Biểu hiện


Tuổi xanh

Như nắng thơm

Sáng rực trời hè

Trưa bình lặng

Năm tháng là đất liền

Ghi chép mãi

Những mùa xanh

Bất tận.