Lá thư Làng Mai 23 – 2000

Tải về bản PDF

NỘI DUNG

Nhìn lại năm qua
Làng Mai trong năm 1999
Truyền Đăng
Thanh Sơn nối tiếp Tản Viên
Cố Nhân
Bên Mé Rừng Đã Nở Rộ Hoa Mai
Hiện Pháp Tịnh Độ
Thông Bạch Đầu Thế Kỷ Của Thiền Sư Nhất Hạnh
Địa Thượng Thần Thông
Kẻ Thù Ta
Bồ Tát Vô Úy
Dung Thông
Lời khấn nguyện đầu thế kỷ
Cẩm nang tu tập
Tiếp Xúc
Sư Tổ Nhất Định, thưa sư tổ, tổ đang ở đâu?
Mời bạn về tham dự khóa tu mùa hè
Khóa tu mùa Hè 2000
Lịch hành hóa của Sư Ông Nhất Hạnh năm 2000
Con Mắt Của Bụt
Tiền cứu trợ
Liên Lạc với Làng Mai