Khai mạc An cư Kiết Đông 2011-12

Vào sáng ngày 20.112011 tại Làng đã diễn ra Lễ Đối  Thú An Cư tại thiền đường Nước Tĩnh, Xóm Thượng

Sư Ông dâng hương


Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

 

Tác Pháp Yết Ma

Thầy Yết Ma:

–         Đại chúng đã tập họp đầy đủ chưa?

Thầy Thủ Chúng:

–         Thưa, đại chúng đã tập họp đầy đủ.

Thầy Yết Ma:

–         Có sự hòa hợp không?

Thầy Thủ Chúng:

–         Thưa, có sự hòa hợp.

Thầy Yết Ma:

–         Đại chúng tập họp hôm nay để làm gì?

Thầy Thủ Chúng:

–         Thưa, đại chúng tập họp hôm nay để thực hiện Yết Ma Đối Thú An Cư, khai mạc khóa tu An Cư Kiết Đông năm 2011 và 2012.

Thầy Yết Ma:

–         Xin các vị tôn đức khất sĩ nam và nữ lắng nghe. Hôm nay, ngày 20 tháng 11 năm 2011 là ngày được chọn để làm lễ Đối Thú An Cư, khai mạc khóa tu An Cư Kiết Đông năm 2011 và 2012 tổ chức tại đạo tràng Mai Thôn. Chúng ta đã tập họp đúng giờ giấc, đại chúng đồng ý sẵn sàng để làm lễ Đối Thú An Cư trong tinh thần hòa hợp, như vậy việc Đối Thú An Cư là hợp pháp.  Đây là lời tác bạch. Bạch như thế, thì phép tác bạch có rõ ràng và đầy đủ hay không?

Đại chúng đáp:

–         Rõ ràng và đầy đủ.

 

Sư Ông ra trước để làm đối thú với các vị trú trì, sau đó các vị trú trì đối thú với Sư Ông. Các vị trú trì quay lại phía đại chúng để nhận đối thú từ đại chúng. 

Quý vị trú trì đối thú với Sư Ông:

Nam mô đức Bổn Sư Bụt Thích  Ca Mâu Ni.

Kính bạch Thầy,

Trong khóa tu mùa thu vừa qua chúng con đã sống hạnh phúc và hòa hợp với nhau như một cơ thể, trong xóm cũng như với các xóm khác (xóm Thượng, xóm Mới và Sơn Hạ).

Thầy và phái đoàn đi hoằng pháp ở xa ngàn dặm bên kia bờ đại dương nhưng chúng con vẫn cảm thấy rất gần vì chúng con có Thầy và tăng thân trong mỗi chúng con, chúng con lại có thể theo dõi Thầy và phái đoàn qua mạng lưới viễn thông và giờ đây chúng con rất hạnh phúc được có Thầy cùng  phái đoàn trở về nhà. Giây phút này trở thành  giây phút hạnh phúc nhất khi chúng con ý thức sự có mặt quý giá của Thầy cùng Đại chúng lớn.

Khóa Tu Mùa Đông này là cơ hội cho một sự khởi đầu tươi vui. Chúng con kính mong Thầy và đại chúng chứng minh cho ước nguyện thực tập chí thành của chúng con. Chúng con nguyện sẽ tham dự vào tất cả mọi sinh hoạt của đại chúng, bao gồm cả những buổi tụng kinh trước pháp thoại, những chương trình sinh hoạt buổi chiều của Ngày Quán Niệm cũng như Ngày Xuất Sĩ ở Sơn Cốc và sẽ không đánh mất mình trong những sự chi phối khác để có mặt đích thực cho nhau.

Chúng con ý thức rằng nếu những sư anh, chị lớn trong đại chúng thực tập hết lòng thì các sư em cũng sẽ noi theo đó mà thực tập hết lòng. Trong tinh thần này, chúng con mong ước có thể xây dựng Tăng thân và làm lớn mạnh thêm tình anh chị em. Chúng con nguyện sẽ lắng nghe và có mặt cho nhau, lắng nghe các sư em của chúng con, lắng nghe những người cư sĩ đến tu tập với chúng con. Chúng con nguyện làm cho mỗi giây phút trong đời sống hằng ngày của chúng con trở thành những giây phút hạnh phúc.

 

Bốn vị trú trì Chùa Pháp Vân (Xóm Thượng), Chùa Sơn Hạ, Chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới), và Chùa Cam Lộ (Xóm Hạ) đại diện bốn xóm làm Lễ Đối Thú với Sư Ông Làng Mai

Chúng con nguyện dưới mỗi bước chân đi, chúng con sẽ nương tựa vào Đất Mẹ. Chúng con nguyện sẽ sống như thế nào để có thể bày tỏ được niềm biết ơn và sự kính trọng của chúng con đến với vị đại Bồ tát này – người đã nuôi dưỡng chúng con với tất cả tình thương không giới hạn của mình.

