Tháo gỡ nghi ngờ

 

 

Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã dạy cho chúng con biết sợi dây ràng buộc thứ năm là sợi dây nghi ngờ. Khi đã có sự nghi ngờ thì năng lượng của niềm tin không đủ hùng hậu để chúng con thành công trong sự thực tập. Vì vậy chúng con phải tìm cách tháo gỡ sợi dây nghi ngờ đó. Trước hết là nghi ngờ nơi chánh pháp và sau đó là nghi ngờ nơi bản thân, không biết mình có khả năng thành công trong sự thực tập chánh pháp hay không.

Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã dạy rằng pháp của Ngài là phải tự mình tới để mà thấy, để mà chứng nghiệm chứ không phải nghe người khác nói lại và mình cũng không nên tin vào bất cứ một ai hay bất cứ một kinh điển, chủ thuyết nào. Phải quán sát rồi đem áp dụng vào đời sống hằng ngày, khi thấy có hiệu quả thì mới tin. Không nên nghe và tin một cách mù quáng để một ngày nào đó sinh ra nghi ngờ. Niềm tin được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thì niềm tin đó không bao giờ lung lay cả. Khi đạt được kết quả của sự thực tập vững chãi, thảnh thơi, phát triển được hiểu biết và thương yêu thì biết rằng mình có khả năng thành công trong sự thực tập. Sự thực tập hằng ngày đem đến niềm tin. Như vậy niềm tin của mình ngày càng lớn và mình có được nguồn năng lượng hùng hậu để đưa mình đi tới trên con đường thành tựu đạo nghiệp. Mình không cần biết những người khác có thành thực thực tập hay không, đó là vấn đề của họ, mình chỉ cần chăm sóc sự thực tập của mình. Nếu thực tập hết lòng, tha thiết thì sự thực tập của mình sẽ gây ảnh hưởng tốt cho người đó. Không cần đặt vấn đề là người đó có thực tập hết lòng hay không. Thực tập được như vậy mình thấy rất khỏe nhẹ và mình tháo gỡ được sợi dây nghi ngờ đã làm cho mình phiền não

An cư Kiết Thu 02/11/2010