Lá thư Làng Mai 22 – 1999

Tải LTLM 22 về .PDF

NỘI DUNG

Chùa Làng Mai Trong Năm Qua   
Vững Chãi như Núi Xanh   
Biển khổ thuyền đi cứu độ người   
Thư Hà Nội   
Thư của Phật tử Vũ Minh Lộc   
Thư của Phật tử Phúc An   
Soi Sáng   
Làm Mới   
Đảnh Lễ Đức Phổ Hiền   
Đảnh Lễ Đức Quan Âm   
Con Đường Hướng Thượng   
Trồng Lại Nụ Cười   
Bao giờ Thầy về Việt Nam   
Hoa Trái Công Phu   
Sống chung hòa hợp   
Ước Mơ Đơn Giản   
Tháng Ngày Thảnh Thơi   
Tình Thâm Nghĩa Thâm   
Soi Gương Thấy Mình   
Ếch Nằm Đáy Giếng   
Mấy Ngày Đầu Làm Sư Cô   
Tâm Hành Êm Đềm và Nhẹ Nhàng   
Lắng lòng nghe âm ba của biển   
Thư gửi Mẹ   
Tam Bảo Có Mặt Khắp Mọi Nơi   
Có Mẹ Bên Con   
Những Niềm Vui Nhỏ   
Sinh Nhật Của Một Giọt Sương   
Nụ Hoa Nhỏ, Hằng Hà Sa Bụt   
Tiếp Xúc và Tiếp Trợ   
Tin Tức   
Lịch hành hóa của Sư Ông Nhất Hạnh năm 1999   
Liên Lạc với Làng Mai   
Hình ảnh Làng Mai