Thông bạch, đề nghị

Sư Ông Làng Mai đã về đến đất Thái an toàn

Ngày 10.12.2016

Sáng ngày 10.12.2016, chiếc chuyên cơ đưa Sư Ông Làng Mai cùng một nhóm quý thầy, quý sư cô thị giả đã đến Thái Lan an toàn. Sư Ông hiện đang nghỉ ngơi và thưởng thức khung cảnh yên bình của rặng núi Khao Yai từ thất Nhìn Xa, tại trung tâm Làng Mai Thái Lan.

 

Cách đây một tuần, Sư Ông đã thể hiện rõ ước muốn về thăm trung tâm Làng Mai Thái Lan. Việc sắp xếp cho Sư Ông đi Thái không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng nhờ sự gia hộ của chư Bụt, chư Tổ, và sự yểm trợ của rất nhiều thân hữu khắp nơi trên thế giới mà ước muốn của Sư Ông đã thành hiện thực.

Làng Mai Thái Lan ra đời năm 2009, sau sự kiện Bát Nhã. Đây là trung tâm lớn nhất của Làng Mai tại châu Á, với hơn 150 xuất sĩ – phần lớn là những người xuất gia trẻ – đang tu tập tại đây. Sự có mặt của Sư Ông tại Làng Mai Thái Lan như một phép mầu, khiến cho đại chúng nơi đây vô cùng hạnh phúc. Có lẽ hạnh phúc nhất là những em chuẩn bị được xuất gia vào ngày 14.12 sắp tới với sự chứng minh của Sư Ông.

Đại chúng Làng Mai Thái Lan trước thất Nhìn Xa của Sư Ông

 

Chúng con vô cùng tri ân sự yểm trợ hết lòng, cả về vật chất lẫn tinh thần, của quý vị thân hữu khắp nơi trên thế giới dành cho Sư Ông chúng con và giúp cho ước muốn của Sư Ông trở thành hiện thực.

Chúng con xin thành kính tri ân và kính chúc quý vị thân hữu cùng gia đình thật nhiều an vui.

Tăng thân Làng Mai.