Lá thư Làng Mai 29 – 2006

Lá thư Làng Mai số 29-2006

LTLM 29 bia1LTLM 29 bia2

LTLM 29 bia3LTLM 29 bia4

NỘI DUNG

Làng Mai năm 2005 ……………………………….
Thông điệp của tình huynh đệ……………………
Đông  Tây đoàn tụ………………………………….
Bàn chân chạm vào đất tổ ………………………
Con đã về thật rồi ………………………………….
Tôn giáo và sự lành mạnh hóa xã hội ………
Những điểm đề nghị của thiền sư Nhất Hạnh
Điểm báo ……………………………………………
Theo gót Trạc Tuyền (thơ) ……………………….
Bên ni cũng vui lắm! ………………………………
Phương trời cao rộng ……………………………..
Nhớ ơn cha …………………………………………..
Chọn một con đường ………………………………
Papa Bear – Gấu Cha ………………………………
Chiếc áo Nhật Bình …………………………………
Sống trong năm gà …………………………………
Má nằm như ngủ yên và mộng đẹp (thơ) ……
Hòn sỏi và bước chân ……………………………..
Hơi thở mùa xuân…………………………………
Tỳ ni những bài thiền tập căn bản ……………..
Từ Hiếu vào Đông……………………………………
Khi bình minh trở về …………………………….
Em muốn làm cây thông …………………………
Lộc Uyển cõi tịnh độ miền Tây Mỹ …………..
Đôi mắt ban đầu …………………………………..
Kinh Thích Ý Chân Chính …………………………
Nguyện tiếp nối hoài bão ………………………….
Lửa Hồng Phương Bối ……………………………..
Hương trà tỏa ngát………………………………….
Hạnh phúc trở về …………………………………
Bố mẹ đừng lo ……………………………………….
Nhìn lại………………………………………………..
Bước  đầu chuyển hóa ……………………………..
Tiếp xúc – Tiếp trợ ……………………………………
Lịch trình hoằng pháp năm 2006 ……………..
Liên lạc Làng Mai …………………………………..