Chỗ đứng

 

 

 

Quê hương tôi là đây

Chỉ có dòng sông, hàng cau, bụi tre, vườn chuối 

Mặt trái đất dù mang đầy cát bụi

Nhưng trăng sao vẫn đẹp những đêm Rằm