Từ điển Làng Mai – S

Sankassa (địa danh) Một vùng đất ở Ấn Độ, nơi bộ tộc Thích Ca của Bụt cho đến nay vẫn đang sinh sống. Tại đây từ ngày 11 đến 14.10.2008 đã diễn ra khoá tu dành riêng cho những người dân thuộc dòng họ Thích Ca (Shakya) do các thầy và sư cô Làng Mai hướng dẫn. Sáng ngày 14.10, Thầy Làng Mai cùng các vị giáo thọ cư sĩ là Shantum Seth, Pritam Singh, Ann Johnston và giáo sư Irpinder phải dùng trực thăng để tới địa điểm diễn ra khoá tu. Thầy Làng Mai đã giảng pháp cho hàng ngàn người trong bộ tộc và sau đó truyền Ba Quy và Năm Giới cho trên 1.200 con cháu Đức Bụt Thích Ca có mặt hôm đó.

Sân Chim (cơ sở) Một cư xá thuộc Xóm Mới.

Sao chỉ có Thầy nói nhiều (giai thoại)  Trong một buổi vấn đáp của một khóa tu tại Hoa Kỳ, có một em bé hỏi Thầy Làng Mai: “Kính bạch Thầy, trong khóa tu này tất cả mọi người đều thực tập im lặng hùng tráng nhưng tại sao chỉ có Thầy là nói nhiều vậy? Thầy nói hai giờ đồng hồ mỗi ngày! (“Dear Thầy, why is it that in this retreat everyone practices noble silence but then it’s only you who talks too much? You talk for two hours every day!”)

Sao Hôm (địa danh) Tên một hồ của tổ đình Từ Hiếu.

Sao Mai (địa danh) Tên một hồ của tổ đình Từ Hiếu.

Sao Trên Biển (điện đường) Một thiền đường thuộc Xóm Trong Sáng, tu viện Lộc Uyển.

Sách Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1981, tập sự xuất gia năm 2005 (24 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 1 năm 2006 (25 tuổi) tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Tịnh Nhã, pháp tự Chân Sách Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới Thức Xoa Ma Na năm 2008 tại tu viện Bát Nhã trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Thọ giới Lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới.Nhận truyền đăng năm 2014 tại Làng Mai với bài kệ Truyền Đăng:

Đây một mùa xuân sách tấn
Diệu nghiêm trời đất tinh khôi
Thao thao chảy dòng ước nguyện
Hoa mai nở trắng lưng đồi

Là đệ tử thứ 326 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Sách Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Sám Pháp Địa Xúc (sách) Một nghi thức sám hối được Thầy Làng Mai viết ra trong mùa An Cư Kiết Đông năm 2000 gồm các bài sám và lạy, có thể thực tập cá nhân hoặc thực tập chung với tăng thân tại tu viện cũng như tại gia. Nhà xuất bản Lá Bối, Hoa Kỳ xuất bản năm 2003, bản dịch tiếng Anh tựa đề Touching The Earth. Sám pháp rất hiện đại, rất hữu hiệu, có thể sử dụng cho người xuất gia lẫn người tại gia. Sám pháp này đã được sử dụng trong các khóa tu cho người xuất gia trong chuyến thăm viếng và hành đạo của Thiền Sư Nhất Hạnh và tăng đoàn Làng Mai tại Việt Nam đầu năm 2005.

Sáu con cá (gia đình) Nhóm các vị cùng được xuất gia ngày 11 tháng 12 năm 1993 tại Làng Mai. Sáu Con Cá gồm các thầy và các sư cô: Chân Pháp Thành, Chân Thoại Nghiêm, Chân Pháp Dụng, Chân Pháp Ứng, Chân Định Nghiêm, Chân Tuệ Nghiêm.

Sáu mắt(pháp số) Ngoài năm mắt là mắt thịt (nhục nhãn), mắt trời (thiên nhãn), mắt tuệ (tuệ nhãn), mắt pháp (pháp nhãn), mắt Bụt (Phật nhãn), Thầy Làng Mai bổ sung thêm mắt thứ sáu là mắt Tăng (Tăng nhãn). Xem mắt tăng

Sáu phép lạ màu nhiệm của năng lượng chánh niệm(pháp số)
1. Chánh niệm giúp ta có măth đính thực trong giờ phút hiện tại . 2. Chánh niệm giúp ta ý thức được sự có mặt của người ta thương và tất cả những gì màu nhiệm đang xảy ra trong hiện tại. 3. Chánh niệm giúp ta tự nuôi dưỡng bằng những yếu tố đẹp đẽ và lành mạnh mà ta có thể tiếp xúc trong giây phút hiện tại. 4. Chánh niệm giúp ta ôm ấp và xoa dịu những khổ đau trong ta và nơi người khác. 5. Chánh niệm giúp ta nhìn sâu và quán chiếu vào tự tánh của những khổ đau trong ta. 6. Chánh niệm giúp ta chuyển hoá những khổ đau ấy bằng cái thấy do sự nhìn sâu và quán chiếu.

