Lễ đối thú khai mạc Khóa An Cư Kiết Đông 2012 – 2013

Trước ngày đối thú an cư, quý thầy quý sư cô đi khóa tu, lo công việc Phật sự hoặc việc gia đình… cũng đã về Làng đông đủ để chuẩn bị bước vào mùa An Cư Kiết Đông. Năm nay, mùa an cư bắt đầu sớm hơn thường lệ để sau an cư Đại chúng có thể đón quý thầy quý sư cô từ Học Viện Ứng Dụng Châu Âu (EIAB) và từ Thiền đường Hơi Thở Nhẹ ở Pari về đón Tết và tham dự khóa tu xuất sĩ tại Làng. Các công việc chuẩn bị cho mùa an cư đều đã được hoàn tất.

Tại các xóm, sinh hoạt đổi phòng hàng năm đã được diễn ra trước ngày bắt đầu mùa an cư ít nhất là một tuần để quý thầy quý sư cô có thời gian sắp xếp lại phòng ở, phòng học… trao truyền và chia sẻ kinh nghiệm về tu học cũng như về những trách nhiệm trong chùa. Mỗi xóm đều có một ban chăm sóc mới (CTC) để chăm sóc cho những sinh hoạt của Chúng. Và mỗi mùa đông thì có thêm ban tổ chức ngày xuất sĩ do quý thầy, quý sư cô giáo thọ phụ trách để chăm sóc cho ngày xuất sĩ và chiều Thứ Năm. Bất cứ sự thay đổi nào cũng cần thời gian để thích nghi và làm quen. Năm nào, thành viên của các xóm cũng có thay đổi. Có quý thầy quý sư cô rời Làng vài năm đến các trung tâm khác như EIAB, Bích Nham, Lộc Uyển, Thái Lan, Việt Nam… nay về Làng an cư. Lại có những quý thầy quý sư cô lần đầu tiên tới làng. Nghe nói mùa đông lạnh lắm nên chuẩn bị đồ ấm cùng với sự háo hức sẽ được thấy tuyết rơi và được an cư cùng Sư Ông và đại chúng. Mỗi tuần đều được nghe Sư Ông giảng kinh bằng tiếng Việt và tham dự ngày xuất sĩ ở Sơn Cốc.

Mùa an cư bắt đầu bằng Lễ đếm thẻ tại các xóm vào tối ngày 06.11.2012 để kiểm đếm số lượng Tỳ Kheo,Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa di, Sa di ni, và Ưu bà tắc, Ưu bà di có mặt suốt trong ba tháng an cư. Trong kỳ An Cư Kiết Đông năm nay ở chùa Pháp vân Xóm Thượng kể cả Sơn Hạ có 49 vị tỳ kheo, 21 vị sadi và 26 vị cận sự, tất cả  đều sẽ an trú, tu tập miên mật trong  90 ngày. Nếu cộng vào một thẻ cho đức Bổn sư và một thẻ cho Sứ Giả Giám Trai thì tổng cộng là 96 thẻ. Chùa Từ Nghiêm Xóm Mới có 40 vị tỳ kheo ni, 6 vị thức xoa ma na, 11 vị sadi ni và 5 thẻ cho cư sĩ, và cộng với một thẻ cho Đức Bổn Sư, một thẻ cho Sư Ông và Sứ Giả Giám Trai, tổng cộng là 65 thẻ. Chùa Cam Lộ Xóm Hạ năm nay có 40 vị tỳ kheo ni, 1 vị thức xoa ma na, 6 sadini và 1 cận sự, cộng với một thẻ cho Sư Ông, một cho Bụt và một cho Sứ Giả Giám Trai và… cư sĩ, tổng cộng là 52 thẻ. Tổng cộng số người an cư tại đạo tràng Mai Thôn là 213 vị.

Ngày 07.11.2012, đại chúng vân tập về thiền đường Nước Tĩnh xóm Thượng để làm Lễ Đối Thú. Tại Làng Mai mỗi buổi lễ thường được bắt đầu bằng một thời ngồi thiền khoảng 15 phút. Trong không khí thanh tịnh và trang nghiêm, ba hồi chuông trống bát nhã được dóng lên mở đầu cho mùa an cư hùng tráng.

 

Sư Ông dâng hương bằng tiếng Việt.

