Chứng nhân còn đó


Hỏa châu sáng trên trời

Em bé vỗ tay reo

Nhưng tiếng súng đã nổ

Tiếng cười tắt theo

Và chứng nhân còn đó.