Từ điển Làng Mai – L

Lá rụng về cội (thuật ngữ) Xu thế tất yếu tìm về cội nguồn tâm linh mà Thầy Làng Mai đã thấy được. Tướng Võ Nguyên Giáp từ lâu đã thực tập thiền tọa mỗi ngày. Cô Stevie Westmoreland là con gái của đại tướng William C. Westmoreland, Tổng tư lệnh chỉ huy quân lực Hoa Kỳ tại Việt Nam trong những năm 1963 đến 1968, đã tới dự trọn khóa tu sáu ngày (11.08 – 17.08.2007) tổ chức tại trường Đại học StoneHill ở tiểu bang Massachusetts Hoa Kỳ. Cuối khóa tu, cô đã được quy y và thọ năm giới một lần với khoảng trên năm trăm thiền sinh Hoa Kỳ vào ngày 17.08.2007 với pháp danh Tâm Đức Hướng (Virtuous Direction of the Heart) và trở nên con cháu của thiền tổ Liễu Quán. Cô chia sẻ rằng đã hòa giải được với ba và đã ôm lấy ba cô trong tự thân để ba của cô cùng được lạy với cô, và cùng với cô tiếp nhận Ba quy và Năm giới.

Là Phật Tử (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai do nhà xuất bản Hương Quê, Sài Gòn ấn hành năm 1950, nội dung là những giáo lý và hành trì của người Phật tử tại gia.

Lạc Hạnh (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Sinh năm 1973, thọ giới Sa Di ngày 18 tháng 12 năm 2022 (49 tuổi), pháp danh Beautiful Aspiration Of The Source, pháp tự Chân Lạc Hạnh. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Xích Tùng, là đệ tử thứ 7 của thế hệ thứ ba Tăng thân xuất sĩ Làng Mai. Sư cô Lạc Hạnh thuộc thế hệ thứ 44 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 10 của phái Liễu Quán.

Lạc Nghĩa Đường (điện đường) Khách đường của Tổ Đình Từ Hiếu.

Lạc Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2006 (19 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Hoa Tâm, pháp tự Chân Lạc Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Cam lộ dâng dòng suối lạc nghiêm
Mai thôn đất Mẹ tịnh thanh lương
Quê hương về đến nơi từng bước
Chim hót thông reo mọi nẻo đường.
Là đệ tử thứ 436 của Thầy Làng Mai, sư cô Lạc Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Lạc tọa (thuật ngữ) Có hạnh phúc trong khi ngồi.

Lam Điền (Trăng Lam Điền) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 2000, thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 12 năm 2014 (14 tuổi), pháp danh Tâm Nguyên Thư, pháp tự Chân Trăng Lam Điền. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sồi Đỏ. Là đệ tử thứ 909 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Lam Điền thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Làm Lại Thâm Tình (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai xuất bản tại Việt Nam năm 1994 (không rõ tên Nhà xuất bản).

m mới (pháp môn) Phép thực tập nhìn lại tình trạng của mình và mối liên hệ giữa mình và người thân để có thể hóa giải buồn giận, phá tan mây mù của sự hiểu lầm, đem hạnh phúc trở về để nuôi lớn hạnh phúc ấy. Mỗi tuần ta nên làm mới một lần, dù giữa ta và người kia không có vấn đề với nhau. Người kia có thể là cha, mẹ, con hay người bạn đời của ta. Làm mới cũng là một hình thức của sự thực tập sám hối, cần đến tâm thành khẩn và ý chí thực tập để thay đổi tình trạng. Sự thực tập làm mới dễ nhất là giữa hai người, nếu thấy hơi khó khăn thì ta mời thêm một người thứ ba, người mà cả hai bên đều thương kính và tin cậy. Làm mới cũng có thể thực hiện được trong một nhóm tăng thân nhiều người. Trong thời gian làm mới, ai cũng thực tập theo dõi hơi thở và sử dụng phép lắng nghe. Khi nói ta phải sử dụng ái ngữ, nghĩa là lời nói dịu dàng, trầm tĩnh, không lên án, không trách móc. Đây là quá trình thực tập, gồm bốn phần: 1. Tưới hoa: trong phần này ta nhắc đến những điểm tích cực và dễ thương của người kia. Đây không phải là nói nịnh để làm lớn sự tự hào, tự phụ của người đó, mà để giúp người đó có thêm tự tin nơi bản thân họ và do đó cố gắng phát triển những điểm tích cực ấy, những điểm có thể tạo dựng hạnh phúc cho tự thân và cho người khác. 2. Tự tỉnh: trong phần này, ta tự nói về những thiếu sót của chính ta, những lúc ta thiếu chánh niệm và vì vậy đã vụng về nói những lời hoặc có những cử chỉ đã có thể làm buồn lòng người khác. Và ta hứa sẽ thực tập khá hơn trong những ngày sắp tới để không còn lặp lại những vụng dại vừa qua. 3. i lên niềm đau: trong phần này, ta có thể nói lên niềm đau của ta, niềm đau mà ta ngỡ rằng đã được phát sinh do một lời nói hay cử chỉ của người khác. Ta có thể thêm rằng vì sự thực tập của ta còn kém nên ta còn dễ buồn dễ giận như vậy và ta mong người kia hãy yểm trợ ta trong sự thực tập, lần sau xin đừng nói và đừng làm như thế. 4. Thực tập lắng nghe: Khi nghe người kia nói lên niềm đau, ta có thể nghĩ rằng người ấy có tri giác sai lầm và đã tự làm khổ mình, chứ ta không hề có ý làm người kia khổ. Tuy nhiên ta không nên đính chính ngay trong lúc ấy để biến giờ làm mới thành một cuộc tranh luận. Ta chỉ nên học cách lắng nghe của Bồ tát Quan Thế Âm, nghe với tâm từ bi và cho người kia biết rằng ta đang lắng nghe, ghi nhận những điều người ấy nói và ta nguyện sẽ chiêm nghiệm và nhìn kỹ lại những gì đã xảy ra. Sau đó ta tìm cơ hội tới với người đó để giúp cho họ thấy được rằng họ đã có nhận thức sai lầm. Nếu ta thấy được sự vụng về hoặc lầm lỡ của ta thì ta phải lập tức viết thư xin lỗi và hứa sẽ thực tập hay hơn trong những ngày tới.

