Lá thư Làng Mai 32 – 2009

Tải về bản PDF

LTLM 32 Bia 1LTLM 32 Bia 2LTLM 32 bia 3LTLM 32 Bia 4

LTLM 32 Ruot 1 IndiaLTLM 32 Ruot 2 Vesak

NỘI DUNG

Làng Mai năm 2008
Lời Khấn nguyện đầu năm
Thư gởi Thầy
Tin mừng
Gọi Trăng (thơ)
Giây phút chạnh lòng (Pháp thoại)
Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu
Cám ơn Bát Nhã
Như ngày hôm qua
Lời Thầy gọi
Những con đường đi vào huyền thoại
Bài phỏng vấn Sư Ông của báo Hồn Việt
Những đóng góp của đạo Bụt
Khu vườn nhỏ của tôi
Thư gởi Thầy
Xây dựng quá khứ (Pháp thoại)
Hứng lấy giọt bình an
Con đã nhận ra đường mình đi
Đông Phương Học thực chất và hướng đi
Tình huynh đệ
Quà tặng cuộc sống
Trả lại tuổi thơ cho trẻ con
Chia sẻ Phật pháp ở Phi Châu
Trở về
Chuyến đi Ấn Độ – 2008
Thư gởi Thầy
Bụt trên đất Nam Dương
Ngày làm biếng
Thiền với Thi kệ
Lịch sử đạo Bụt nhập thế
Thư gởi Thầy
Lộc Uyển và Tôi
Thở với… Web
Quê hương trong từng chiếc lá
Bài học đầu tiên
Lửa Hồng Phương Bối (tập 4)
Sống vui
Thư gửi bạn hiền
Thư gủi người thương
Ba trong tâm hồn tôi
Sợi nắng mai
Có chi lưu luyến
Tiếp xúc – tiếp trợ
Danh sách các khóa giảng của Sư Ông
Lịch hoằng hóa năm 2009
Liên lạc