Sắc Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2005 (20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 (20 tuổi) tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Diệu Viên, pháp tự Chân Sắc Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới Thức xoa ma na năm 2008 tại tu viện Bát Nhã trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Thọ giới Lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới.  Nhận truyền đăng ngày 21 tháng 2 năm 2013 tại Làng Mai với bài kệ Truyền Đăng:

Dù quán Bụt qua thanh sắc
Cũng thấy được tướng đoan nghiêm
Cả sắc không đều mầu nhiệm
Khi tiếp nhận cũng trao truyền

Là đệ tử thứ 283 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Sắc Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Sen Búp Từng Cánh Hé (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai do nhà xuất bản Lá Bối, Hoa Kỳ ấn hành lần đầu năm 1994. Nội dung bao gồm các bài thiền tập hướng dẫn có công năng chuyển hóa và trị liệu. Được dịch ra nhiều thứ tiếng và được tái bản nhiều lần ở nhiều nước trên thế giới. Bản dịch tiếng Anh tựa đề The Blooming of a Lotus, do nhà Beacon, Hoa Kỳ ấn hành.

Sen Hái Đầu Mùa (tạp chí) Nội san của học tăng miền Nam do Thầy Làng Mai hướng dẫn. Số đầu tiên in năm 1960 do thầy Hồng Huệ, tại 234 đường Sư Vạn Hạnh, Chợ Lớn đảm trách. Các bài viết của Thầy Làng Mai trong nội san này ký bút hiệu Phương Bối.

Sen Nở Trời Phương Ngoại (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai, bình giảng kinh Pháp Hoa, do nhà xuất bản Lá Bối, Hoa Kỳ ấn hành năm 2001 và in tại Việt Nam năm 2007, Nxb VHSG.

Sen Vàng (cơ sở) Một cư xá dành cho cư sĩ nữ tại tu viện Bích Nham.

Sĩ Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Hồng Kông, sinh năm 1969, tập sự xuất gia năm 2007 (38 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 17 tháng 2 năm 2008 (39 tuổi) tại Chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm An Hiện, pháp tự Chân Sĩ Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Thọ giới thức xoa ma na năm 2010 trong đại giới đàn Hoa Thuỷ Tiên, thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa với bài kệ:

Cam lộ thanh lương lòng thượng
Trái tim của Bụt ứa từ bi
Bao nhiêu khổ luỵ tiêu tan hết
Tự tại trang nghiêm cõi diệu kỳ.

Là đệ tử thứ 479 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Sĩ Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Siêu Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2005 (25 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 1 năm 2006 (26 tuổi) tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nguyên Tú, pháp tự Chân Siêu Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới Thức xoa ma na năm 2008 tại tu viện Bát Nhã trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 331 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Siêu Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Siêu đạo đức học (thuật ngữ) (dịch chữ Meta-ethics)
Một chữ dùng trong khóa tu Con đường của Bụt, an cư kiết Đông 2008-2009.

Sinh Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Úc, sinh năm 1976, tập sự xuất gia năm 2009 (33 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 03 năm 2009 (33 tuổi) tại Chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Từ Hòa, pháp tự Chân Sinh Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Thọ thức xoa ma na năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe. Thọ giới lớn ngày 27/2/2012 tại trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2018 trong Khoá tu xuất sĩ diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:

Tâm bồ đề dũng liệt
Nguồn sinh khí vô biên
Nghiêm thân thủ hộ ý
Tịnh độ chính là đây.