Tác pháp yết ma (Sanghakarman) được cử hành bằng hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Việt. Năm nay: Thầy Yết Ma là Thầy Thích Chân Pháp Đăng (Tiếng Việt)/ Thầy Thích Chân Pháp Dung (Tiếng Anh) và Sư cô thủ chúng là Sư cô Thích Chân Không Nghiêm (Tiếng Việt) / Sư cô Thích Chân Diệu Nghiêm (Tiếng Anh).

Thầy Yết Ma: Đại chúng đã tập họp đầy đủ chưa?

Thầy Thủ chúng: Thưa, đại chúng đã tập họp đầy đủ.

Thầy Yết Ma: Có sự hòa hợp không?

Thầy Thủ chúng: Thưa, có sự hòa hợp

Thầy Yết Ma: Đại chúng tập họp hôm nay để làm gì?

Thầy Thủ chúng: Thưa, đại chúng tập họp hôm nay để thực hiện yết ma đối thủ an cư khai mạc khóa tu an cư kiết đông năm 2012-2013

Thầy Yết Ma: Kính thưa Sư Ông và đại chúng, xin các vị tôn đức khất sĩ nam và nữ lắng nghe, hôm nay ngày mồng 07 tháng 11 năm 2012 là ngày được chọn để làm Lễ Đối Thủ An Cư khai mạc Khóa tu An Cư Kiết Đông năm 2012-2013 được tổ chức tại đạo tràng Mai Thôn. Đại chúng đã tập họp đúng giờ giấc và chúng ta đồng ý sẵn sàng cử hành Lễ Đối Thủ An Cư trong tinh thần hòa hợp, như vậy việc đối thú an cư là hợp pháp, đây là lời tác  bạch, bạch như thế thì phép tác bạch có rõ ràng và đầy đủ hay không?

Đại chúng: Rõ ràng và đầy đủ.

Sau khi Tác pháp yết ma đã thành. Sư Ông cùng ba vị trụ trì của ba chùa là Thầy Thích Chân Pháp Hữu (trú trì chùa Pháp Vân), Sư cô Thích Chân Diệu Nghiêm (trú trì chùa Cam Lộ) và Sư cô Thích Chân Linh Nghiêm (trú trì chùa Từ Nghiêm) ra trước đại chúng để làm lễ nương tựa.

 

Ba vị trú trì đối thú với Sư Ông

Thầy Thích Chân Pháp Hữu: Kính bạch Sư Ông, xin Sư Ông lắng nghe cho chúng con. Chúng con là những Tỳ Kheo, Sadi và Ưu bà tắc ở chùa Pháp Vân. Chúng con mong muốn được nương tựa chùa Pháp Vân và nương tựa Sư Ông, là bậc thầy của chúng con. Chúng con cảm thấy mình vô cùng may mắn có được Sư Ông là thầy dạy dỗ chúng con, đươc tu học với Sư Ông tròn ba tháng, không đi đâu cả và có được sự yểm trợ hàng ngày của Sư Ông. Là những tế bào của tăng thân, chúng con biết rất rõ rằng: sự thực tập, hạnh phúc và thành công của chúng con cũng là  hạnh phúc và thành công của Sư Ông. Chúng con là sự tiếp nối của Sư Ông. Đó cũng là tâm nguyện của chúng con để có thể tiếp nối Sư Ông ngay trong giờ phút hiện tại và trong cả tương lai. Chúng con biết rõ, tăng thân của chúng con không phải là một đoàn thể hoàn hảo, vì vậy mỗi ngày chúng con nguyện sẽ thúc liễm thân tâm, làm tăng trưởng tình huynh đệ, làm cho quan hệ giữa chúng con tốt hơn. Có Sư Ông là Thầy hướng dẫn, dạy dỗ mỗi ngày, chúng con biết chúng con sẽ có thể đi rất là xa. Năm nay chúng con có nhiều thay đổi, có nhiều bùn, nhưng đồng thời chúng con cũng thấy có nhiều sen, và có được cơ hội thực tập chung trong Khóa An Cư Kiết đông này, chúng con xin làm mới lại hạnh nguyện và Tâm Bồ Đề của mình để có thể tiếp tục đi tới như một dòng sông, thực tập với nhau như là một đại gia đình tâm linh. Chúng con xin Sư Ông làm chỗ nương tựa cho chúng con và hướng dẫn chúng con.