Lãm Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2006 (16 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Thanh Hỷ, pháp tự Chân Lãm Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 454 của Thầy Làng Mai, sư cô Lãm Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Lan Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Hà Lan, sinh năm 1951, tập sự xuất gia năm 2003 (51 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 07 tháng 07 năm 2003 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Peaceful of the Heart, pháp tự Chân Lan Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Vô Ưu. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang. Nhận truyền đăng ngày 29 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ tại Làng Mai với bài kệ:
Phúc điền lan huệ trang nghiêm
Nghe trong lòng đất tâm thiền nở hoa
Thái dương vầng sáng chan hòa
Bước trên thật địa ngồi tòa chân như.
Là đệ tử thứ 182 của Thầy Làng Mai, sư cô Lan Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Sư cô thị tịch ngày 1 tháng 12 năm 2020.

Làng Cây Phong (cơ sở) Một trung tâm thiền tập do tăng thân Montreal ở Canada thành lập từ năm 1985 tại làng Cantons de l’Est gần Bolton Ouest, tỉnh Quebec, Canada.

Làng Mai (cơ sở) Viện Cao Đẳng Phật Học Làng Mai (còn gọi là Tu Viện Làng Mai, hay Mai Thôn Đạo Tràng, hay Làng Hồng trước kia), tại Miền Nam nước Pháp, do Thầy Làng Mai (thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh) khai sáng năm 1982. Là nơi cư trú và tu học của các thầy và các sư cô Làng Mai, và là nơi đón nhận hàng ngàn các vị tu sĩ và cư sĩ từ các nước trên thế giới đến tu học mỗi năm. Làng Mai gồm có bốn chùa chính là: chùa Pháp Vân (thuộc Xóm Thượng, xem Pháp Vân), chùa Cam Lộ (thuộc Xóm Hạ, xem Cam Lộ), chùa Từ Nghiêm (thuộc Xóm Mới, xem Từ Nghiêm) và chùa Sơn Hạ (thuộc Xóm Thượng, xem Sơn Hạ). Ngoài ra Làng Mai còn bao gồm sáu xóm khác là: Xóm Trung (xem Xóm Trung), Xóm Đoài (xem Xóm Đoài), Xóm Tây Hồ (xem Tây Hồ), Xóm Lưng Đồi (xem Lưng Đồi), Xóm Đầu Thôn (xem Đầu Thôn), và Xóm Giếng (xem Giếng Thơm). Tiếng Anh là Plum Village, tiếng Pháp là Village des Pruniers. Xem thêm Để nuôi lớn hạnh phúc trong thời gian ở Làng MaiViện Cao Đẳng Phật Học.

Làng Mai nhìn núi Thứu (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai, do Phương Nam Book phát hành tại Việt Nam năm 2014.

Làng Mộc Lan (cơ sở) Một trung tâm thiền tập tại tiểu bang Missisippi, Hoa Kỳ, do tăng thân người An Bằng và nhiều đồng bào phật tử Việt Nam tại hải ngoại thành lập năm 2007.

Làng Sen Búp (cơ sở) Một trung tâm thiền tập cho tăng thân Sen Búp tại thành phố Sydney, tiểu bang New South Wales, Úc Châu.

Lãnh đạo với Hùng Lực và Từ Bi (phát biểu) Bài thuyết trình của Thầy Làng Mai tại Quốc Hội Ấn Độ sáng ngày 17.10.2008. Tiếng Anh là Leading with Courage and Compassion. Hôm đó cũng là ngày khai mạc khoá họp mùa thu của Quốc Hội Ấn Độ và Thầy Làng Mai được mời khởi đầu cho khoá họp bằng một bài thuyết trình mang đậm tính chất tâm linh và đạo đức. Trong bài chia sẻ của mình, Thầy Làng Mai đã đề nghị áp dụng chuông chánh niệm tại Quốc Hội: khi thấy không khí tranh chấp trở nên ngột ngạt, không ai còn nghe được ai thì vị chủ toạ có thể thỉnh chuông để toàn thể các vị dân biểu có cơ hội dừng lại, trở về với hơi thở, làm lắng dịu thân tâm trước khi tiếp tục bàn luận việc nước.

Lăng Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1973, tập sự xuất gia năm 2002 (29 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 2 năm 2003 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Diệu Giác, pháp tự Chân Lăng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hồ Đào. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Nhận truyền đăng năm 2010 trong đại giới đàn Thuỷ Tiên tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ:
Lăng già trăng bạc chiếu trang nghiêm
Lồng lộng khuôn xưa nét diệu huyền
Hải ấn sáng ngời in dấu ngọc
Thanh trừng tính hải chiếu an nhiên.
Là đệ tử thứ 169 của Thầy Làng Mai, sư cô Lăng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Lắng Lòng Nghe (tháp miếu) Một tháp chuông thuộc Chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới.

Lắng nghe 
1. (điện đường) Tịnh thất của Thầy Làng Mai tại tổ đình Từ Hiếu.
2. (pháp môn) Lắng nghe với tất cả tâm tư mình, và với nguyện ước giúp người nói ra được những đau khổ uất ức của họ. Cùng với ái ngữ – lời nói hòa ái, lắng nghe là những phương tiện giúp ta tái lập được truyền thông tốt với những người khác. Xem truyền thông.
3. (Trời Lắng Nghe) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1998, thọ giới Sa Di ngày 27 tháng 1 năm 2022 (24 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Tuệ Hiếu Hoàng, pháp tự Chân Trời Lắng Nghe. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1203 của Thầy Làng Mai, sư chú Trời Lắng Nghe thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Lắng nghe để hiểu, Nhìn lại để thương (chữ viết) Câu đối Sư Ông viết cho các chùa, các tu viện thuộc Làng Mai và các trung tâm tu tập pháp môn Làng Mai trên thế giới nhân dịp xuân Kỷ Sửu. 3. Tên một đại giới đàn được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 2 năm 2011 tại Đạo tràng Mai Thôn.

Lắng Yên (Trăng Lắng Yên) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2018 (29 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 16 tháng 6 năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Bảo Minh, pháp tự Chân Trăng Lắng Yên. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Nguyệt Quế. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 2 năm 2023 trong đại giới đàn Trừng Quang. Là đệ tử thứ 1107 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Lắng Yên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Lặng Chiếu (Trời Lặng Chiếu) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1979, thọ giới Sa Di ngày 14 tháng 12 năm 2017 (38 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Quảng Danh, pháp tự Chân Trời Lặng Chiếu. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Bạch Dương. Là đệ tử thứ 1036 của Thầy Làng Mai, sư chú Trời Lặng Chiếu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Lâm Huyền Hậu (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ tu tập theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1956, xuất gia năm 2005 tại Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, pháp danh Diệu Bạch, pháp tự Lâm Huyền Hậu. Thọ giới lớn năm 2010 trong đại giới đàn Thủy Tiên tại Làng Mai Pháp. Nhận truyền đăng năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị với bài kệ truyền đăng:
Giáo pháp truyền trao huyền nhiệm
Công phu thâm hậu mỗi ngày
Sắc không hai đường vượt thắng
Đường xưa mây trắng vẫn bay.

