Thông bạch, đề nghị

Thỉnh cầu Chủ tịch nước bãi bỏ án tử hình ở Việt Nam

Đạo Tràng Mai Thôn

Martineau – 3358 Dieulivol – France

 

Kính gửi: Ngài Trương Tấn Sang,
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(thư gửi qua Ngài Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Pháp)

Kính thưa Ngài Chủ tịch nước,

Chúng tôi – thành viên và thân hữu của Đạo Tràng Mai Thôn ở Pháp, trong đó có các giới xuất gia và cư sĩ thuộc nhiều quốc tịch – kính viết thư này đến Ngài Chủ tịch để xin Ngài với sự đồng thuận của Nhà nước CHXHCN Việt Nam ra lệnh bãi bỏ án tử hình tại Việt Nam.

Hiện giờ trên thế giới có rất nhiều quốc gia đã bãi bỏ án tử hình. Năm 2010, chỉ còn lại 21 quốc gia thi hành án này. Nếu Ngài Chủ tịch hành động sớm thì trước hết sẽ có thể cứu mạng được cho 586 tử tù ở Việt Nam đang chờ đợi đến phiên mình bị hành quyết bằng cách tiêm thuốc độc, như ông Nguyễn Anh Tuấn đã bị vào ngày 6 tháng 8 vừa qua. Phương pháp tử hình này đã chứng tỏ không có khả năng răn đe và cảnh cáo những người khác. Xin Ngài Chủ tịch và Nhà nước Việt Nam rủ lòng thương can thiệp để những vị tử tù này có cơ hội lấy công chuộc tội trong thời gian ở tù và trở thành những người lương thiện.

Vào đầu đời Lý, các phương pháp hành quyết như bỏ vào vạc dầu, voi giày, ngựa kéo, v.v. đã được bãi bỏ, vì lúc ấy đất nước ta đã bắt đầu thấm nhuần sự giáo hoá của đạo Bụt. Vào thời của Bụt, Angulimala đã được vua Ba Tư Nặc ân xá và cuối cùng đã trở nên một trong những người nhân từ nhất trong giáo đoàn của Bụt.

Nếu Nhà nước Việt Nam đồng ý, chúng tôi có thể gửi các vị giáo thọ xuất sĩ hoặc cư sĩ vào trong các nhà tù để hướng dẫn tu tập và giúp cho các tù nhân chuyển hóa và tìm lại được niềm vui sống ngay trong những ngày ở tù, như chúng tôi và các bằng hữu của chúng tôi đã và đang làm trong một số nhà tù ở khắp nơi trên thế giới.

Chúng tôi cũng đang chia sẻ lá thư này với các thân hữu trong các cộng đồng nhân bản và tôn giáo trên thế giới. Rất nhiều người sẽ ký tên vào lá thư này để cùng thỉnh cầu Ngài Chủ tịch sử dụng quyền lực của mình, giúp cho rất nhiều người trong hiện tại và tương lai được thấm nhuần ơn mưa móc.

Xin trân trọng ghi ơn Ngài Chủ tịch và kính chúc Ngài Chủ tịch an khương và trường thọ.

 

Ngày 13 tháng 8, 2013

Đạo Tràng Mai Thôn
Tel.: +( 33) 5.56.61.66.88
Fax.: +( 33) 5.56.61.61.51
E-mail: NH-Office@plumvillage.org

 

Xem bản tiếng Anh >>


 

Thông tin từ các website khác:


  New York Time

  Văn phòng nhân quyền Liên Hiệp chỉ trích việc tái hành quyết án tử hình của Việt Nam
  U.N. Criticizes Vietnam’s Resumption of Executions

  Australia Network News

  Văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc chỉ trích Việt Nam về án tử hình

   


   

  Kí tên thỉnh cầu:

  Nếu các bạn muốn để tên mình vào trong danh sách những người ký thư,
  xin liên lạc với BBT trang nhà Làng Mai: banbientap@langmai.org hoặc ký trực tuyến qua trang web:

  Banning the Death Penalty in Vietnam

   

  Hiện tại đã có 8437 chữ ký trên thư thỉnh nguyện, trong đó có 3865 chữ ký trực tuyến.