Xin Sư Ông chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng con.

Xin Sư Ông chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng con.

Xin Sư Ông chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng con.

Sư cô Thích Chân Linh Nghiêm: Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Shakyamuni. Kính bạch Sư Ông, chúng con là tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sadi ni, cận sự nữ của chùa Từ Nghiêm. Chúng con rất là hạnh phúc được an cư trong 90 ngày tại chùa Từ Nghiêm cùng với tăng thân và Sư Ông. Chúng con nguyện sẽ an cư cho hết lòng. Chúng con xin thực tập cho có hạnh phúc với sự chánh niệm và thảnh thơi. Con đi xa về, con thấy mỗi giây phút rất là quý báu nên con và các sư chị, sư em con sẽ cố gắng thực tập trân quý mỗi giây phút đó cùng với sự hiện diện của Sư Ông. Chúng con hứa sẽ không coi thường những giây phút có mặt cho nhau. Chúng con sẽ thực tập như một gia đình tâm linh để hiểu nhau, thương nhau và xây dựng tình huynh đệ. Chúng con biết, chúng con thực tập được ngày hôm nay, chúng con sẽ có Sư Ông ở trong chúng con mãi mãi. Và mỗi bước chân, mỗi hơi thở chúng con đang thực tập cho Sư Ông và Sư Ông cũng đang thực tập cho các con của Sư Ông. Chúng con xin Sư Ông chứng minh và làm chỗ nương tựa cho chúng con trong ba tháng An Cư Kiết Đông.

Xin Sư Ông chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng con.

Xin Sư Ông chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng con.

Xin Sư Ông chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng con.

Sư cô Thích Chân Diệu Nghiêm: Kính bạch Thầy, chúng con rất hạnh phúc được tu tập Khóa An cư Mùa đông cùng với Thầy, với các huynh đệ và các bạn thiền sinh. Chúng con ý thức rằng trong khóa An Cư Kiết  Đông năm nay, ngoài lễ Giáng Sinh và Tết Tây sẽ có ít lễ lược hơn mọi năm. Đối với nhiều người trong chúng con, đây là lần đầu tiên có được kinh nghiệm này, do vậy chúng con rất mong được có mặt với nhau, thực tập cùng nhau và trân quý thời gian quý báu này. Trứoc đó, các sư cô ở chùa Cam Lộ đã cùng nhau ngồi lại xem mình có tâm nguyện gì cho khóa An Cư Kiết Đông này. Và chúng con đều muốn tập trung vào việc nuôi dưỡng tình huynh đệ và cùng nhau làm tâm Bồ Đề của mình hùng hậu thêm lên. Khóa tu mùa Đông này chúng con còn muốn dành thì giờ cho nhau một cách có phẩm chất và có niềm vui. Cho nên chúng con sẽ không lên internet trước giờ họp chúng vào buổi sáng, và sau 7giờ 30 tối, ngoại trừ khi cần làm việc cho chúng, với sự cho phép của ban Giáo Thọ. Chúng con thích học tập nhưng cũng muốn tìm sự cân  bằng giữa việc ngồi vào bàn học và chia sẻ thời gian cho nhau. Năm nay, cũng giống như năm ngoái, chúng con muốn thực tập tham gia tất cả các sinh hoạt của tăng thân, kể cả các sinh hoạt buổi chiều trong các ngày Quán Niệm ở xóm mình cũng như ở các xóm khác và ở Sơn Cốc.

Chúng con ý thức rằng việc xây dựng tăng thân và thực tập tất cả các pháp môn một cách hết lòng và với tâm hoan hỷ, chúng con sẽ có thể tiếp nối Thầy một cách thật tốt đẹp trong tương lai. Chúng con tri ân Thầy thật sâu sắc, và chúng con nguyện sẽ gìn giữ những pháp môn cùng sự thực tập thật sống động cho nhiều thế hệ tương lai. Chúng con biết rằng đó là cách hay nhất để bày tỏ lòng biết ơn của chúng con đối với Bụt, Tổ, Thầy và tăng thân. Chúng con xin Thầy và tăng thân yểm trợ cho chúng con để chúng con có thể hoàn thành chí nguyện của mình.

