Từ điển Làng Mai – I

I Have Arrived, I Am Home (sách) Một cuốn sách nguyên bản tiếng Anh do đại gia đình Làng Mai trên thế giới biên soạn, kỷ niệm 20 năm thành lập Đạo Tràng Mai Thôn. Nhà Parallax xuất bản năm 2003 tại Hoa Kỳ.

Ích Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1978, tập sự xuất gia năm 2005 (27 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Diệu Hội, pháp tự Chân Ích Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị tại Làng Mai Pháp với bài kệ truyền đăng:
Chí cầu lợi Ích quần sinh
Trang Nghiêm giới định, tâm hình sáng trong
Một mai thế giới đại đồng
Đường xưa mây trắng thong dong cùng về.
Là đệ tử thứ 318 của Thầy Làng Mai, sư cô Ích Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Im lặng hùng tráng (pháp môn) Một pháp môn thực tập của Làng Mai, áp dụng trong các khóa tu, ngoài các khóa tu và cả trong những ngày không có thời khóa chung như ngày làm biếng. Trong các khóa tu, thời gian thực tập im lặng hùng tráng thường bắt đầu từ sau khi kết thúc thời khóa cuối cùng trong ngày đến sau giờ ăn sáng ngày hôm sau. Sở dĩ được gọi là im lặng hùng tráng bởi vì trong thời gian thực tập im lặng mọi người đều trở về theo dõi hơi thở, bước chân, vì vậy năng lượng của đại chúng rất hùng tráng. Đây không phải là một sự im lặng hình thức nặng nề, mà là một thứ im lặng rất hùng biện. Trong đạo Bụt có danh từ mặc như lôi, có nghĩa là im lặng như sấm sét. Sự im lặng này không những giúp cho hành giả thực tập mà còn thấm nhuần và nuôi dưỡng được hành giả, bởi vì năng lượng tập thể của đại chúng rất hùng hậu, có thể đi vào cơ thể và tâm thức mọi người. Tiếng Anh dịch là Noble Silence. Trên xe buýt, trên phi cơ, đi giữa phố phường, chúng ta cũng có thể thực tập im lặng hùng tráng. Trong những kỳ làm biếng có những hành giả thực tập im lặng hùng tráng trong bảy đến mười ngày.

Im Lặng Sấm Sét (sách) Một cuốn sách giảng giải kinh Người Bắt Rắn của Thầy Làng Mai do nhà xuất bản Lá Bối, Hoa Kỳ xuất bản lần đầu năm 1993. Được dịch ra nhiều thứ tiếng và được tái bản nhiều lần ở nhiều nước trên thế giới. Bản dịch tiếng Anh tựa đề Thundering Silence do nhà Parallax ấn hành.

InterseinCentrum (cơ sở) Một trung tâm thực tập theo pháp môn Làng Mai tại Đức do các vị giáo thọ cư sĩ người Đức là Karl và Helga Reidler chủ trì.