Nẻo vắng


Rùng mình

Sóng gợn mặt hồ

Sương sớm lạnh

Dấu chân em

Buổi sáng

Trinh tuyền lối cỏ

Không lá ngô đồng xa

Nhưng hồn mùa ấm áp

Hoang sơ đi rồi

Thuyền chở mái trăng về bến cũ.