Thông bạch, đề nghị

Cáo bạch về việc thực tập tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Chí Mãn

CÁO BẠCH


về việc thực tập tưởng niệm cố Hòa Thượng Thích Chí Mãn


 
 
Kính gửi: Bốn chúng Đạo Tràng Mai Thôn và các Tăng thân trên thế giới

 
 
Kính thưa liệt quý vị,
 
Hội đồng Giáo Thọ quốc tế Đạo tràng Mai Thôn xin báo tin đến quý vị:
 
 
Bậc Tôn Đức đệ tử của sư tổ Thanh Quý – Chân Thật (trú trì Tổ đình Từ Hiếu – Huế), pháp đệ của Sư Ông Làng Mai, Hòa thượng pháp danh TRỪNG VIÊN, pháp tự CHÍ MÃN, sau một thời gian ngắn bệnh yếu, Hòa Thượng đã an nhiên thị tịch lúc 21:30 ngày 8/9/2017, tại chùa Pháp Vân thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (trụ thế: 76 năm, hạ lạp: 52 năm).
 

Hòa thượng là bậc Tôn đức lớn của tông môn Từ Hiếu
. Hòa thượng là Giám Học của Tổ Đình Từ Hiếu – Huế và là bậc ân sư của bốn chúng Đạo tràng Mai Thôn. Hòa thượng đã nhiều lần viếng thăm và giáo huấn đại chúng Đạo tràng Mai Thôn tại Pháp và các nơi khác. 
Gần đây nhất, tháng 3 năm 2017, Hòa Thượng đã từ bi hoan hỷ làm THẦY TRUYỀN GIỚI (Hòa thượng đường đầu) trong Đại giới đàn Tánh Thiên tại Làng Mai Thái Lan. 
Hòa thượng đã tiếp nhận kệ phó pháp truyền đăng của Sư Ông Làng Mai vào tháng 10 năm 2010 tại Làng Mai Thái Lan. Bài kệ như sau:
 
Tâm mang ý chí xuất trần
Đến khi nguyện mãn pháp thân rạng ngời
Về nơi xuất phát tinh khôi
Thoát vòng sinh diệt khắp trời bình an.
 

Vậy,
 đề nghị tất cả các trung tâm thuộc Đạo Tràng Mai Thôn trên thế giới:

– Thiết lập bàn thờ có di ảnh Hoà thượng để tưởng niệm Hoà thượng trong thời gian 02 năm;

– Thực tập ngồi thiền và tụng kinh để gởi năng lượng an lành cúng dường lên giác linh Hoà Thượng;

– Thực tập dâng hương, cúng trà vọng bái suốt thời gian tang lễ diễn ra tại Việt Nam.

 
Kính mong đại chúng xuất sĩ và cư sĩ thuộc Đạo tràng Mai Thôn khắp nơi lưu ý gia tâm sự thực tập, nuôi dưỡng thêm ý thức về Tình Nghĩa mà thực tập quy kính Bậc ân đức đã ẩn tàng về nơi thế giới bản môn vô sinh – bất diệt. 
Kính chúc quý liệt vị luôn an trú được trong hiện pháp.
 Nay kính cáo bạch
.
 
Thay mặt Hội đồng Giáo thọ quốc tế Đạo tràng Mai thôn
Tỳ kheo Thích Chân Pháp Đăng
 
Hình ảnh Sư Thúc trong lễ rước giới bản Đại giới đàn Tánh Thiên tại Thái Lan
Phụ chú: 


– Xướng lễ:
  • 
Nhất tâm đảnh lễ: Tự Lâm Tế chánh tông tứ thập nhị thế, Từ Hiếu tổ đình giám học, Pháp Vân tự trú trì, huý thượng TRỪNG hạ VIÊN, hiệu CHÍ MÃN, ĐƯỜNG ĐẦU HOÀ THƯỢNG giác linh. (Hán Việt)
  • 


Nhất tâm kính lễ: Đời thứ bốn mươi hai nối dòng thiền Lâm Tế, Giám học tổ đình Từ Hiếu, trú trì chùa Pháp Vân Đà nẵng, Hoà Thượng Đường Đầu truyền giới huý trước Trừng sau Viên, hiệu Chí Mãn giác linh (Việt)
⁃
 Chữ viết dưới di ảnh: Hòa Thượng Đường đầu truyền giới THÍCH CHÍ MÃN