Cuối cùng, cũng giống như mùa đông năm ngoái, chúng con thành kính mời Thầy ghé xóm Hạ để cùng ăn trưa và uống trà với chúng con.

 

Sư Ông Làng Mai: Kính thưa quý vị trụ trì, kính thưa  các thầy các sư cô và quý vị Phật tử cư sĩ. Trong giờ phút này Thầy cảm thấy có niềm biết ơn. Trước hết là biết ơn Đức Bổn Sư đã cho mình cái cơ hội được mỗi năm ở nhà, không đi đâu hết để thực tập với nhau. Sang năm sẽ là một năm Thầy đi nhiều, thành ra năm nay mình phải biết thừa hưởng cái giờ phút được ở nhà và thực tập với nhau. Trước Khóa An Cư Kiết Đông thì Thầy đã được sống một tháng rưỡi ở tại Làng rồi và Thầy rất là hạnh phúc. Thầy thấy Thầy rất cần tăng thân, cần nương tựa tăng thân. Thầy nghĩ rằng sau bao nhiêu năm tu học mà thầy còn thấy cần tăng thân như vậy thì tất cả mọi chúng ta ai cũng cảm thấy như vậy. Tại vì nếu mà không có tăng thân thì không có đủ vững chãi và không thể đi xa được. Cho nên nương tựa tăng thân là thực tập căn bản của chúng ta.

Điều thứ hai, Thầy thấy rằng, tu tập là để có hạnh phúc chứ không phải tu tập là để có hạnh phúc trong tương lai, mà chúng ta phải có hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Vì vậy cho nên mùa an cư năm nay thầy muốn chúng ta làm thế nào để trong khi mình ngồi thiền cũng có hạnh phúc,  trong khi đi thiền hành cũng có hạnh phúc, trong khi rửa bát hay là nấu cơm cũng có hạnh phúc, mình tiếp xúc được với cái mầu nhiệm của sự sống, tiếp xúc được với thảnh thơi, an lạc và niết bàn ngay trong giờ phút hiện tại chứ không phải đợi tới tương lai. Thành ra Thầy đề nghị, Thầy có nhiều đề nghị, nhưng mà cái đề nghị mà Thầy muốn đưa ra sáng hôm nay "Trong suốt ba tháng an cư này, khi mình đi thì mình không nói chuyện". Mỗi buổi sáng, sau giờ ngồi thiền thì mình nên đọc lại câu đó để nhắc nhở đại chúng về chuyện đi, "thiền đi". Nói như vậy không có nghĩa là mình cấm không được nói chuyện, mình muốn nói gì thì mình phải dừng lại và nói cho xong rồi thì mình mới đi. Điều này sẽ trở thành ra một tập khí rất là tốt, và nhờ sự thực tập này mà mình thưởng thức được từng bước chân. Thường thường 100%  thực tập rất là dễ, còn thực tập sáu, bảy chục phần trăm thì không có dễ, cho nên cái chuyện thiền đi là mình phải thực tập 100%. Vì vậy quý vị sẽ thấy rằng nó dễ, dễ hơn nhiều nếu  mình muốn thực tập 100%,  và khi có một vị huynh đệ nào mà quên chuyện thực tập đó thì mình phải nhắc. Vì vậy Thầy đề nghị là mỗi buổi sáng, sau khi công phu xong thì mình phải nhắc hai chuyện đó. Hôm nay chúng ta thực tập thiền đi cho vững chãi 100%. Nội một chuyện đó không đã mang lại hạnh phúc rất là nhiều cho cá nhân mình và cho đại chúng.

Thầy rất mong các thầy, các sư cô đi giảng dạy trong những tháng vừa qua có thì giờ để chơi với các sư em, dạy dỗ các sư em như là các thầy lớn dạy dỗ các thầy trẻ trong thời của Bụt. Bụt nhìn ra thấy các thầy lớn chăm sóc dạy dỗ các thầy trẻ Bụt rất là hạnh phúc, Thầy cũng muốn được hạnh phúc như Bụt vậy.

Sau khi Thầy và ba vị trú trì làm lễ tác bạch nương tựa Thầy. Tiếp theo đại chúng đứng dậy để làm lễ tác bạch với ba vị trú trì.