Là đệ tử thứ 597 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Sinh Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Soi ng (phép tu) Là một pháp môn thực tập để xây dựng Tăng đoàn, căn cứ trên truyền thống lễ Tự Tứ của Tăng đoàn xuất gia tổ chức để soi sáng cho nhau. Phép tu này được đại chúng xuất gia cũng như tại gia ở Làng Mai thực tập đều đặn. Thay vì cầu một người soi sáng như quy định trong lễ Tự Tứ, ở Làng Mai, ta thành khẩn thỉnh cầu toàn thể tăng thân soi sáng giúp ta, chỉ cho ta thấy những ưu điểm và khuyết điểm của ta và bày cho ta những phép tu tập mà ta đang thực sự cần đến để cho sự thực tập của ta đem lại thành quả mau chóng. Tuệ giác của tăng thân bao giờ cũng sáng hơn tuệ giác của cá nhân, vì vậy cầu tăng thân soi sáng đích thực là một hành động quy y Tăng. Ta phải lạy xuống và cầu xin thì tăng thân mới họp lại và soi sáng cho ta. Soi sáng với tâm từ bi, chứ không phải là đưa ra những lời phê phán. Sau buổi soi sáng, người được soi sáng sẽ nhận được lá thư soi sáng, trong đó bao giờ cũng nói tới những điểm tích cực của đương sự, sau đó mới nói tới những điểm tiêu cực và sau hết là những lời chỉ bày giúp cho đương sự thực tập để chuyển hóa và đi tới.

Song Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Đức, sinh năm 1953, tập sự xuất gia năm 2004 (51 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 30 tháng 8 năm 2004 (51 tuổi) tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Từ Quán, pháp tự Chân Song Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Olive. Thọ giới Thức Xoa Ma Na năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại Làng Mai trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Được thầy Làng Mai truyền đăng năm 2003 khi còn là cư sĩ Tiếp hiện – pháp tự Chân Đức Âm với bài kệ truyền đăng:
Hãy lắng lòng nghe khúc Đức Âm.
Hải triều xô vỡ khối trần tâm.
Bụi hồng khép lại sau khung cửa.
Rừng tía đây rồi hiện pháp thân.

Nhận truyền đăng trở thành giáo thọ xuất sĩ ngày 26 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ tại Làng Mai với bài kệ:

Công phu phúc tuệ song hành
Uy nghiêm mây trắng trời xanh gọi mời
Đóa sen hạnh nguyện hồng tươi
Sáng nay nở rộ khung trời Vô Ưu.

Là đệ tử thứ 205 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Song Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Sống Chung An Lạc (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai, viết về nghệ thuật xây dựng tăng thân, do nhà xuất bản Lá Bối, Hoa Kỳ xuất bản năm 2002 và in tại Việt Nam năm 2007, Nxb VHSG.

Sơn Cốc (điện đường) Tên gọi khác của Nội Viện Phương Khê, vẫn thường được các thầy và các sư cô Làng Mai sử dụng. Tiếng Anh là Thầy’ s Hermitage. (xem Nội Viện Phương Khê)

Sơn Hạ (cơ sở) Một chùa thuộc Xóm Thượng, do thầy Pháp Sơn làm trú trì. Địa chỉ: Fontagnane 24240 Puyguilhem, France.

Sơn hạ hữu tuyền (bia) Một tấm bia dựng ở chùa Sơn Hạ, Làng Mai, có dòng chữ Hán: Sơn Hạ hữu tuyền, trạc chi tắc dũ – có nghĩa là dưới núi có dòng suối, lấy nước suối mà rửa thì vết thương sẽ lành. Câu này được trích trong bài tựa sách Từ Bi Đạo Tràng Thủy Sám Pháp.

Sùng Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1972, tập sự xuất gia năm 2004 (32 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 1 tháng 2 năm 2005 (33 tuổi) tại chùa Hoằng Pháp, Việt Nam, pháp danh Tâm Quảng Hòa, pháp tự Chân Sùng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Vú Sữa. Thọ giới Thức Xoa Ma Na năm 2007 trong đại giới đàn Phương Bối. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại Làng Mai trong đại giới đàn Thanh Lương Địa.Nhận truyền đăng trong Đại Giới Đàn Tình Huynh Đệ năm 2012 tại Làng Mai với bài kệ truyền đăng:

Nơi chốn tâm linh sùng kính
Có những điện đài tôn nghiêm
Bầy thiên thần đang bước nhẹ
Bỗng dưng tịnh độ hiện tiền.

Là đệ tử thứ 215 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Sùng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Sư anh (danh xưng) Danh từ các thầy và các sư cô Làng Mai dùng để gọi một vị xuất gia nam có tuổi tu lớn hơn (xuất gia trước).

Sư bé (danh xưng) Danh từ các thầy và các sư cô Làng Mai có tuổi tu lớn hơn (xuất gia trước) dùng để gọi một vị xuất gia còn nhỏ tuổi của Làng Mai.

Sư bé 101 (danh xưng) Danh từ để gọi một sư cô trẻ xuất gia năm 13 tuổi, đệ tử thứ 101 của Thầy Làng Mai. Xem thêm Mẫn Nghiêm.

