Cây hoa bồ công anh

An cư kiết Thu 23/10/2004. Thiên chức của chúng con là muốn mình được tiếp nối

Download

hoa bồ công anh

Con đang quán chiếu con là một cây hoa bồ công anh. Mỗi ngày con phơi những cánh lá của con trong không gian và tiếp thu tất cả những mầu nhiệm của sự sống. Cũng như các loài sinh vật khác, con dự tính cho sự tiếp nối đẹp đẽ của mình. Mỗi mùa xuân con làm ra nhiều bông hoa màu vàng, mỗi ngày những bông hoa đó lớn lên, nở ra rực rỡ. Khi bông hoa chín sẽ trở thành màu trắng, và làm ra nhiều hạt, mỗi  hạt được chấp thêm ba cánh, bốn cánh, năm cánh như những thiên thần sẵn sàng để bay lên trên không gian, bởi thiên chức của chúng con là muốn mình được tiếp nối trong cuộc đời này. Khi có một làn gió thổi qua, thì những hạt của con bay lên cao và ngọn gió đưa chúng con về những phương trời xa lạ. Mỗi hạt bồ công anh chứa đựng con, sẽ mang con đi tới tương lai, đi tới những phương trời khác, và con đã được tiếp nối bởi những hạt đó.

Cũng như cây hoa bồ công anh, con muốn được tiếp nối một cách đẹp đẽ. Trong mỗi giây phút của cuộc sống hàng ngày, con chế tác những tư tưởng, những lời nói, những hành động, và gió của nghiệp sẽ mang những tư tưởng đó đi xa, mang những lời nói đó đi xa, mang những hành động đó đi xa. Mỗi tư tưởng chứa đựng con, mỗi lời nói chứa đựng con, mỗi hành động chứa đựng con. Con được tiếp nối bởi ba nghiệp của con. Và con muốn rằng những tư tưởng đó, những ý nghiệp đó là những tư tưởng đẹp, những ý nghiệp đẹp. Con được tiếp nối một cách đẹp đẽ bằng những tư tưởng của con. Con muốn được đi theo và biểu hiện được tinh thần bao dung, tha thứ, niềm tin và hy vọng. Lời nói của con cũng vậy, và hành động của con cũng phải biểu lộ được chất liệu của từ, của bi, của hỷ và của xả. Con sẽ được tiếp nối ở các phương trời xa lạ ngay tại đây và trong tương lai, nên con chăm sóc cho ba nghiệp của con. Vì con chỉ muốn được tiếp nối một cách đẹp đẽ mà thôi.