Tuyên ngôn của con người không khuất phục

 

Các anh chống chúng tôi

Chỉ vì chúng tôi muốn làm lắng xuống căm thù

Trong khi các anh mưu toan

Dùng căm thù làm sức mạnh

Các anh nguyền rủa chúng tôi

Bởi vì chúng tôi không chịu nhận lời

Đi dán nhãn hiệu trên con người

Để chĩa họng súng đen ngòm vào đó

Các anh lên án chúng tôi

Bởi vì các anh không xử dụng được máu xương này

Để trang trải nợ hận thù tham vọng

Bởi vì chúng tôi nhất quyết đứng về phía con người

Chống lại bạo lực và bảo vệ đến cùng Sự Sống

Các anh thanh toán chúng tôi

Bởi vì chúng tôi chỉ chịu cúi đầu

Trước tình yêu và lẽ phải

Bởi vì chúng tôi nhất quyết không chịu đồng nhất loài người

Với loài lang sói.