Lá thư Làng Mai 42 – 2019

Bìa 1

Bìa 2

Bìa 3

Bìa 4

Nội dung

Xin trân trọng gởi đến quý thân hữu Lá Thư Làng Mai số 42 vừa ra đời để quý vị thưởng thức trong những ngày xuân Kỷ Hợi. Mong rằng quý vị sẽ có cơ hội cùng thở nhịp thở của tăng thân cũng như nhìn lại sự hành trì và học hỏi của bản thân trong năm qua.

Tải về:  LTLM42-2019 (cập nhật ngày 11.2.2019)

Bản LTLM để in: xin liên lạc với BBT qua địa chỉ email banbientap@langmai.org

Mục lục

Tiếng chuông và nền văn hóa tâm linh Sư Ông Làng Mai
Thầy về Ni sư Thích Nữ Như Minh
Thơ Xuân Chân Từ Nghiêm
Từng hơi thở nhẹ chở yêu thương Phỏng vấn sc Giác Nghiêm
Giữ gìn đất Mẹ Sư cô Chân Đức
Thưởng thức im lặng nội tâm Chân Diệu Nghiêm
Rong chơi nơi hiện pháp Chân Trời Nguyện Lực
Bích Nham hữu tuyền Chân Hoa Nghiêm
Trở về Thích Nguyên Tịnh
Tìm về giếng nước thơm trong Chân Hiến Nghiêm
Cho tuổi thơ ươm nắng Chân Pháp Khởi
Trăng soi lối về Chân Trăng Hiền Tâm
Con sóc và hạt đậu Chân Đẳng Nghiêm
Gọi về tiếng chân xưa Thích Nguyên Tịnh
Một ngàn lẻ một chuyện Chân Văn Nghiêm
Bỏ đi Chân Hội Nghiêm
chân trị liệu
Chân Trời Đạo Hành
Thuyền từ lướt sóng Chân Trăng Giác Ân
Bảo châu trong vạt áo Chân Pháp Biểu
Hoa Nắng Chân Sắc Nghiêm
Trước cuộc đời rộng lớn Chân Trăng Thiên Hà
Về miền thảnh thơi Chân Trăng Chùa Xưa
Khóa tu đầu tiên của sư bé Chân Trăng Thuận Hóa
Nhà mới yên vui Chân Trời Đại Nguyện
Mẹ, suối nguồn tâm linh Chân Pháp Liệu
Góp chút gió mây Chân Tuyết Nghiêm
Tiếng xuân Chân Trăng Hương Tích
Chân tâm một quyết lên đường Chân Trời Đức Hiền
Cháu đuổi bắt mưa Chân Trăng Vô Ưu
Vừng ơi, mở ra! Chân Trăng Mai Thôn
Con trai chỉ khóc khi thái hành Chân Trời Đại Đồng
Đá cuội cũng nở hoa Chân Pháp Khả
Nguồn sáng tinh khôi Gia đình cây Xô Thơm
Địa chỉ liên lạc của Làng Mai và các trung tâm