Lâm Hỷ (Trăng Lâm Hỷ) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Đức, sinh năm 1979, thọ giới Sa Di ngày 25 tháng 1 năm 2022 (43 tuổi) tại Làng Mai, pháp danh Wide Open Path of the Heart, pháp tự Chân Trăng Lâm Hỷ. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1181 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Lâm Hỷ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Lâm Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2007 (18 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nhuận Thủy, pháp tự Chân Lâm Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Thọ giới lớn năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe. Nhận truyền đăng trong đại giớ đàn Tánh Thiên năm 2017 tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Tùng lâm mỗi phút ươm hạt quý.
Nghiêm mật từng giây tưới hạt bi
Mây lành dạo qua từ đỉnh núi
Chim hót thông đùa diễn pháp âm.
Là đệ tử thứ 507 của Thầy Làng Mai, sư cô Lâm Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Lâm Tế (tên gọi, tông phái, lễ lược)
1. Tên một thiền sư người Trung Hoa, thế kỷ thứ IX, thiền Tổ của thiền phái Lâm Tế. Các vị xuất gia và tại gia thọ giới với Thầy Làng Mai đều thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế.
2. Một phái thiền có tên là thiền Lâm Tế, hay tông Lâm Tế.
3. Tên một đại giới đàn được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 2 năm 2004 tại tu viện Lộc Uyển, Hoa Kỳ trong khóa An Cư Kiết Đông 2003-2004.

Lân Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 10 năm 2009 tại tu viện Bích Nham, thuộc gia đình xuất gia Cây Mướp Hương. Nhận truyền đăng năm 2019 tại tu viện Bích Nham với bài kệ:
Chân như chớm nở đoá vô ưu
Lân mẫn dung thông khắp mọi miền
Trang nghiêm bồ tát hằng sa độ
Huynh đệ tài bồi đất tổ tông.
Là đệ tử thứ 636 của Thầy Làng Mai, sư cô Lân Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Lập Hạnh (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1994, thọ giới Sa Di Ni ngày 23 tháng 1 năm 2024 (30 tuổi), pháp danh Nguyên Từ Tín, pháp tự Chân Lập Hạnh. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Bàng, là đệ tử thứ 61 của thế hệ thứ ba Tăng thân xuất sĩ Làng Mai. Sư cô Lập Hạnh thuộc thế hệ thứ 44 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 10 của phái Liễu Quán.

Lập Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2006 (17 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nguyên Dung, pháp tự Chân Lập Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Lên non lập nguyện trì nghiêm mật
Nắm chặt cương lòng giữ bi tâm
Ngày kia mây nước về chung hội
Bảo kiếm trong tay ứng hiện trần.
Là đệ tử thứ 443 của Thầy Làng Mai, sư cô Lập Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Learning True Love (sách) Một cuốn sách của Sư Cô Chân Không, gồm những câu chuyện sư cô kể về cuộc đời hoạt động xã hội của mình và theo phụ tá Thầy Làng Mai được các đạo hữu người nước ngoài sưu tập và ghi chép lại bằng tiếng Anh. Thầy Làng Mai và Maxine Hong Kingston viết lời đề tựa. Được Parallax ấn hành năm 1993 và đã được dịch sang nhiều thứ tiếng khác. Bản tiếng Pháp có tựa đề La Force de L’amour. Bản tiếng Việt đang được Sư cô viết lại.

Leo đồi thế kỷ (sách, thuật ngữ)1. Một cuốn sách phiên tả băng giảng các bài pháp thoại của Thầy Làng Mai do nhà xuất bản Lá Bối, Hoa Kỳ ấn hành năm 1997. 2. Tăng thân cùng thực tập chung bắt đầu từ năm 2001, để đi qua thế kỷ 21. Thế kỷ 21 được ví như một ngọn đồi, tăng thân cùng leo đồi thế kỷ thứ 21 trong tình huynh đệ với rất nhiều năng lượng và niềm vui. Câu đối Thầy Làng Mai viết tưởng niệm Thầy Giác Thanh, đệ nhất trụ trì của tu viện Lộc Uyển: ‘Một lá ngô đồng rơi, người vẫn cùng ta leo đồi thế kỷ. Ngàn hoa thủy tiên hé, đất cứ theo trời hát khúc vô sinh’.

Lê Nguyên Thiều (tên gọi) Cũng có tên là Lê Triều Quang, tổng thư ký ban điều hành đầu tiên của trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội, một trong những người đầu tiên có công trong việc sáng lập Mai Thôn Đạo Tràng tại Pháp.

Lễ Nghiêm (tên gọi)  Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Úc, sinh năm 1970, tập sự xuất gia năm 2005 (35 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Nguyên Hạnh, pháp tự Chân Lễ Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại Làng Mai trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 21 tháng 2 năm 2013 tại Làng Mai với bài kệ:
Tuổi trẻ vốn dòng Thi Lễ
Trau dồi đạo học trang nghiêm
Giới định từng đêm soi chiếu
Trăng khuya sáng rực bên thềm.
Là đệ tử thứ 244 của Thầy Làng Mai, sư cô Lễ Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Lễ Giỗ Tổ Tiên (sinh hoạt) Tiếng Anh là Ancestors Festival. Buổi lễ tổ chức cho các bạn thiền sinh về Làng tu tập trong khóa tu mùa hè với tinh thần giúp các bạn nhận diện, tiếp xúc được với gốc rễ tổ tiên huyết thống của mình để từ đó công nhận, trân qúy và phát huy những nét đẹp của ông bà tổ tiên đã được trao truyền tới mình.