Nhìn sâu vào bản thân chúng con, chúng con thấy rằng chúng con là sự tiếp nối của chư vị Tổ sư. Chúng  con là con cháu của liệt vị mà cũng là Tổ tiên của các thế hệ con cháu của chúng con trong tương lai.

Chúng con thấy rõ rằng sự thực tập không phải là vấn đề của riêng cá nhân chúng con.

Với niềm biết ơn đến liệt vị Tổ sư và với Thầy – những Người đã giữ cho con đường luôn rộng mở và đang dìu dắt chúng con đi trên trên con đường này. Chúng con nguyện sẽ thực tập hết lòng để thế hệ con cháu của chúng con cũng có một con đường tươi đẹp mà nương tựa.

Kính bạch Thầy, chúng con  xin  được nương tựa vào Thầy và vào Đại chúng trong khóa An Cư Kiết Đông 2010-2012 này để  chuyển hóa phiền não và nuôi lớn chất liệu hỷ lạc trong chúng con. Kính xin Thầy chấp nhận cho lời thỉnh cầu của chúng con? Kính xin Thầy chấp nhận cho lời thỉnh cầu của chúng con. Kính xin Thầy chấp nhận cho lời thỉnh cầu của chúng con.

 

 

Sư Ông đối thú với bốn vị trú trì

Kính thưa đại chúng, giây phút này tôi đang nghĩ đến các huynh đệ của mình đang ở Việt Nam, Thái Lan, Paris, Mỹ và các nước khác… Đại chúng cũng đang chuẩn bị để đi vào ba tháng An cư. Tăng thân của chúng ta đã lớn mạnh, đã có mặt ở khắp nơi và mùa An cư năm nay chúng ta cũng chuẩn bị để ăn mừng 30 năm của Làng Mai, chúng ta sẽ có Đại Giới Đàn Tình Huynh Đệ. Chư Tổ đã nâng đỡ và bảo hộ cho chúng ta có cái hạnh phúc có Mùa An Cư Kiết Đông trong quá khứ. Năm nay chúng ta lại có cái hạnh phúc được tiếp tục với ý niệm ngay bây giờ chúng ta đang có niềm biết ơn chư Tổ huyết thống và tâm linh cũng như mỗi quốc gia chúng ta cư trú đã cho chúng ta cơ hội được cùng tu với nhau. Tôi xin hứa trong mùa An cư này sẽ thực tập thương cho đều và làm tất cả những gì mình có thể làm để làm lớn thêm tình huynh đệ, hạnh phúc của đại chúng. Năm nay tại Mai Thôn chúng ta có 222 người cùng sống với nhau trong suốt 3 tháng, trong đó gồm có 46 vị khất sĩ, 81 vị khất sĩ nữ, 11 vị thức xoa ma na, 27 vị sa di, 11 vị sa di ni và 46 vị cận sự nam và nữ. Tôi xin chúc tất cả mọi người ở đây cũng như các nước có được nhiều hạnh phúc và sử dụng được nhiều tình huynh đệ làm vốn liếng cho sự hành đạo của mình trong hiện tại và trong tương lai.

 

Đại chúng bốn xóm đối thú với bốn vị trú trì

Văn xin đối thú an cư: (cho từng xóm)

(Lạy một lạy, rồi quì thưa).

Xóm Thượng và Sơn Hạ:

Xin Thầy lắng nghe cho chúng con. Chúng con là: Tỳ kheo, sa di và cận sự nam, xin nương tựa nơi xóm Thượng/ Sơn Hạ, Làng Mai mà an cư trong ba tháng mùa Đông 2011-2012.

Xóm Hạ và Xóm Mới:

Xin Thầy lắng nghe cho chúng con. Chúng con là: Tỳ kheo ni, Thức xoa, sa di ni và cận sự  nữ, xin nương tựa nơi xóm Hạ/ xóm Mới, Làng Mai mà an cư trong ba tháng mùa Đông 2011-2012.

 

Chúng con nguyện nương vào Đại chúng và vào Thầy để tu tập cho thân tâm thanh tịnh, phiền não chuyển hoá, pháp lạc tăng trưởng.

Xin Thầy chứng minh và làm chỗ nương tựa cho chúng con.

Xin Thầy chứng minh và làm chỗ nương tựa cho chúng con.

Xin Thầy chứng minh và làm chỗ nương tựa cho chúng con.

Lễ lạy và Hồi hướng.