Thông bạch, đề nghị

Thăm viếng Sư Ông và Làng Mai trong giai đoạn Sư Ông đang chữa trị

THÔNG BẠCH

Về việc thăm viếng Sư Ông và Làng Mai trong giai đoạn Sư Ông đang chữa trị

Làng Mai, ngày 14 tháng 11 năm 2014.

Kính gửi các trung tâm tu học thuộc Đạo Tràng Mai Thôn trên thế giới.
Kính gửi các tăng thân tu học theo pháp môn Làng Mai trên thế giới.
Kính gửi toàn thể nam nữ cư sĩ phật tử và thân hữu của Đạo Tràng Mai Thôn trên thế giới.

 

Kính thưa quý vị.

Như chúng ta đã biết, Sư Ông đang ở trong giai đoạn chữa trị sau cơn xuất huyết não. Hiện tại Sư Ông đang được các bác sĩ chuyên ngành về não bộ theo dõi và điều trị. Sư Ông cũng đang được các y tá và các vị thị giả chăm sóc đặc biệt.

Trong giai đoạn này các bác sĩ đã yêu cầu tuân thủ nguyên tắc không thăm viếng để cho Sư Ông có điều kiện khôi phục tốt hơn. Do đó, ngoài đội ngũ bác sĩ, y tá và các vị thị giả đang có trách nhiệm, bệnh viện không cho phép bất cứ sự thăm viếng nào khác.

Chúng tôi đã nhận được nhiều yêu cầu hướng dẫn về việc thăm viếng Làng để bày tỏ tình thương yêu và hỗ trợ cho Sư Ông. Nay xin thông bạch:

 

 1. Làng Mai luôn mở cửa đón tiếp thiền sinh về tu học để cùng tạo năng lượng an lành. Nếu quý vị đến Làng trong giai đoạn này, xin theo các thủ tục đến Làng thường được áp dụng như ghi danh trực tuyến, đến vào ngày thứ sáu, đóng quỹ rau đậu,v.v.. Nếu có thể, xin dùng điện thư thay vì điện thoại.
 2. Làng Mai thực hiện nghiêm túc lời khuyên không thăm viếng của bác sĩ. Cho nên, sẽ không có những buổi thăm viếng Sư Ông tại bệnh viện. Sự hỗ trợ lớn nhất mà chúng ta có thể làm là chế tác năng lượng thương yêu và an lành qua sự thực tập ở ngay trú xứ của mình.

 

  Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về tình trạng sức khỏe của Sư Ông đến quý vị trên trang nhà Làng Mai tiếng Việt (langmai.org), trang nhà Làng Mai tiếng Anh (plumvillage.org) và trang nhà Làng Mai tiếng Pháp (villagedespruniers.org).

   

  Thay mặt Hội đồng Giáo thọ Đạo Tràng Mai Thôn.

  Thích Chân Pháp Đăng.
  Thích Nữ Chân Không Nghiêm.