Buông thư và trị liệu

An cư kiết Thu 24/10/2004. Để cho hình hài được buông thư và tâm mình không lo lắng, không suy nghĩ thì cơ thể có cơ hội chế tác ra được năng lượng trị liệu

 

 

Bạch đức Thế Tôn, chúng con đang ngồi rất thẳng, ngồi với lưng của đức Thế Tôn, cột sống rất thẳng, đầu không cúi xuống và miệng chúng con mỉm cười để cho những bắp thịt của chúng con được thư giãn. Hai tay của chúng con buông xuống để tất cả những bắp thịt được thư giãn và chúng con thực tập ý thức được hơi thở vào và hơi thở ra của chúng con.Chúng con tập ý thức về hình hài của chúng con và làm cho hình hài đó buông thư.

Thở vào chúng con ý thức được đây là hơi thở vào, và hơi thở vào là một cái gì rất mầu nhiệm, chứng tỏ rằng chúng con đang sống. Khi thở ra chúng con ý thức được rằng đây là hơi thở ra và chúng con mỉm cười với sự sống. Chúng con nhận diện hơi thở và làm cho hơi thở lắng dịu lại. Chúng con nhận diện hình hài và làm cho hình hài buông thư. Chúng con biết rằng trong cơ thể của chúng con có sự căng thẳng và vì vậy cho nên sự trị liệu trở thành khó khăn. Chúng con biết rằng mỗi khi để cho hình hài được buông thư và tâm mình không có lo lắng, không suy nghĩ về tương lai thì cơ thể có cơ hội chế tác ra được năng lượng trị liệu và chúng con muốn cho cơ thể của chúng con có được cơ hội đó trong suốt 45 phút.

Thở vào con biết đây là hơi thở vào của con và con nhận diện. Thở ra con biết đây là hơi thở ra của con, con nhận diện và mỉm cười với nó, con làm cho hơi thở lắng dịu. Thở vào con biết đây là hình hài của con, con mỉm cười. Thở ra con làm lắng dịu hình hài của con. Trong khi con thực tập như vậy con cảm thấy thoải mái, an lạc, và con biết rằng thân thể con có cơ hội để trị liệu.