, with great reverence, we give rise to the deep aspiration to begin anew. We promise to you and also to our children: that we shall learn to breathe and walk mindfully each moment of our daily life, to use the eyes and ears of the family and community in order to understand, to live simply and to love without discrimination, as you do. We promise to stop running from our suffering, but to recognize, embrace and transform it. Only by understanding our suffering an we heal and touch true happiness, and at the same time, restore your beauty and freshness. You have been calling to us, and some of us have heard your pain. You have been asking us for many lifetimes whether you can count on us. Tonight, with palms joined and with one heart, we say “yes, Mother, you can count on us”. We shall practice for you and for all our ancestors so that joy, peace and harmony will become possible again. Please accept our offerings of incense, flowers, fruit, tea, and our love. Yes, Mother, we will be faithful to you.