Tinh thần vô tướng

An cư kiết Thu 01/12/2004

 

Download

 

Bạch đức Thế Tôn !

Chúng con đang được tiếp xúc với ngài, chúng con biết rằng trong tinh thần vô tướng, chúng con có thể tiếp xúc được với Ngài một cách sâu sắc. Chúng con không có bị kẹt vào tướng Ngài được giữ được mô tả trong kinh điển, trong thời gian và trong không gian. Chúng con biết rằng không có gì sinh ra và không có gì mất đi và sự có mặt của Ngài chúng con có thể cảm nhận được ngay trong giờ phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Cũng như chúng con có thể cảm nhận được sự có mặt của đám mây trong chén nước trà của con.

Ngài đã được tiếp nối dưới nhiều hình thức khác nhau và qua các thời đại. Ngày hôm nay, chúng con thấy được sự có mặt của Ngài trong thiền đường này. Ngài đang ngồi với chúng con và Ngài đang ở trong chúng con. Mỗi hơi thở ý thức của chúng con làm hiển lộ sự có mặt của Ngài. Mỗi nụ cười, mỗi giây phút an lạc đều là chứng tích của sự có mặt của Ngài đang có mặt trong hiện tại và khắp nơi. Chúng con biết nếu chúng con thực tập theo pháp vô tướng thì chúng con không có bị kẹt vào một  cái tướng nào hết và chúng con có thể tiếp xúc được với Ngài trong bất cứ giây phút nào, ăn cơm cũng có Ngài, đi thiền hành cũng có Ngài, chấp tác cũng có Ngài và vì vậy chúng con biết rằng Ngài có mặt trong chúng con, trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày và chúng con vững tâm đi tới.