Đi như một dòng sông

An cư kiết thu 04/12/2004

Download

Bạch Đức Thế Tôn!

Thế kỉ 20 vừa qua là thể kỉ của chủ nghĩa cá nhân và con người cảm thấy cô đơn buồn tủi, khổ đau, nhiều hận thù và bạo động. Trong thế kỉ 21, chúng con quyết tâm thực tập đi như một dòng sông mà không phải là những giọt nước riêng rẽ. Đi như một dòng sông, chắc chắn chúng con sẽ tới, và sẽ không có bốc hơi nửa chừng. Chúng con biết trong dòng sông tất cả những giọt nước đều cùng đi chung. Thỉnh thoảng chúng con có xô đẩy nhau và kéo nhau nhưng mà mục đích là để đi tới.

Bằng sự thực tập hàng ngày, chúng con làm gương cho nhau, chúng con khuyến khích nhau và chúng con nhắc nhở nhau để mình được đi tới và những người chung quanh mình cũng được đi tới. Chúng con chấp nhận sự khích lệ, sự xô đẩy của những người cùng tu để chúng con cùng đi tới. Chúng con nguyện nắm tay nhau để đi tới, chúng con biết đi như một dòng sông nghĩa là nắm tay nhau mà không đi riêng lẻ một mình.