Lễ Hòa Bình (sinh hoạt) Tiếng Anh là Peace Festival. Buổi lễ được tổ chức trong khóa tu mùa hè để tưởng niệm các nạn nhân Hirosima và Nagasaki. Sau chương trình văn nghệ với những tiết mục ca ngợi hòa bình, mỗi người tự lấy cho mình một cây nến đã được thắp sẵn và đặt trong những bông sen bằng giấy màu và cùng đại chúng vừa rước nến vừa niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta biết rằng sự bình an trong mỗi cá nhân góp phần vào sự bình an trên thế giới. Vì vậy ta nuôi dưỡng hòa bình trên thế giới bằng từng bước chân an lạc của ta. Ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm vì Ngài là người có khả năng lắng nghe được tiếng khóc khổ đau của tất cả chúng sinh và khi ta nhất tâm niệm danh hiệu Ngài, năng lượng từ bi của Ngài giúp tâm ta trở nên thanh tịnh và ta cũng có thể nghe được tiếng kêu của mọi loài. Ta niệm tên Bồ Tát Quán Thế Âm cũng là để cầu Bồ Tát gia hộ không để cho nhân loại phải chịu đựng thảm họa như thế thêm một lần nào nữa. Trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm còn nhắc nhở mỗi người về sự có mặt của hạt giống từ bi, thương yêu vốn có sẵn trong tâm mình, tưới tẩm hạt giống đó và khơi dậy khả năng lắng nghe và ái ngữ vốn là những phương tiện hữu hiệu giúp giải tỏa xung đột, đem tới hòa giải và hòa bình.

Lễ Trăng Rằm (sinh hoạt) Buổi lễ được tổ chức trong khóa tu mùa hè. Lấy ý tưởng từ bài thơ “Bụt là vầng trăng mát. Đi ngang trời thái không. Hồ tâm chúng sinh lặng. Trăng hiện bóng trong ngần.” Vầng trăng là một biểu hiện thật mầu nhiệm và tuyệt vời của thiên nhiên và có thể trở thành một đề tài quán chiếu rất thú vị cho chúng ta. Nếu ta có mặt đó cho trăng thì vầng trăng cũng có mặt đó, rất thật, cho chúng ta. Ngồi thiền hay đi thiền dưới ánh trăng để thật sự có mặt đó cho trăng là một phép thiền tập rất nuôi dưỡng, làm cho cuộc sống đẹp và có ý nghĩa hơn. Ngày xưa ông cha ta có thời gian để ăn mừng trăng lên hay ăn mừng hoa đào nở, nhưng trong xã hội hiện nay chúng ta bị lôi cuốn theo những chương trình TV và các trò chơi vô bổ mà quên đi nghệ thuật thưởng thức những màu nhiệm của cuộc sống. Đêm trăng rằm, chúng ta dành thời gian ngồi yên lại, để cho hồ tâm ta tĩnh lặng lại và phản chiếu bóng trăng trong ngần. Khi đó ta sẽ cảm nhận được sự tự do của vầng trăng treo giữa hư không. Lễ Trăng Rằm ở Làng Mai cũng là cơ hội giới thiệu cho các bạn thiền sinh về tham dự khóa tu một nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Các em thiếu nhi đặc biệt thích lễ hội này vì được quí thầy, quí sư cô hướng dẫn làm lồng đèn để các em cùng nhau rước vào đêm lễ hội. Trong khi đợi trăng lên, đại chúng ngồi quây quần thưởng thức văn nghệ, uống trà và ăn bánh. Còn gọi là Lễ Mừng Trăng chứ không được gọi là Tết Trung Thu vì khóa tu mùa hè thường vào tháng 7 dương lịch.

Lệ Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Pháp. Thọ giới Sa Di Ni ngày 23 tháng 03 năm 1999 tại Làng Mai, pháp tự Chân Lệ Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mộc Lan. Là đệ tử thứ 81 của Thầy Làng Mai. Sư cô Lệ Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Lệ Trang (tên gọi) Thượng tọa Lệ Trang. Trú trì chùa Định Thành. Thượng tọa rất giỏi về nghi lễ Phật giáo, đã làm chủ sám Đại Trai Đàn Chẩn Tế Bình Đẳng Giải Oan tại chùa Vĩnh Nghiêm, Sài Gòn năm 2007. Thượng tọa đã từng viếng thăm và giảng dạy tại Làng Mai trong mùa An Cư Kiết Đông 2007 – 2008.

Lên Cao (Trăng Lên Cao) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, thọ giới Sa Di Ni ngày 28 tháng 4 năm 2013 (23 tuổi), pháp danh Tâm Nhuận Tịnh Diệu, pháp tự Chân Trăng Lên Cao. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Gạo. Là đệ tử thứ 796 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Lên Cao thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Lên Ngôi (Trăng Lên Ngôi) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, thọ giới Sa Di Ni ngày 4 tháng 7 năm 2012 (22 tuổi), pháp danh Tâm Diệu Oanh, pháp tự Chân Trăng Lên Ngôi. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Đỗ Quyên. Là đệ tử thứ 767 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Lên Ngôi thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Lịch Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1984, tập sự xuất gia năm 2005 (21 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Bối Hỷ, pháp tự Chân Lịch Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị  tổ chức tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Hơi thở khơi dòng lịch sử
Bước chân tạo cõi trang nghiêm
Ngọc sáng vốn không tỳ vết
Chân tâm soi sáng đại thiên.
Là đệ tử thứ 330 của Thầy Làng Mai, sư cô Lịch Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Liên Chiếu (Trăng Liên Chiếu) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1997, tập sự xuất gia năm 2016 (19 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 15 tháng 12 năm 2016 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Bảo Nguyện, pháp tự Chân Trăng Liên Chiếu. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mai Vàng. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1008 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Liên Chiếu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Liên Hoa (tạp chí) Tạp chí do Thầy Làng Mai làm chủ bút, số 1 ra ngày 18 tháng 12 năm 1952 do nhóm Phật Giáo Thiện Hữu, Đà Lạt chủ trương xuất bản. Chủ nhiệm là Huỳnh Văn Trọng, quản lý là Pierre Marti.

Liên Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1988, tập sự xuất gia năm 2006 (18 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Quảng Ân, pháp tự Chân Liên Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 442 của Thầy Làng Mai, sư cô Liên Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Liên Thanh (tên gọi) Một vị xuất gia nữ tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2006 (21 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 17 tháng 8 năm 2006 (21 tuổi) tại Bồ Đề Đạo Tràng – Ấn Độ, pháp danh Như Lương, pháp tự Liên Thanh, được Thầy Làng Mai đặt tên là Chân Bạch Nghiêm. Nhận truyền đăng năm 2016 tại tu viện Mộc Lan với bài kệ truyền đăng:
Bạch tịnh tâm trong như ánh nguyệt
Nghiêm trì giới sáng tợ sao Hôm
Nguyện muôn đời tiếp bước Thế Tôn         
Sạch lậu hoặc chứng vô sanh quả.
Là đệ tử của Thượng Tọa Thích Giác Viên. Gốc chùa Tịnh xá Ngọc Phật. Sư cô thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế. Đến Làng Mai từ năm 2007.