Thầy Thích Chân Pháp Đăng đại diện cho đại chúng chùa Pháp Vân dâng lời tác bạch:

Kính bạch Sư Ông, kính  thưa thầy trú trì, xin thầy lắng nghe cho chúng con. Chúng con là Tỳ kheo, sa di và cư sĩ nam của chùa Pháp Vân của trung tâm tu học Làng Mai. Chúng con xin nương tựa Sư Ông, nương tựa chùa Pháp Vân và nương tựa nơi thầy trú trì trong ba tháng An Cư Kiết Đông 2012-2013. Chúng con xin hết lòng nương tựa tăng thân và nơi thầy trú trì để làm thanh tịnh thân tâm, chuyển hóa phiền não và làm tăng trưởng niềm vui, hạnh phúc và an lạc của chúng con trong giờ phút hiện tại.

Xin thầy chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng con.

Xin thầy chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng con.

Xin thầy chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng con.

Sư cô Thích Chân Bích Nghiêm đại diện cho chùa Cam Lộ và Sư cô Thích Chân Không Nghiêm đại diện cho chùa Từ Nghiêm dâng lời tác bạch:

Kính bạch Sư Ông, kính  thưa sư cô trú trì, xin sư cô lắng nghe cho chúng con. Chúng con là Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, sadini và cận sự nữ của chùa Cam Lộ/Chùa Từ Nghiêm. Chúng con xin nương tựa Sư Ông, nương tựa chùa chùa Cam Lộ/Chùa Từ Nghiêm và nương tựa nơi sư cô trú trì trong ba tháng An Cư Kiết Đông 2012-2013. Chúng con xin hết lòng nương tựa tăng thân và nơi sư cô trú trì để làm thanh tịnh thân tâm, chuyển hóa phiền não và làm tăng trưởng niềm vui, hạnh phúc và an lạc của chúng con trong giờ phút hiện tại.

Xin sư cô chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng con.

Xin sư cô chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng con.

Xin thầy chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng con.

Thầy Thích Chân Pháp Hữu: Kính bạch Sư Ông, kính thưa quý vị Tỳ Kheo, sadi và các bạn. Con cũng vậy, con cũng nương tựa nơi quý vị và chùa Pháp Vân trong ba tháng an cư mùa đông. Con sẽ thực tập để nương vào tăng thân và con sẽ thực tập hết lòng để có đủ vững chãi, để có thể yểm trợ tất cả mọi người.

Sư cô Thích Chân Linh Nghiêm/ Sư cô Thích Chân Diệu Nghiêm: con kính thưa quý sư cô, các vị cận sự nữ đang cùng an cư ba tháng với con. Con cũng an cư nơi đây và cũng nương tựa vào đại chúng ở đây. Con sẽ cố gắng tu tập hết lòng để làm chỗ nương tựa cho  quý sư cô và quý vị cận sự nữ.

 

Buổi lễ kết thúc bằng một hồi chuông trống Bát Nhã và tụng bài Hồi hướng.

Sau buổi lễ, đại chúng được ăn trưa picnic trong nắng thu rất đẹp rồi trở về xóm của mình để ngày mai lại có mặt ở Xóm Hạ dự ngày Quán niệm đầu tiên của mùa an cư. Ai cũng đầy năng lượng và mang trong lòng lời dặn dò của Thầy: "tu tập là để có hạnh phúc ngay trong hiện tại và nhắc nhở nhau để có thể thực tập 100% đi không nói và nói không đi.

Các Phật tử tham dự Tùng Hạ Tại Gia cũng xin nhớ lời Sư Ông dạy, cùng thực tập nương tựa Tăng thân để yểm trợ cho nhau và có thể tận hưởng được từng bước chân an lạc và thảnh thơi. Sư Ông mời quý vị Phật tử lên mạng Tụng Năm Giới với với Sư Ông và Tăng Thân Làng Mai mỗi tháng ít nhất một lần.

An cư bên Thầy

Trong An Cư Kiết Đông này Sư Ông sẽ giảng Trung Quán Luận vào các ngày quán niệm Thứ năm và Chủ nhật, và Kinh Vị Phạm Chí cho chúng xuất sĩ vào ngày thứ ba tại Sơn Cốc.