Tiếng đập cánh loài chim lớn

 

Lối cũ dấu hài

Hương thời gian không tím

Màu thời gian không như màu trời xanh

Mồ hóng gỗ xưa

Rêu đá lạnh

Và bụi đường

Thời gian không trôi chảy

Không gian chỉ ngừng đọng

Trên đầu tôi, chim bay

Nơi tay người

Nhiệm mầu then cửa

Mở hay đóng

Để chàng lui về nơi xuất phát

Một mình tôi

Bên đôi đường đóng mở

Giữa hai nẻo xuống lên

Bàng hoàng

Vang động tiếng chân xưa

Gọi về

Tỉnh thức.