Hình ảnh Đại Giới Đàn Tình Huynh Đệ

Chư Tôn Đức đã đến chứng minh và hộ niệm trong Đại Giới Đàn Tình Huynh Đệ

Tổ chức tại Viện Cao Đẳng Phật Học Đạo Tràng Mai Thôn, từ ngày 25 tháng 02 đến ngày 01 tháng 03 năm 2012

 


Rước Giới Bản từ thiền đường Chyển Hóa đến thiền đường Nước Tĩnh


Hội đồng thập sư niêm hương

 

Khai mạc Đại Giới Đàn Tình Huynh Đệ

Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni.

Kính bạch Sư Ông trưởng lão Làng Mai.

Kính bạch chư tăng ni, kính thưa quý quan khách, quý giới tử cùng toàn thể đại chúng.

Hôm nay trong không khí trang nghiêm, ấm áp của đại gia đình tâm linh tại đạo tràng Mai Thôn Pháp Quốc, chúng tôi cùng quý tôn đức tăng ni Việt Nam hết sức vui mừng thăm viếng, đảnh lễ, khánh tuế Sư Ông được tăng phước, tăng thọ để làm chỗ nương tựa cho chúng con và cho khắp nơi trên thế giới và cũng xin chúc mừng chư tăng ni và đạo tràng vừa mãn khóa ACKD 2011- 12012. Chúng tôi cũng được biết năm nay Làng Mai kỉ niệm 30 năm thành lập. Ba mươi năm dấn thân, Sư Ông và đại chúng đã vượt qua một chặng đường khá dài dể xây dựng một đạo tràng tu học khắp nơi trên thế giới.

“Lưới nghi muôn trùng phá

Đuốc tuệ vạn nẻo soi”

Quả thật là như thế, sự tinh chuyên không mỏi mệt của vị thầy gần 90 tuổi vẫn cùng đại chúng tiếp tục gieo những hạt giống hiểu biết, thương yêu, không thành kiến, không kỳ thị, không bạo động hận thù, từng bước kiến tạo tịnh độ tại dân gian. Chúng tôi rất hãnh diện để nói lên lời tán thán và tri ân một vị tòng lâm lãnh tụ đã làm rạng rỡ cho đạo pháp và làm thơm cho quê hương, quê mẹ Việt Nam.

Và một điều đặc biệt nữa là có 35 giới tử Tỳ Kheo, 51 giới tử Tỳ Kheo Ni, 20 giới tử Thức Xoa Ma Na và 40 giới tử Tiếp Hiện. Họ đang cần cầu giới pháp để tiếp tục con đường của chư Bụt, chư Tổ. Chúng tôi rất hoan hỉ để chứng minh và hộ niệm trong Hội Đồng Truyền Giới cho đàn hậu tấn. Thay mặt ban tổ chức và Hội Đồng Truyền Giới chúng tôi long trọng tuyên bố khai mạc chính thức Đại Giới Đàn Tình Huynh Đệ. Kính chúc chư tôn đức Hội Đồng Thập Sư Tăng, chư tôn đức Hội Đồng Thập Sư Ni, các giới tử an trú thanh tịnh, vững chãi thảnh thơi trong suốt thời gian Đại Giới Đàn. Xin tất cả đại chúng cùng chắp tay làm lễ khai chung gia hộ cho Đại Giới Đàn thành tựu viên mãn.

 

 

Hội Đồng Truyền Giới:

Hòa Thượng  Truyền Giới: Thích Nhất Hạnh.

Yết Ma Khất Sĩ  Nam: Thích Tịnh Hạnh.

Giáo Thọ Khất Sĩ  Nam: Thích Như Tín, Thích Minh Nghĩa.

Bảy Vị Tôn Chứng Khất Sĩ  Nam: Thích Nhật Quang, Thích Huệ Ấn, Thích Chí Mãn, Thích Phước Trí, Thích Thiện Tánh, Thích Minh Cảnh, Thích Minh Tuấn.

Thủ Chúng Khất Sĩ  Nam: Thích Chân Thanh Huân.

Điển lễ Khất Sĩ  Nam: Thích Chân Pháp Ứng.

Chư Tôn Đức Tôn Chứng: Thích Nguyên Hạnh, Thích Thiện Sơn, Thích Từ Đạo, Thích Chân Pháp Đăng, Thích Chân Pháp Niệm, Thích Giác Độ, Thích Nguyên Hiền, Thích Quảng Phúc, Thích Chân Pháp Độ, Thích Chân Pháp Thạnh, Thích Chân Trung Hải, Thích Chân Pháp Ý, Thích Chân Pháp Dung, Thích Chân Từ Thông, Thích Chân Pháp Tuyền, Thích Giới Đạt, Thích Chân Pháp Trạch, Thích Chân Pháp Nhẫn, Thích Chân Pháp Tự.

 

Hòa Thượng Truyền Giới Nữ: Thích Nữ Tịnh Hạnh, Thích Nữ Tịnh Nguyện

Yết Ma Khất Sĩ  Nữ: Thích Nữ Tịnh Thường.

Giáo Thọ Khất Sĩ  Nữ: Thích Nữ Chơn Hiền, Thích Nữ Như Tuấn.

Bảy Vị Tôn Chứng Khất Sĩ  Nữ: Thích Nữ Lưu Phong, Thích Nữ Như Bửu, Thích Nữ Như Ngọc, Thích Nữ Như Minh, Thích Nữ Hạnh Toàn, Thích Nữ Diệu Đạt, Thích Nữ Minh Đăng.

Thủ Chúng Khất Sĩ  Nữ: Thích Nữ Chân Không.

Điển lễ Khất Sĩ  Nữ: Thích Nữ Chân Thanh Ý.

Chư Tôn Đức Tôn Chứng Nữ: Thích Nữ Đàm Kiên, Thích Nữ Đàm Lan, Thích Nữ Đàm Vĩnh, Thích Nữ Đàm Tuyết, Thích Nữ Đàm Đoan, Thích Nữ Đàm Nghiêm, Thích Nữ Từ Nhu, Thích Nữ Hạnh Châu, Thích Nữ Chân Đức Nghiêm, Thích Nữ Trí Giác, Thích Nữ Chân Diệu Nghiêm, Thích Nữ Chân Bảo Nghiêm, Thích Nữ Chân Hoa Nghiêm, Thích Nữ Chân Từ Nghiêm, Thích Nữ Chân Tịnh Quán.

Giới tử thọ giới Tỳ kheo tại Làng

Giới tử thọ giới Tỳ kheo ni tại Làng

Giới tử thọ giới Thức xoa ma na tại Làng


Giới tử thọ giới Tiếp Hiện


Kính xin chư tôn đức hứa khả từ bi cho giới tử nương tựa mà tiếp nhận giới pháp