Liễu Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Anh, sinh năm 1949, tập sự xuất gia năm 2002 (53 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 26 tháng 5 năm 2002 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp tự Chân Liễu Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Xoan. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Là đệ tử thứ 152 của Thầy Làng Mai, sư cô Liễu Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Liễu Ngộ (Trời Liễu Ngộ) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 12 năm 2013 (24 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Tịnh Cường, pháp tự Chân Trời Liễu Ngộ. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Đoàn. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Tánh Thiên. Là đệ tử thứ 826 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Liễu Ngộ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Liễu Quán (tên gọi) Vị tổ sư của phái thiền Liễu Quán từ đó xuất phát bốn chúng của đạo tràng Mai Thôn. Ngài sinh năm 1667 và tịch năm 1742. Ngài họ Lê, sinh ở Phú Yên. Tập sự xuất gia dưới sự dắt dẫn của thiền sư Giác Phong chùa Thiên Thọ (Báo Quốc) lúc 14 tuổi. Thọ giới sa di trong giới đàn Thiền Lâm năm 28 tuổi. Hai năm sau (1697) thọ đại giới. Năm 1712 được tổ Minh Hoàng (Tử Dung) truyền tâm ấn và cho pháp hiệu Thật Diệu, chính thức thành tổ thứ 35 tông Lâm Tế. Ngài để lại bài kệ ‘Thật Tế Đại Đạo’ và trở nên thiền tổ của phái Liễu Quán. Bài kệ như sau:
Thật tế đại đạo.
Tính hải thanh trừng.
Tâm nguyên quảng nhuận.
Đức bổn từ phong.
Giới định phước tuệ.
Thể dụng viên thông.
Vĩnh siêu trí quả.
Mật khế thành công.
Truyền trì diệu lý.
Diễn xướng chánh tông.
Hành giải tương ưng.
Đạt ngộ chân không.

Liệu Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2006 (16 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Bảo Chân, pháp tự Chân Liệu Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 451 của Thầy Làng Mai, sư cô Liệu Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Linh Bảo (Trăng Linh Bảo) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1997, thọ giới Sa Di Ni ngày 2 tháng 7 năm 2014 (17 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Quảng Duyên, pháp tự Chân Trăng Linh Bảo. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trắc Bá. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 02 năm 2019 trong đại giới đàn Bây Giờ – Ở Đây. Là đệ tử thứ 868 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Linh Bảo thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Linh Các (Trăng Linh Các) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Singapore, sinh năm 1971, thọ giới Sa Di Ni ngày 2 tháng 7 năm 2014 (43 tuổi), pháp danh Tâm Đạo Hòa, pháp tự Chân Trăng Linh Các. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trắc Bá. Là đệ tử thứ 851 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Linh Các thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Linh Cảm (Trời Linh Cảm) (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, thọ giới Sa Di ngày 28 tháng 4 năm 2013 (22 tuổi), pháp danh Tâm Khuyến Thiện, pháp tự Chân Trời Linh Cảm, thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Gạo. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Ân Nghĩa. Nhận truyền đăng năm 2023  trong Đại giới đàn Trừng Quang tổ chức tại Làng Mai Thái Lan với bài kệ truyền đăng:
Chân xuân thắp sáng cả trời xuân
Ứng hiện tâm linh đẹp tuyệt trần
Có nhau nhiệm mầu trong tương cảm
Cử xướng tăng thân thực pháp thân.
Là đệ tử thứ 799 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Linh Cảm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Linh Chiếu (Trăng Linh Chiếu) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1997, tập sự xuất gia năm 2016 (19 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 15 tháng 12 năm 2016 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Quảng Viên, pháp tự Chân Trăng Linh Chiếu. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mai Vàng. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1004 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Linh Chiếu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Linh Dị (Trăng Linh Dị) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người gốc Trung Quốc, quốc tịch Úc, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2014 (34 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 2 tháng 7 năm 2014 tại Làng Mai Pháp, pháp danh Mindful Action of the Heart, pháp tự Chân Trăng Linh Dị. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trắc Bá. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 02 năm 2017 trong đại giới đàn Tánh Thiên. Là đệ tử thứ 842 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Linh Dị thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Linh Mẫn (Trăng Linh Mẫn) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, tập sự xuất gia năm 2014, thọ giới Sa Di Ni ngày 2 tháng 7 năm 2014 tại Làng Mai Pháp, pháp danh Tâm Từ Dung, pháp tự Chân Trăng Linh Mẫn. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trắc Bá. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 02 năm 2017 trong đại giới đàn Tánh Thiên. Là đệ tử thứ 841 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Linh Mẫn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Linh Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Thái Lan, sinh năm 1961, tập sự xuất gia năm 1997 (36 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 4 tháng 02 năm 1998 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Hướng Quang, pháp tự Chân Linh Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Táo. Thọ giới lớn ngày 09 tháng 12 năm 2000 trong đại giới đàn Năm 2000. Nhận truyền đăng năm 2004 trong đại giới đàn Đoàn Tụ với bài kệ truyền đăng:
Đất Linh nở đóa chân thiền
Trên lưng bạch tượng trang Nghiêm lối về
Mùa thu lá đỏ sơn khê
Diễn dương pháp tạng tràn trề niềm tin.
Là đệ tử thứ 57 của Thầy Làng Mai, sư cô Linh Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Linh Quang (Trời Linh Quang) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Hoa Kỳ, sinh năm 1985, thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 12 năm 2013 (28 tuổi), pháp danh Enlightened Presence of the Heart, pháp tự Chân Trời Linh Quang. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Đoàn. Là đệ tử thứ 819 của Thầy Làng Mai, sư chú Trời Linh Quang thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Linh Quy (cơ sở) Một cư xá thuộc Xóm Thượng. Còn được gọi là cốc Linh Quy.

