Chào các ngươi


Những nét liễu hao gầy

Màu sáng của tuyết

Đầu mùa đông

Xin chào sáng nay những chú chim có nơi ẩn thân kín đáo

nơi nóc giáo đường kiên cố

Xin chào ngươi những gốc già cổ thụ

Nếu không có các ngươi ở đây

Gió mùa thu chưa chắc đã lên đường

Và ngọn nắng hồng cũng không chắc sẽ có ngày trở lại.