Sư cha (danh xưng) Danh từ các thầy và các sư cô trẻ dùng để gọi một thầy giáo thọ của Làng Mai.

Sư chị (danh xưng) Danh từ các thầy và các sư cô Làng Mai dùng để gọi một vị xuất gia nữ có tuổi tu lớn hơn (xuất gia trước).

Sư chú (danh xưng) Danh từ các thầy và sư cô Làng Mai dùng để gọi một vị xuất gia nam chưa thọ giới Tỳ kheo.

Sư em (danh xưng) Danh từ các thầy và các sư cô tại Làng Mai dùng để gọi một vị xuất gia có tuổi tu nhỏ hơn. (xuất gia sau)

Sư mẹ (danh xưng) Danh từ các thầy và các sư cô trẻ dùng để gọi một sư cô giáo thọ của Làng Mai.

Sư O (danh xưng) Danh từ các thầy và sư cô Làng Mai dùng để gọi các vị ni sư sư em của Thầy Làng Mai, cùng được xuất gia với Hòa thượng Thanh Quý Chân Thật (xem Lưu Phương, Lưu Phong).

Sư Ông (danh xưng) Danh từ mà ban đầu chỉ các em bé đến Làng gọi Thầy Làng Mai, nhưng sau này thì hầu hết mọi người đều gọi Thầy là Sư Ông Làng Mai. Các đệ tử và học trò thường thương kính gọi là Sư Ông. Xem Thầy Làng Mai.

Sư Thúc (danh xưng) Danh từ các thầy và sư cô Làng Mai dùng để gọi các vị thượng tọa sư em của Thầy Làng Mai, cùng được xuất gia với Hòa thượng Thanh Quý Chân Thật (xem Chí Niệm, Chí Mậu, Chí Thắng, Chí Mãn, Chí Viên).

Sư Tử Vàng (kinh)  Tên đầy đủ là Hoa Nghiêm Kim Sư Tử Chương. Một tác phẩm của thầy Pháp Tạng (643 – 713), được Sư Ông Làng Mai giảng dạy trong khóa An Cư Kiết Đông 2007 – 2008 với chủ đề Đồng Thời Tương Ứng, trong đó chúng ta có thể tìm thấy và áp dụng vào thực tiễn những tư tưởng uyên áo của Kinh Hoa Nghiêm như duyên sinh, duyên khởi, v.v… Đã được dịch từ bản tiếng Hán sang tiếng Việt, đồng thời sử dụng bản dịch tiếng Anh để làm tài liệu học cho khóa. Ngoài ra cũng có bản dịch tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Đức.

Sư Út (danh xưng) Danh từ các thầy và sư cô Làng Mai dùng để gọi vị xuất gia nhỏ nhất trong một gia đình xuất gia, trong một xóm hay trong tăng thân.

Sứ Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Pháp, quốc tịch Pháp, sinh năm 1982, tập sự xuất gia năm 2008 (26 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 09 năm 2008 (26 tuổi) tại Chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh L’Amour Divin du Coeur, pháp tự Chân Sứ Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Thọ thức xoa ma na năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe. Thọ giới lớn ngày 27/2/2012 tại trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2018 trong Khoá tu xuất sĩ diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:

Offrir le Dharma vértbale est notre mission

Qui embellit les montagnes et les rivières

En foulant l’herbe ornée de rosée, à l’aube

Notre coeur s’épanouit et embrasse le monde entier.

Là đệ tử thứ 558 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Sứ Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Sử dụng thi kệ (phép tu) Là một phương pháp giúp ta thực tập chánh niệm. Trong sách Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000 và Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn có nhiều bài thi kệ, ta nên học thuộc để thực tập. Ví dụ như khi rửa tay ta thực tập với bài “Múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người, đôi n tay khéo, n giữ trái đất y.” Mỗi câu kệ đi theo một hơi thở. Phép thực tập ở thiền môn đầy tính thi ca, rất đẹp, chúng ta nên tìm cách thừa hưởng nếp sống của nền văn hóa tâm linh ấy.

Sự Tích Quan Âm Hương Tích (sách)
Một cuốn sách song ngữ (Việt – Anh) của Thầy Làng Mai do nhà xuất bản Lá Bối,
Hoa Kỳ ấn hành năm 1997 và cũng đã được in lại ở Việt Nam.

 

Sự Tích Quan Âm Thị Kính (sách)
Một cuốn sách của Thầy Làng Mai do nhà xuất bản Lá Bối,
Hoa Kỳ ấn hành năm 1997 và đã được in lại ở Việt Nam.