Linh Sơn (Trăng Linh Sơn) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Thái Lan, sinh năm 1978, thọ giới Sa Di Ni ngày 4 tháng 7 năm 2012 (34 tuổi), pháp danh Wholesome Release of the Heart, pháp tự Chân Trăng Linh Sơn. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Đỗ Quyên. Là đệ tử thứ 756 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Linh Sơn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Linh Thứu
1. (địa danh) Tên một ngọn núi ở Ấn Độ, nơi Bụt thường lưu trú.
2. (lễ lược) Tên một đại giới đàn được tổ chức tại núi Linh Thứu, Ấn Độ tháng 11 năm 1988. Trong đại giới đàn này, ba sư cô Chân Không Nghiêm, Chân Đức Nghiêm và Chân Vị Nghiêm đã được Thầy Làng Mai thế phát và truyền giới lớn.
3. (Trời Linh Thứu) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, thọ giới Sa Di ngày 30 tháng 1 năm 2012 (27 tuổi), pháp danh Tâm Định Dung, pháp tự Chân Trời Linh Thứu. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Cúc Đại Đóa. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa. Là đệ tử thứ 728 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Linh Thứu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.
4. (Trăng Linh Thứu) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1998, thọ giới Sa Di Ni ngày 12 tháng 5 năm 2016 (18 tuổi), pháp danh Tâm Hiếu Thuận, pháp tự Chân Trăng Linh Thứu. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoàng Yến. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 959 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Linh Thứu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Linh Tú (Trăng Linh Tú) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, thọ giới Sa Di Ni ngày 2 tháng 7 năm 2014 (24 tuổi), pháp danh Tâm Tuệ Lâm, pháp tự Chân Trăng Linh Tú. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trắc Bá. Là đệ tử thứ 855 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Linh Tú thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Linh Tuệ (Trăng Linh Tuệ) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Thuỵ Sĩ, sinh năm 1964, tập sự xuất gia năm 2013 (49 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 2 tháng 7 năm 2014 tại Làng Mai Pháp, pháp danh Tâm Diệu Chánh, pháp tự Chân Trăng Linh Tuệ. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trắc Bá. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 02 năm 2017 trong đại giới đàn Tánh Thiên. Là đệ tử thứ 843 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Linh Tuệ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Linh Ứng (Trăng Linh Ứng) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1995, thọ giới Sa Di Ni ngày 2 tháng 7 năm 2014 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Hoa Tâm, pháp tự Chân Trăng Linh Ứng. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trắc Bá. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 02 năm 2019 trong đại giới đàn Bây Giờ – Ở Đây. Là đệ tử thứ 867 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Linh Ứng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Lĩnh Nam (Trời Lĩnh Nam) (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, thọ giới Sa Di ngày 30 tháng 1 năm 2012 (22 tuổi), pháp danh Tâm Đại Niệm, pháp tự Chân Trời Lĩnh Nam. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Cúc Đại Đóa. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa. Nhận truyền đăng năm 2023  trong Đại giới đàn Trừng Quang tổ chức tại Làng Mai Thái Lan với bài kệ truyền đăng:
Chân trời Lĩnh Nam đất xưa
Tổ tiên xây dựng truyền thừa mai sau
Bước chân cẩn trọng cho nhau
Mỉm cười tương kính làm giàu tương lai.
Là đệ tử thứ 742 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Lĩnh Nam thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Lĩnh Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1981, tập sự xuất gia năm 2005 (24 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Hằng Nhẫn, pháp tự Chân Lĩnh Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại Làng Mai trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị  tổ chức tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Nhìn về Thứu lĩnh cảnh trang nghiêm
Thông suốt thiền cơ vẹn ước nguyền
Tuổi xuân thao thức bao hoài bão
Này ánh trăng xưa dọi trước thềm.
Là đệ tử thứ 314 của Thầy Làng Mai, sư cô Lĩnh Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Living Buddha, Living Christ (sách) Một cuốn sách nguyên bản tiếng Anh của Thầy Làng Mai, nhà Parallax xuất bản năm 1995 tại Hoa Kỳ. Đây là cuốn sách đầu của Thầy về đề tài đối thoại với Cơ Đốc giáo. Được dịch ra nhiều thứ tiếng và xuất bản ở nhiều nước trên thế giới.

Long Hoa (Trời Long Hoa) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1982, thọ giới Sa Di ngày 28 tháng 4 năm 2013 (31 tuổi), pháp danh Tâm Quảng Hiển, pháp tự Chân Trời Long Hoa. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Gạo. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa. Là đệ tử thứ 788 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Long Hoa thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Love in Action (sách) Một cuốn sách nguyên bản tiếng Anh của Thầy Làng Mai, được viết và xuất bản năm 1993 tại Hoa Kỳ, Nxb Parallax Press ấn hành. Được dịch ra nhiều thứ tiếng và xuất bản ở nhiều nước trên thế giới.

Lộc Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2005 (15 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Diệu Học, pháp tự Chân Lộc Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn năm 2010. Nhận truyền đăng trong đại giới đàn Cam Lộ Vị năm 2014 tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Tìm về Lộc uyển chốn thần tiên
Tâm hướng siêu trần cõi diệu nghiêm
Ngồi trên bảo thạch sen ngàn cánh
Bước chân tiếp xúc ấn chân truyền.
Là đệ tử thứ 359 của Thầy Làng Mai, sư cô Lộc Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Lộc Uyển
1. (cơ sở) Một tu viện thuộc Làng Mai, tại tiểu bang California, Hoa Kỳ. Gồm có hai xóm là Xóm Vững Chãi, còn được gọi là Xóm Trên (xem Vững Chãi) và Xóm Trong Sáng (xem Trong Sáng), còn được gọi là Xóm Dưới. Thành lập năm 2000, là nơi cư trú và tu học của các thầy và các sư cô Làng Mai, và hàng năm đón nhận hàng ngàn các vị tu sĩ và cư sĩ từ các nước trên thế giới đến tu học. Địa chỉ: 2499 Melru Lane, Escondido, CA 92026, USA. Địa chỉ trang nhà: www.deerparkmonastery.org. Xem thêm Đường Về Vườn Nai.
2. (Trăng Lộc Uyển) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2010 ( 20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 17 tháng 10 năm 2010 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Trung Kiên, pháp tự Chân Trăng Lộc Uyển. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trúc Vàng. Thọ giới lớn ngày 25 tháng 05 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị. Nhận truyền đăng năm 2022 trong khóa tu “Đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ” với bài kệ truyền đăng:
Đông tây nam bắc một ánh trăng
Lộc Uyển chuyển luân diệu pháp âm

Đất Mẹ thanh lương bừng hơi thở
Ngước mắt cười vang bặt cầu tầm.
Là đệ tử thứ 692 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Lộc Uyển thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Lời Khấn Nguyện tại Trai Đàn (văn kiện) Văn kiện được Thầy Làng Mai viết ra để đọc trong các Đại trai đàn tổ chức tại Việt Nam năm 2007, được xem như là trái tim của các trai đàn, thay thế cho bài văn tế truyền thống. Nghe nói Thầy Làng Mai đã để ra nhiều tuần lễ để chiêm nghiệm trước khi viết xuống được thành văn. Trong hoàn cảnh chính trị Việt Nam năm 2007, viết xuống và nói ra được tâm tư và hoài vọng mình một cách thẳng thắn và thành khẩn thật là rất khó. Cần phải có rất nhiều khéo léo mới có thể nói ra được một cách chân thật điều mình muốn nói. (Xin xem Đại Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan Phổ Cáo Quốc Dân). Được tuyên đọc lần đầu tiên vào khoảng nửa đêm ngày 16.03.2007, giữa thời kinh siêu độ trong đại trai đàn đầu tiên được tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm. Báo Giác Ngộ số 232 ra ngày 22 tháng 3 năm 2007 đã in lại lời khấn nguyện này.

