Từ điển Làng Mai – E

Each Breath a Smile (sách) Một cuốn sách song ngữ Anh – Việt dành cho thiếu nhi, các họa sĩ Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng minh họa, sư cô Chân Thục Nghiêm viết dựa theo lời dạy của Thầy Làng Mai. Nhà Parallax ấn hành năm 2002 tại Hoa Kỳ.

Embracing Love (sách) Một cuốn sách bằng tiếng Anh gồm nhiều tác giả trong đó có bài viết của Thầy Làng Mai với tựa đề ‘Love is Understanding’. Nhà Chinmaya Publications xuất bản năm 2001 tại Hoa Kỳ.

Engaged Buddhist Reader  (sách) Một cuốn sách bằng tiếng Anh gồm nhiều tác giả trong đó có bài viết của Thầy Làng Mai. Nhà Parallax Press ấn hành năm 1996 tại Hoa Kỳ.

Engaged Buddhism  (thuật ngữ) tên tiếng Anh của chữ Đạo Bụt nhập thế hay Đạo Bụt dấn thân.