Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ Cổng tam quan Thông bạch

Thông bạch

Văn thư công cử Giám tự Tổ đình Từ Hiếu
Thư mời ăn mừng Tổ Đình có Giám tự mới
Tiểu Sử Thượng Tọa Thích Từ Minh
Thông Bạch Ngày Tiếp Nối 2012
Mừng ngày sinh của Thầy 11-10-2012
Lời tâm sự trong ngày sinh nhật
Cầu nguyện sức khỏe H.T Giám tự Tổ đình Từ Hiếu
Thông bạch - Cầu nguyện sức khỏe H.T Giám Tự Tổ Đình Từ Hiếu - 22.07.2009
Thông điệp Phật đản 2013
Để đạo Bụt có thể tiếp tục đóng được vai trò của nó
Tùng hạ tại gia
Cùng tham dự tu tập và chuyển hóa trong khóa tu mùa đông
Phát triển trong chánh niệm
Thông điệp cho Đại Lễ Phật Đản Quốc Tế 2011
Những đóng góp của đạo Bụt cho một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh
Tài liệu căn bản sử dụng trong các buổi pháp đàm tại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008
Thông bạch về thiền sư Khương Tăng Hội
Thông bạch của Thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh về thiền sư Khương Tăng Hội - ngày 18.08.2006
Phật giáo dân tộc - Đạo Bụt hiện đại
Thông bạch của Thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh - Phật giáo dân tộc - Đạo Bụt hiện đại - 2002
Thông Bạch Đầu Thế Kỷ
Thông Bạch Đầu Thế Kỷ của Thiền Sư Nhất Hạnh - Ngày 04 .12.1999
Tiếng Chuông và bước Chân
Thông bạch của Thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh - Tiếng Chuông và bước Chân - ngày 16.11.1996
Thông bạch kỉ niệm 150 năm khai sơn tổ đình Từ Hiếu
Thông bạch của Thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh nhân dịp kỉ niệm 150 năm khai sơn tổ đình Từ Hiếu - ngày 01.01.1996
Thông bạch về Trai đàn chẩn tế bình đẳng giải oan
Thông bạch của đạo tràng Mai Thôn về trai đàn chẩn tế bình đẳng giải oan - 2007
Đề Nghị về Khóa Đạo Đức Học Ứng Dụng
Thực tập hộ niệm cầu nguyện cho sức khoẻ Sư Ông Làng Mai
Thăm viếng Sư Ông và Làng Mai trong giai đoạn Sư Ông đang chữa trị
Thư trình gởi chư Tôn Đức về tình trạng sức khoẻ của Sư Ông Làng Mai
Thông tin sức khỏe Sư Ông Làng Mai
Cập nhật về tình trạng sức khỏe và sự thực tập cầu nguyện cho Sư Ông Làng Mai