Buông thả

 

Bãi vắng

Mưa xóa dấu chân người

Trên cát mịn

Não phiền từ đâu lại

Chân còn chưa chấm đất

Lắng nghe phảng phất gió mùa xuân.