Sau đây là nguyên văn Lời Khấn Nguyện:

“Kính thưa Liệt Vị Hương Linh, quý vị là cha chúng tôi, là chồng chúng tôi, là anh trai chúng tôi, là em trai chúng tôi, là con trai chúng tôi. Quý vị cũng là mẹ chúng tôi, là vợ chúng tôi, là chị gái chúng tôi, là em gái chúng tôi, là con gái chúng tôi. Trong cơn binh lửa, trong cảnh tao loạn, quý vị đã bỏ lại hình hài của quý vị mà đi. Chúng tôi đã đánh mất quý vị. Quý vị hoặc đã chiến đấu dũng cảm cho đất nước và đã chết một cách hào hùng không hề thương tiếc thân mạng. Chúng tôi rất hãnh diện vì quý vị. Nhưng quý vị có thể cũng đã bỏ mình trong những hoàn cảnh cực kỳ bi thương, nỗi oan khổ không thể nào nói lên được. Trên rừng sâu, trong biển cả, nơi chốn tù đầy, chết vì bom đạn hoặc vì kiệt sức, hoặc vì bị bức bách, bị hãm hiếp rồi bị sát hại mà không có phương tiện chống cự lại. Có biết bao nhiêu quý vị đã ngã quỵ mà nắm xương tàn không biết đang được chôn vùi ở đâu. Những tai ương mà đất nước và dân tộc ta phải chịu đựng trong bao nhiêu năm tranh đấu cho độc lập và cho tự do, chính quý vị là những người phải gánh chịu nhiều nhất. Chúng tôi, những người thân thuộc và đồng bào của quý vị hôm nay tới đây thắp hương tưởng niệm quý vị, hoặc thiết lập bàn thờ cho quý vị trước hiên nhà, trong chúng tôi cũng có những người vẫn còn tiếp tục gánh chịu oan khổ. Nhưng may thay, cơn ác mộng đã qua, đất nước đã được hòa bình, dân tộc đang có cơ hội xây dựng kiến thiết trở lại, nhờ phúc đức tổ tiên, chúng tôi hôm nay mới có cơ hội đến với nhau một cách chính thức, chắp tay nguyện cầu Tam Bảo, nhờ pháp lực gia trì thỉnh cầu tất cả liệt vị trở về đoàn tụ, cùng nhau cầu nguyện để giải trừ nghiệp cũ, mở ra một vận hội mới, nhìn nhận nhau, ôm lấy nhau, thương lấy nhau như đồng bào ruột thịt, không còn phân biệt Nam Bắc, gái trai, già trẻ, chủng tộc, tôn giáo, đảng phái và ý thức hệ. Tất cả chúng ta đều là đồng bào của nhau, gặp vận nước rủi ro, trên đường tranh đấu cho độc lập, cho tự do, bị dồn vào thế đối lập nhau, vì tự vệ mà phải chống đối nhau. Nhưng phước đức tổ tiên để lại vẫn còn, cho nên hôm nay tất cả chúng ta mới được về lại với nhau để nhìn nhận nhau như con một nhà, để cùng hứa với nhau là sẽ học cho thật thuộc bài học của đau thương trong quá khứ: nguyện từ nay về sau không để cho đất nước bị chia cắt một lần nào nữa, từ nay về sau khi có khó khăn nội bộ sẽ không nhờ đến bất cứ một thế lực ngoại bang nào can thiệp nữa, từ nay về sau sẽ không khởi xướng một cuộc chiến tranh ý thức hệ nào nữa, từ nay về sau sẽ không sử dụng vũ khí bên ngoài để tranh đấu với nhau nữa, từ nay về sau nỗ lực xây dựng một xã hội thật sự dân chủ để có thể giải quyết tất cả mọi bất đồng bằng những phương thức hòa bình dân chủ mà không sử dụng đến những phương tiện tranh đấu bạo động giữa người đồng bào. Lạy chư vị tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh chứng minh. Trước mặt quý ngài chúng con xin kính cẩn phát nguyện như thế và chúng con biết rằng một phen đã phát nguyện được như thế thì mọi oan ức sẽ được hoàn toàn giải tỏa và những vết thương hằn sâu trong lòng tất cả mọi chúng con sẽ bắt đầu được chữa lành. Hôm nay Đại Trai Đàn Chẩn Tế Bình Đẳng Giải Oan được thành lập, mọi nhà đều có thiết bàn thờ cầu nguyện, chúng con ngưỡng nguyện ơn trên Tam Bảo độ thoát cho tất cả mọi hương linh, để tất cả được nương vào pháp lực vô song mà được chuyển hóa siêu thăng. Chúng tôi và các con cháu nguyện sẽ lên đường tiếp tục chí hướng của liệt vị hương linh, chúng tôi nguyện mang quý vị trong trái tim để đi về hướng tình huynh đệ và nghĩa đồng bào và luôn luôn nhớ rằng bầu và bí đều có thể leo chung một giàn, gà cùng một mẹ không bao giờ bôi mặt đá nhau, và tuệ giác ấy của tổ tiên sẽ soi đường chỉ lối cho con cháu chúng ta bây giờ và mãi mãi”.

Lời cảnh giác và khích lệ của thiền sư Quy Sơn (văn học) Bản dịch của Thầy Làng Mai từ nguyên bản Quy Sơn Cảnh Sách bằng tiếng Hán ra quốc ngữ với một giọng văn rất thân mật và hiện đại.

Lời Qua Tiếng Lại (bài hát) Một bài hát do sư cô Chân Đoan Nghiêm viết lời, sư cô Chân Không phổ nhạc. Lời qua tiếng lại. Giải quyết chi đâu. Sao không dừng lại. Kẻo hố thêm sâu. Lời qua tiếng lại. Đưa ta tới đâu. Sao không dừng lại. Thở nhẹ và sâu. Lời qua tiếng lại. Đưa ta tới đâu. Sao không dừng lại. Mỉm cười nhìn nhau.

