Con cũng là vũ trụ

An cư kiết thu 24/11/2004

 

Download

 

Bạch Đức Thế Tôn!

Khi con nhìn vào trong 5 uẩn của con con thấy được 4 yếu tố: đất, nước, lửa và không khí. Con thấy 4 yếu tố đó giao lưu với ở trong cũng như ở ngoài. Con thấy được vạn loài hữu tình trong con, con thấy được các loài đất đá cây cỏ và cầm thú ở trong con. Con thấy được tổ tiên loài người ở trong con, tổ tiên cầm thú, cây cỏ và đất đá trong con và con cũng thấy được con cháu và những thế hệ tương lai sẵn sàng xuất hiện trong tương lai.

Con thấy 5 uấn của con là một dòng liên tục đã bắt nguồn từ vô thủy và sẽ đi tới vô chung, luôn luôn có sự biến chuyển, đi như một dòng sông không bao giờ dừng nghỉ và không có một cái gì bất biến trường cửu. Ấy vậy mà luôn luôn những tư tưởng, những cảm xúc, những tâm hành tiếp tục thay nhau mà biểu hiện, tuy là không có một cái cốt lõi, không có cái ngã. Và con thấy con cũng là tổ tiên của con, con cũng là con cháu của con, con thấy trong những hình thái con cũng là vũ trụ, trăng sao, tinh tú, sông núi, các loài thảo mộc, các loài cây cối, các loài thú vật. Và con mang trong con thời gian vô cùng cũng như là  không gian vô tận.