Tiếng gầm sư tử lớn

 

Mây bay – mây trắng  bay

Một đóa tường vi  nở

Bay đó, vốn là mây

Nở đó là hoa vậy

Tường vi một đóa nở

Mây trắng từng cụm bay

Không mây thì không bay

Không hoa thì không nở

Mây là bay

Hoa là nở

Giả thiết và lập ngôn

Hình bóng và khái niệm

Đã mở ra trận đồ

Điểm là nơi gặp gỡ

Của hai đường tìm nhau

Đường là điểm di chuyển

Tôi dựng cao bằng thấp

Tôi xây thấp bằng cao

Tôi lập trái làm phải

Tôi chia nhiều bằng một

Bàn tay tôi năm ngón

Những ngón dài ngón ngắn

Là cành cây lá non

Tư duy tôi sinh trưởng

Như hoa nở thành búp

Cây sắc thân máu huyết

Thịt xương và đờm dãi

Tế bào và thần kinh

Hình tượng và độc ảnh

Thức ăn – và bài tiết

Này đây những khớp xương

(Mà ngày mai còn lại

Không phải là của tôi

Không phải là của anh

Nhưng ôi tội nghiệp thay –

Gây huyễn giác vô thường

Khiến em đã đôi khi

Khóc thầm cho thân phận)

Tư tưởng tôi gửi đi

Mười phương sóng giao cảm

Em tìm cách chép ghi

Ngôn từ tôi nói ra

Âm ba dồn dập chuyển

Em tìm cách chép ghi

Hình ảnh tôi chiếu dọi

Miệng tôi nói, mắt cười

Em tìm cách chép ghi

Ngỡ rằng giữ lại được

Chiều theo thời không gian

Em tìm lại dấu vết

Dấu vết y như thực

Tôi chiếu lại khúc phim

Những ngón tay em

Lấm tấm trên màn bạc

Xót thương

Xót thương chi

British Museum hôm ấy

Người đó nằm khum sấp xuống

Nghiêng nghiêng vừng ưu tư

Năm nghìn năm trước Chúa

Năm nghìn năm sau Chúa

Ô hay nào khác chi ?

Cát nóng đã giữ lại

Như máy ghi âm kia

Cát nóng giữ được gì ?

(Hay chỉ là một tờ

Thông điệp đau mầu nhiệm?)

Da thịt tôi nóng mềm

Máu chảy tươi, êm ả

Có những hạch tiết tuyến

Chưa khô cạn hôm nay

Có tinh dịch, nước bọt

Có nụ cười rất tươi

Có ước muốn, dự tưởng

Tôi đã từng ôm lấy

Cả cuộc đời trong tay

Một chiếc bong bóng đỏ

Trong tay em bé quê

Vì máu huyết chưa khô

Vì tinh dịch chưa cạn

Có đã là mầu nhiệm

Không cũng là mầu nhiệm

Có không đều như nhau

Không có gì sai khác

Chỉ ảo tưởng về tôi

Tạo cảm giác khổ đau

Thịt tôi mềm hôm nay

Thần kinh tôi xúc động

Nệm giường đời êm ấm

Tôi nghe lời rên siết

Ôi mầu sắc tuyệt trần

Bởi vì tôi có mắt

Ôi âm thanh vi diệu

Vì tôi đang có tai

Tuyệt trần và vi diệu

Là với mắt với tai

Tuyệt trần và vi diệu

Là với manas này

Có manas là vi diệu

Không manas cũng là vi diệu

Vi diệu là vi diệu

Manas, manas ơi

Không vi diệu là không vi diệu

Manas, manas ơi

Có là có manas

Không là không manas

Vi diệu là không hay là có

Manas là có hay là không

Manas, ô manas

Không manas ô không manas

Đều là manas hết

Có không đều là bịa đặt

Manas, cho tôi cười !

Tôi dẫm chân khóc rống

Khi mẹ mất

Hôm ấy nắng mai hồng

Gió thổi về nửa đêm

Một ít nhiều nước mắt

Thầm lặng chảy thành dòng

Những tuyến của nước mắt

Còn dư cho mùa đông

Mẹ cười

Mẹ không cười

Không mẹ hay có mẹ

Tôi dẫm chân – lún đất

Đất lún vào chân không

Hôm qua trời dịu nắng

Mẹ trồng vài luống hoa

Mẹ chết lúc nửa đêm

Luống hoa lên

Bông hoa cười

Này đừng cười

Tôi đánh thấy mồ

Ô hay cái ông này kỳ quá

Cười hay không cười

Lúc bây giờ cũng hết

Hết hay không hết

Bây giờ cũng hết

Ông nói như đồ điên

Mắt em là tứ đại

Mà rạng ngời yêu thương

Là hay là không là

Leo lên cây làm chi

Để rồi em sợ ngã

Đặt vấn đề làm chi

Cho vô minh xao động

Cho ngăn tràn sự sống

Mắt em là tứ đại

Mà oán hận ngập tràn

Có bàn tay tôi đây

Nước giải oan tẩy rửa

Súng kia là vô tội

Bàn tay kia vô tội

Bông hoa, viên đạn đồng

Nuôi nấng cho hoa nở

Những chiếc gai để châm

Con sâu ăn cuống non

Con sâu xanh mầu ngọc

Giọt nước mắt pha lê

Giọt nước bùn vẩn đục

Ôi tôi biết nói gì

Cười cũng là ngu phu

Khóc cũng là ngu phu

Vừa cười lại vừa khóc

Cũng vẫn là ngu phu

Không cười cũng không khóc

Cũng vẫn là ngu phu

Cười cười và khóc khóc

Nở thêm hoa cho đời

Trong khuôn mặt thế gian

Hoa vốn thiệt là hoa

Bông hoa của tư tưởng

Ôm chầm không thời gian

Thoát ra ngoài lưỡng biên

Vật chất và tốc độ

Vật chất và lưu chuyển

Ôi nụ cười giác ngộ

Ôi nụ cười quái đản

Ôi nụ cười mê hoặc

Ôi nụ cười từ bi !