Bình lặng


Thơ ấu

Tuổi mười hai ửng nắng

Em nói năng gì ?

Con sông xưa

Thành phố cũ

Mây trắng gọi trời xanh

Bình lặng