Đêm cầu nguyện


Giờ phút linh thiêng

Gió lặng chim ngừng

Trái đất rung động bảy lần

Khi bất diệt đi ngang dòng sinh diệt

Bàn tay chuyển Pháp

Trong hương đêm tinh khiết

Ấn cát tường nở trắng một bông hoa

Thế giới ba ngàn đồng thanh ca ngợi Văn Phật Thích Ca

Giờ phút linh thiêng

Đóa bất diệt nở ngay giữa vườn hoa sinh diệt

Nụ giác ngộ hé thành muôn thi thiết

Ngài về đây học tiếng nói loài người

Đêm nao

Từ trời Đâu Suất nhìn về

Chư thiên thấy địa cầu quê hương tôi sáng hơn vì sao sáng

Và tinh tú muôn phương chầu về

Cho đến khi vừng đông tỏa rạng

Cho đến khi vườn Lâm Tỳ Ni biến thành chiếc nôi êm

chào đón Bụt sơ sinh

Nhưng đêm nay

Từ địa cầu quê hương tôi

Loài người mắt lệ rưng rưng

Hướng cả về mấy từng trời Đâu Suất

Tiếng kêu khóc của sinh linh ngã gục

Dưới bàn tay ma vương

Dưới bàn tay bạo lực căm thù

Trong bóng đêm

Địa cầu quê hương tôi đã mòn mỏi trông chờ

Giờ mầu nhiệm để Vô Biên hé mở

Cho bóng tối tan đi với niềm lo sợ

Cho hội Long Hoa về

Để pháp âm tiếp nối bằng lời ca tiếng hát em thơ

Đêm nay xin mười phương trăng sao chứng minh

Cho địa cầu quê hương dâng lời cầu nguyện

Cho Việt Nam khói lửa

Cho Việt Nam điêu linh

Cho Việt Nam quằn quại đắm chìm trong máu lệ

Sớm vùng dậy trong đau thương thế kỷ

Để biến thành chiếc nôi êm đón chào Từ Thị

Thêm một lần hoa nở Bụt sơ sinh

Đêm nay cầu cho khổ đau trái kết hoa thành

Cho sinh diệt đi ngang dòng pháp thân bất diệt

Cho suối tình thương chảy tràn trên vạn lòng tha thiết

Để loài người học tiếng nói chân như

Để tiếng nói trẻ thơ thành giọng chim ca.