Luận Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, tập sự xuất gia năm 2006 (15 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Chúc Hạnh, pháp tự Chân Luận Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 463 của Thầy Làng Mai, sư cô Luận Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Luật Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2005 (20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Ngọc Pháp, pháp tự Chân Luật Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại Làng Mai trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 280 của Thầy Làng Mai, sư cô Luật Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Luyện Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2005 (20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Diệu Thiện, pháp tự Chân Luyện Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Là đệ tử thứ 334 của Thầy Làng Mai, sư cô Luyện Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Luy Lâu (Trời Luy Lâu) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 2000, tập sự xuất gia năm 2015 (15 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 1 tháng 12 năm 2015, pháp danh Tâm Quảng Minh, pháp tự Chân Trời Luy Lâu. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Đan Mộc. Thọ giới lớn ngày 2 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 946 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Luy Lâu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Lữ Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, tập sự xuất gia năm 2006 (15 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Thanh Đạo, pháp tự Chân Lữ Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe. Nhận truyền đăng năm 2018 trong khoá tu xuất sĩ tổ chức tại Làng Mai Pháp với bài kệ:
Chân thật vun bồi một đức tin
Bạn lữ xây nên đại địa nghiêm
Không gian mở rộng khung trời mới
Lối về soi chiếu mảnh đất thiêng.
Là đệ tử thứ 458 của Thầy Làng Mai, sư cô Lữ Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Lực Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Pháp, sinh năm 1979, tập sự xuất gia năm 2007 (28 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại Chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Chân Lạc, pháp tự Chân Lực Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe. Nhận truyền đăng năm 2017 trong khoá tu xuất sĩ “together we are one” tổ chức tại Làng Mai Pháp với bài kệ:
The Power of Love and Understanding
Is like Spring Rain beautifying Mother Earth
Life is music we make together
Removing all ideas of you and me.
Là đệ tử thứ 484 của Thầy Làng Mai, sư cô Lực Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Lưng Đồi (cơ sở) Một cư xá thuộc chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới.

Lương Duyên (tên gọi) Một vị đệ tử lớn của thiền sư Nhất Định. Tổ sinh năm 1806, năm 13 tuổi tập sự xuất gia ở chùa Báo Quốc. Năm 24 tuổi thọ giới lớn tại giới đàn Báo Quốc, pháp danh là Hải Thuận. Năm 1837 tổ được tổ Nhất Định truyền đăng phó pháp với bài kệ:
Lương Duyên hội ngộ giới châm đầu
Đạo học tâm truyền xứng sở cầu
Phúc tuệ song tu vô gián đoạn
Quang dương tổ ấn vĩnh trường lưu.
Năm 1849, tổ được cử làm trụ trì quốc tự Diệu Đế, và năm 1859 làm trụ trì chùa Báo Quốc. Tổ tịch năm 1892.

Lương Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Úc, sinh năm 1972, tập sự xuất gia năm 1998 (26 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 26 tháng 10 năm 1998 tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Nguyên Thường, pháp tự Chân Lương Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sung. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2001 trong đại giới đàn Kỷ Nguyên Mới. Nhận truyền đăng năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp với bài kệ truyền đăng:
Lối về trọn nẻo thanh lương
Nghiêm trì tịnh giới mở đường vô sinh
Công phu trái kết hoa thành
Núi sông thức giấc bình minh ngọt ngào.
Là đệ tử thứ 76 của Thầy Làng Mai, sư cô Lương Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Lượng Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1965, thọ giới Sa Di Ni ngày 21 tháng 11 năm 2009 (44 tuổi), pháp danh Tâm Như Nga, pháp tự Chân Lượng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây tại Tu viện Vườn Ươm. Sư cô là mẹ của sư cô Trăng Một Phương. Là đệ tử thứ 670 của Thầy Làng Mai, sư cô Lượng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Lưu Ly (Trăng Lưu Ly) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1995, tập sự xuất gia năm 2011 (16 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 5 tháng 11 năm 2012, pháp danh Tâm Thiện Trì, pháp tự Chân Trăng Lưu Ly. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Kim Ngân. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Tánh Thiên. Là đệ tử thứ 786 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Lưu Ly thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Lưu Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2006 (17 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Phước Ngàn, pháp tự Chân Lưu Nghiêm. Thọ giới lớn năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Nhận truyền đăng trong khoá tu xuất sĩ năm 2018 tại Làng Mai Pháp với bài kệ truyền đăng:
Pháp giới thanh tịnh ngọc lưu ly
Nghiêm hành chân niệm thấy chân tâm
Bài hát bản môn tuôn bất tuyệt
Vườn xưa đào lý gảy cung cầm.
Là đệ tử thứ 447 của Thầy Làng Mai, sư cô Lưu Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Lưu Phong (tên gọi) Một trong những vị ni sư đệ tử xuất gia của sư tổ Thanh Quý Chân Thật, pháp danh Trừng Hạnh, trú trì Chùa Kiều Đàm, Tp HCM. Ni sư Lưu Phong thuộc thế hệ thứ 42 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 8 của phái Liễu Quán. Ni Sư thường được đại chúng Làng Mai thân mật gọi là “Sư O”.

Lưu Phương (tên gọi) Một trong những vị ni sư đệ tử xuất gia của tổ Thanh Quý Chân Thật, pháp danh Trừng An, trú trì chùa Liên Hoa, Nha Trang. Ni sư Lưu Phương thuộc thế hệ thứ 42 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 8 của phái Liễu Quán. Ni Sư thường được đại chúng Làng Mai thân mật gọi là “Sư O”.

Lý Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2005 (25 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Thanh Hoa, pháp tự Chân Lý Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 326 của Thầy Làng Mai, sư cô Lý Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Lý Tưởng (Trăng Lý Tưởng) (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, thọ giới Sa Di Ni ngày 5 tháng 11 năm 2012 (25 tuổi), pháp danh Tâm Tuệ Như, pháp tự Chân Trăng Lý Tưởng. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Kim Ngân. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Ân Nghĩa. Nhận truyền đăng năm 2023 trong khóa tu xuất sĩ “Vững một niềm tin” tổ chức tại Làng Mai với bài kệ truyền đăng:
Hé nụ cười chân thật, tuyệt vời
Trăng sao chiếu sáng khắp muôn nơi
Long lanh ánh mắt ngời lý tưởng
Sưởi ấm tình người giữa trùng khơi.

Là đệ tử thứ 776 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Lý Tưởng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.