Lá thư Làng Mai 33 – 2010

NỘI DUNG
Sinh hoạt Làng Mai năm 2009
Bản hòa tấu Tăng thân – Sc. Lĩnh Nghiêm
Thiền Duyệt (thơ) – Từ Dung
Vườn Bụt, vườn nhà – T. Trung Hải
Tà áo Trăng – Sc. Huệ Trân
Im lặng ngập tràn – Tâm Thanh Lương
Chung một lối về – Cẩn Nghiêm
Nền tảng của tình huynh đệ – T. Pháp Hữu
Ngày tu sức khỏe – Tăng thân Úc
Món quà Giáng sinh – Sc. Hài Nghiêm
Ăn mừng 1000 năm Thăng Long – Sư Ông
Đóng góp Năm giới cho nền Đạo đức toàn cầu (Pháp thoại)
Phép lạ Tăng thân ở Colorado
Khi Thầy không đến được – T.Pháp Niệm
Trong mắt Tăng thân – Soreh Kisiel
Chưa lạc đường tu – Ann Clark
Người bạn nhỏ của Thầy – Sc. Thăng Nghiêm
Chào nắng đang lên – Loanne Marie
Nửa đời tìm kiếm – Tâm Bi Hạnh
Hoa trái hôm nay – Sc. Nhẫn Nghiêm
Cây đuốc dẫn đường – Natascha Bruckner
Lá bay theo gió Tăng thân – Pháp Triển
Lớn thêm lời nguyện ước – Sc. An Nghiêm
Thầy đã có mặt – Tu viện Lộc Uyển
Thầy nhớ Tăng thân – Sư Ông
An lạc trong nhà thương – Sc. Pháp Nguyện
Tâm sự của Điệu – Điệu Tâm Lạc
Hoàng hôn dịu dàng – Sc. Lân Nghiêm
Sinh hoạt năm 2009 tại VPHUDCA – Sc. Chân Đức
Tiếp nối công trình chuyền hóa – T. Pháp Ấn
Niềm vui Paris – Tăng thân Hơi Thở Nhẹ
Từ Hoa Quỳnh đến Hơi Thở Nhẹ – Sc. Định Nghiêm
Thở cho vui (Thơ) – Tâm Nguyên Hương
Niềm vui Brazil – T. Pháp Uyển
Vững một niềm tin – Sc. Đẳng Nghiêm
Lối về (Thơ) – Sc. Hạnh Liên
Kể chuyện Người xưa – T. Minh Hy
Dòng sông tắm hạt sương trong – Sc. Tuyết Nghiêm
Diệu Trạm Tổng Trì – Sc. Hoa Nghiêm
Lửa Từ Bi (Bình thơ Vũ Hoàng Chương) – Sư Ông
Thư gởi Ba mẹ – Sc. Mạnh Nghiêm
Thư tình cho con – Tâm Đại Nguyện
Thư gởi anh trai – Sc. Bội Nghiêm
Thư cây Mướp Hương – Sc. Lân Nghiêm
Thư gởi Mộc Lan – Sc. Huệ Định
Đây là giây phút hạnh phúc – Sc. Trực Nghiêm
Nhẹ bước trên đất mẹ – Laura Hunter
Có cuộc đời để yêu thương – Sc. Văn Nghiêm
Lá thư xứ Anh Đào – Tâm Tuệ Đức Thịnh
Sinh hoạt năm 2009 tại ĐNÁ – Tâm Đắc
Những cơ hội cho sự sống – Sc. Trúc Nghiêm
Sawadee-Crap – T. Pháp Chiếu
Tự tại ở Hương Cảng – Tăng thân HongKong
Bên kia Thái Bình Dương – Camilla Law
Về Quê – Sc. Khôi Nghiêm
Khơi dậy niềm tin – Sc. Hỷ Nghiêm
An lạc và Dục lạc – Pháp Nguyện
Dấu hiệu cát tường – Helen Thanh Huỳnh
Tiếp nối sự nghiệp Siddhatta – Chân Đại Hiếu
Con đường đạo (Thơ) – Tâm Nguyên Hương
Những cái thấy ở Tv. Bát Nhã – Ngọc Trâm
Bát Nhã thương yêu của tôi – Tâm Hạnh Nguyện
Phép lạ Tăng thân Bát Nhã – Pháp Xa
Mái nhà Phước Huệ – Sc. Áo Nghiêm
Hoa vẫn nở (Thư từ Bát Nhã)
Tình quê hương (Thơ) – Pháp Chứng
Nỗi đau xé lòng – Tâm Nhật
Bát Nhã Công án Thiền – Sư Ông
Lửa Hồng Phương Bối – Sc. Thoại Nghiêm
Tiếp Xúc Tiếp Trợ – Sc. Chân Không
Lịch sinh hoạt và khóa tu
Liên Lạc & Mục lục