Sáng nay em đi


Cho tương lai

Một khoanh trời loáng bạc

Cánh phụng hoàng vươn

Vút cao trời lồng lộng !

Sóng bạc níu chân cầu

Ánh sáng gọi dậy đàn chim non

Chỗ trú ẩn năm xưa

Nay là nơi tiễn em

Trở về với

Chốn sông dài biển rộng.