Thông bạch, đề nghị

Tiểu Sử Thượng Tọa Thích Từ Minh

Tổ Đình Từ Hiếu

Tổ 10, khu vực 2 – Phường Thủy Xuân – Thành Phố Huế – Tel : (+84) 543.884.051


Tiểu Sử Giám Tự Mới
Thượng Tọa Thích Từ Minh

 

Pháp Tự: Thích Từ Minh
Pháp danh: Tâm Trí
Thế danh: Hồ Thức
Sinh ngày: 15 tháng 09 năm 1970
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế – Việt Nam

Thầy tập sự xuất gia tại Chùa Từ Hiếu năm 1989 (19 tuổi).
Thọ giới Sa Di tại chùa Từ Hiếu vào ngày 18 tháng 07 năm 1992 với Hòa thượng Thích Đức Phương.
Thầy là đệ tử của Hòa Thượng Thích Chí Mậu.

Thầy thọ giới lớn trong Đại Giới Đàn Từ Hiếu tổ chức tại Chùa Từ Hiếu vào năm 1997 do Hòa Thượng Thích Như Đạt làm Hòa Thượng Đàn Đầu.

Thầy đến Làng Mai tu học từ năm 2006 đến năm 2009 và được Sư Ông Làng Mai truyền đăng năm 2009 trong Đại Giới Đàn Mùa Sen Mới với bài kệ truyền đăng như sau:

Mây từ để lộ vầng minh nguyệt
Rót xuống trần gian ánh dịu hiền
Lắng khúc hải triều lên nhịp sống
Ngồi trên sinh tử vẫn an nhiên.

Thầy Thích Từ Minh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Kiến thức Phật học của Thầy rất vững vàng, giới hạnh rất nghiêm túc, được mọi người trong chúng kính nể và tin cậy.

 


 

Thư mời ăn mừng Tổ Đình có Giám tự mới

Văn thư công cử Giám tự Tổ đình Từ Hiếu