Ước nguyện

(đoan cư ba thượng tuyệt trần ai)

 

Một sẽ luân hồi thành ba thành bốn

Thành năm

Chúng tôi sẽ trở lại hoài

Chúng tôi sẽ trở lại hoài.

Hạt mưa đêm nay thánh thót

Hãy ngồi trên những ngọn sóng này

Dạo chơi biển mang mang tiềm thức

Chập chùng chập chùng đồi núi

Vào ra sông biển

Cánh hải âu vờn nắng

Trắng muốt màu tuyết sáng

Môi bé thơ xin đừng ngưng hát ca.