Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ Cổng tam quan Thông bạch, đề nghị

Thông bạch, đề nghị

Thông bạch về thiền sư Khương Tăng Hội

Thông bạch của Thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh về thiền sư Khương Tăng Hội - ngày 18.08.2006

Xem thêm

Thông Bạch Đầu Thế Kỷ

Thông Bạch Đầu Thế Kỷ của Thiền Sư Nhất Hạnh - Ngày 04 .12.1999

Xem thêm

Phật giáo dân tộc - Đạo Bụt hiện đại

Thông bạch của Thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh - Phật giáo dân tộc - Đạo Bụt hiện đại - 2002

Xem thêm

Thông bạch kỉ niệm 150 năm khai sơn tổ đình Từ Hiếu

Thông bạch của Thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh nhân dịp kỉ niệm 150 năm khai sơn tổ đình Từ Hiếu - ngày 01.01.1996

Xem thêm

Tiếng Chuông và bước Chân

Thông bạch của Thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh - Tiếng Chuông và bước Chân - ngày 16.11.1996

Xem thêm

Phát triển trong chánh niệm

Thông điệp cho Đại Lễ Phật Đản Quốc Tế 2011

Xem thêm

Những đóng góp của đạo Bụt cho một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh

Tài liệu căn bản sử dụng trong các buổi pháp đàm tại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008

Xem thêm

Thông điệp Phật đản 2013

Để đạo Bụt có thể phát huy được vai trò trong xã hội đương đại

Xem thêm

Thông Bạch Ngày Tiếp Nối 2012

Mừng ngày sinh của Thầy 11-10-2012

Xem thêm

Ăn mừng 1000 năm Thăng Long

Đề nghị của thiền sư Nhất Hạnh về cách thức ăn mừng Một Ngàn Năm Thăng Long

Xem thêm

Thông bạch về Trai đàn chẩn tế bình đẳng giải oan

Thông bạch của đạo tràng Mai Thôn về trai đàn chẩn tế bình đẳng giải oan - 2007

Xem thêm

Những điểm thỉnh cầu và đề nghị đến Chủ tịch nước CHXHCNVN - 2007

Những điểm Thỉnh cầu và Đề nghị của phái đoàn Đạo Tràng Mai Thôn đến Chủ tịch nước CHXHCNVN

Xem thêm

Sáu điểm đề nghị của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh về sự cởi mở của ĐCS Việt Nam

6 điểm này đã được thiền sư Nhất Hạnh trực tiếp trao cho thủ tướng Phan Văn Khải ngày 25.03.2005

Xem thêm

Bảy điểm đề nghị của Thiền sư Nhất Hạnh về chính sách của nhà nước Việt Nam đối với Phật giáo

7 điểm này đã được thiền sư Nhất Hạnh trực tiếp trao cho thủ tướng Phan Văn Khải ngày 25.03.2005

Xem thêm

Tùng hạ tại gia

Cùng tham dự tu tập và chuyển hóa trong khóa tu mùa đông

Xem thêm

Cầu nguyện sức khỏe H.T Giám tự Tổ đình Từ Hiếu

Thông bạch - Cầu nguyện sức khỏe H.T Giám Tự Tổ Đình Từ Hiếu - 22.07.2009

Xem thêm

Thông tin sức khỏe Sư Ông Làng Mai

Cập nhật về tình trạng sức khỏe và sự thực tập cầu nguyện cho Sư Ông Làng Mai

Xem thêm

THÔNG BẠCH